ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

NETWORK FAIL (OUTSIDE)


   ว้นนี้ (จันทร์ 13 ธันวา) network ออกนอก intranet ของมหาวิทยาลัย fail ไม่สามารถต่อออกได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป๊ะเลย

Posted by : phoenix , Date : 2010-12-13 , Time : 12:14:31 , From IP : 172.29.17.115

ความคิดเห็นที่ : 1


   ลองเข้าไปเปลี่ยนตรง LAN setting ใน internet options
Tick ตรง automatic detect setting แทนการใช้ proxy server ค่ะ
จะใช้ได้


Posted by : จริงใจ , Date : 2010-12-13 , Time : 12:28:18 , From IP : 172.29.25.38

ความคิดเห็นที่ : 2


   สาเหตุเกิดจากอุัปกรณ์ Gateway ของ proxy 172.29.2.9 Fail ครับ ตอนนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับ

Posted by : garnet , Date : 2010-12-13 , Time : 14:24:14 , From IP : 172.29.1.44

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น