ความคิดเห็นทั้งหมด : 100

ภาพงานรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี 53
   ภาพนายแพทย์ และแพทย์หญิงรุ่นใหม่ที่ก้าวรับใช้สังคม

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:53:20 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 1
   1

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:54:24 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 2
   2

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:54:43 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 3
   3

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:54:59 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 4
   4

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:55:24 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 5
   5

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:55:41 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 6
   6

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:56:11 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 7
   7

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:56:28 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 8
   8

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:56:37 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 9
   9

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:56:49 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 10
   10


Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:57:01 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 11
   11

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:57:17 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 12
   12

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:57:31 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 13
   13

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:57:58 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 14
   14

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:58:09 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 15
   15

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:58:28 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 16
   16

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:58:44 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 17
   17

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:58:56 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 18
   18

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:59:07 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 19
   19

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:59:30 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 20
   20

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 15:59:44 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 21
   21

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:00:21 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 22
   22

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:00:40 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 23
   23

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:00:51 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 24
   24

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:01:55 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 25
   25

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:02:07 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 26
   26

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:02:20 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 27
   27

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:02:34 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 28
   28

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:02:54 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 29
   29

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:03:08 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 30
   30

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:03:25 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 31
   31

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:03:41 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 32
   32

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:04:27 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 33
   33

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:04:47 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 34
   34

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:05:07 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 35
   35

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:06:15 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 36
   36

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:06:28 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 37
   37

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:06:48 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 38
   38

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:07:03 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 39
   39

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:07:21 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 40
   40

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:08:06 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 41
   41

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:08:42 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 42
   42

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:09:49 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 43
   43

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:10:07 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 44
   44

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:10:24 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 45
   45

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:11:55 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 46
   46

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:13:26 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 47
   47

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:14:07 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 48
   48

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:14:27 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 49
   49

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:15:51 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 50
   50

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:16:06 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 51
   51

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:16:45 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 52
   52

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:16:56 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 53
   53

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:17:10 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 54
   54

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:17:23 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 55
   55

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:17:36 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 56
   56

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:17:54 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 57
   57

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:18:46 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 58
   58

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:18:59 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 59
   59

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:19:20 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 60
   60

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:19:38 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 61
   61

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:20:05 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 62
   62

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:20:17 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 63
   63

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:20:34 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 64
   64

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:20:49 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 65
   65

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:21:04 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 66
   66

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:21:28 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 67
   67

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:21:42 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 68
   68

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:21:58 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 69
   69

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:22:13 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 70
   70

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:22:29 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 71
   71

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:22:54 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 72
   72

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:23:05 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 73
   73

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:23:21 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 74
   74

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:24:33 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 75
   75

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:24:53 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 76
   76

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:25:08 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 77
   77

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:25:51 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 78
   78

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:26:12 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 79
   79

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:26:30 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 80
   80

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:26:44 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 81
   81

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:27:03 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 82
   82

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:27:16 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 83
   83

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:27:32 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 84
   84

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:27:45 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 85
   85

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:28:06 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 86
   86

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:29:01 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 87
   87

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:29:16 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 88
   88

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:29:43 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 89
   89

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:30:28 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 90
   90

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:30:41 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 91
   91

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:30:58 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 92
   92

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:31:11 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 93
   93

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:31:24 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 94
   94

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:31:39 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 95
   95

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:31:50 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 96
   96

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:32:00 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 97
   97

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:32:22 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 98
   98

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:32:38 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 99
   99

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:32:48 , From IP : 172.29.4.168

ความคิดเห็นที่ : 100
   100

Posted by : นายสบาย , Date : 2010-09-20 , Time : 16:33:00 , From IP : 172.29.4.168

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น