ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

เก็บภาพมาฝาก ทัศนศึกษาของเจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่วังสายทอง


   เจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปพักผ่อนและสร้างความสัมพันธ์ที่น้ำตกวังสายทอง

Posted by : กะตัง , E-mail : (dnuansaw@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2011-03-13 , Time : 22:14:33 , From IP : 182.53.184.248


ความคิดเห็นที่ : 1
   ที่น้ำตกวังสายทอง

Posted by : กะตัง , E-mail : (dnuansaw@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2011-03-13 , Time : 22:28:31 , From IP : 182.53.184.248


ความคิดเห็นที่ : 2
   จัดแจงแต่งตัวไปล่องแก่ง พักที่นารายณ์ทองล่องแก่ง

Posted by : กะตัง , E-mail : (dnuansaw@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2011-03-13 , Time : 22:35:22 , From IP : 182.53.184.248


ความคิดเห็นที่ : 3
   ขับรถ ATV วิบากไปถึงหน้าถ้ำเจ็ดคด สุดยอด

Posted by : กะตัง , E-mail : (dnuansaw@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2011-03-13 , Time : 22:42:05 , From IP : 182.53.184.248


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น