ความคิดเห็นทั้งหมด : 174

เที่ยว "อัมพวา"
   มีโอกาสไปทัศนาจรกับบุคลลากรคณะพยาบาล "23-26 ก.ค. 2553" เลยเก็บภาพมาฝาก
--------- ออกจาก ม.อ. 18.30 น ถึง "สมุทรสงคราม" ก็เช้าพอดี แวะหาข้าวกินที่ "ตลาดริมน้ำวัดดอนหวาย" ก่อนเลยของกินเพียบ


Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:04:01 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 1
   อันนี้ "จ๊อปู" กล่องละ 90 บาท แต่ก็อร่อยดี

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:05:48 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 2
   น้องหมาในตลาด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:06:50 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 3
   เสร็จแล้วก็เดินทางต่อมาอีกนิดที่ "ดอนหอยหลอด" อยู่ไม่กัน

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:08:14 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 4
   อันนี้กล่องละ 25 บาท

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:08:59 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 5
   นี้ก็ 25 บาท เหมือนกัน

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:09:35 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 6
   ดอนหอยหลอด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:10:01 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 7
   ดอนหอยหลอด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:10:16 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 8
   ดอนหอยหลอด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:10:33 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 9
   ดอนหอยหลอด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:10:47 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 10
   ดอนหอยหลอด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:11:05 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 11
   ข้างทาง "ดอนหอยหลอด"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:11:32 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 12
   ต่อด้วย "อุทยาน ร.2" อยู่ในระแวกเดียวกัน

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:13:15 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 13
   "อุทยาน ร.2"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:13:35 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 14
   "อุทยาน ร.2"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:13:51 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 15
   "อุทยาน ร.2"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:14:10 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 16
   "อุทยาน ร.2"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:14:26 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 17
   "อุทยาน ร.2" ข้างในก็มีอาคารไม้ทรงไทย แต่มีภาพบุคคลอยู่ เลยไม่โพสดีกว่า แฮ่ๆๆๆ

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:17:14 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 18
   จากนั้นก็หาเส้นทางไป "อัมพวา" อยู่ไม่ไกล

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:18:32 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 19
   เข้าเขต "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:19:15 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 20
   แต่แวะเข้าที่พักก่อนเป็น Home stay บ้านสวนทรายทอง ผมว่าคล้ายกับรีสอร์ท แบ่งกันเป็นหลังๆ

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:21:15 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 21
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:22:07 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 22
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:22:53 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 23
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:23:12 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 24
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:23:27 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 25
   "home stay" อันนี้เป็นแบบห้องรวม มีเบาะนอน 6 ฟุต 9 เตียง ห้องน้ำ 3 ห้อง

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:24:44 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 26
   จากนั้นก็ลงเรือ ที่ Home stay นั้นแหละ ล่องไปตามแม่น้ำ แล้วก็แวะไหว้พระวัดริมแม่น้ำ (วัดเยอะมาก) จากนั้นก็ไปล่องต่อไปที่ "อัมพวา" ขากลับก็ล่องต่อดูหิ่งห้อย "ได้บรรยายกาศจริงๆ"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:27:47 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 27
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:28:12 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 28
   เด็กๆ ก็ลงเรือได้

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:28:49 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 29
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:29:12 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 30
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:29:27 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 31
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:29:44 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 32
   "อัมพวา" แวะไหว้พระก่อน

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:30:12 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 33
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:30:29 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 34
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:30:45 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 35
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:31:01 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 36
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:31:14 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 37
   "อัมพวา" พระเจ้าตากสินฯ

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:31:41 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 38
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:31:59 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 39
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:32:16 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 40
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:32:29 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 41
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:32:44 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 42
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:33:04 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 43
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:33:17 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 44
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:33:35 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 45
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:33:50 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 46
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:34:07 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 47
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:34:21 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 48
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:34:35 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 49
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:34:53 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 50
   ผมว่า อัมพวา เน้นหนักไปเรื่องของถนนคนเดินมากกว่า ส่วนที่ตลาดน้ำที่เห็นก็มีการล่องเรือ กับขาอาหาร (แต่เรือจอดริมน้ำ คล้ายคลองแหบ้านเรา) แต่คนเยอะกว่า

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:36:39 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 51
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:36:54 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 52
   "อัมพวา" นี่สะพานข้ามคลอง คนเพียบ

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:37:30 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 53
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:37:49 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 54
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:38:10 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 55
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:38:24 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 56
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:38:44 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 57
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:39:02 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 58
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:39:17 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 59
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:39:35 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 60
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:39:52 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 61
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:40:12 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 62
   "อัมพวา" ก๋วยเตี๋ยวทะเล 20 บาท (กุ้งแห้ง)

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:41:09 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 63
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:41:28 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 64
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:41:44 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 65
   "อัมพวา"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:42:03 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 66
   "อัมพวา" ค่ำพอดี ก็ล่องเรือดูหิ่งห้อยต่อ แต่ถ่ายไม่เห็นเลยไม่มีภาพมาให้ดู แต่มองด้วยตาเปล่าเห็นครับ (แต่ไม่รู้ว่าหิ่งห้อย 100% หรือเปล่า) แต่ก็ได้บรรยายกาศ"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:45:54 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 67
   เช้าอีกวัน ณ home stay ยามเช้า

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:46:48 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 68
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:47:21 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 69
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:47:37 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 70
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:47:49 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 71
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:48:12 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 72
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:48:26 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 73
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:48:56 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 74
   "home stay" เด็กวัด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:49:20 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 75
   "home stay" เด็กวัด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:49:47 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 76
   "home stay" เด็กวัด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:50:09 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 77
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:50:34 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 78
   "home stay" เด็กวัด

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:50:47 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 79
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:51:04 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 80
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:51:16 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 81
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:51:36 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 82
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:51:51 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 83
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:52:07 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 84
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:52:20 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 85
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:52:42 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 86
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:53:00 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 87
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:53:18 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 88
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:53:36 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 89
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:54:06 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 90
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:54:36 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 91
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:55:04 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 92
   "home stay"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:55:23 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 93
   และก็เริ่มออกเดินทาง 15 นาทีจาก home stay ถึง "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:56:45 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 94
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:56:59 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 95
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:57:13 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 96
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:57:27 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 97
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:57:40 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 98
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:57:55 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 99
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:58:14 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 100
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:58:30 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 101
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:58:42 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 102
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:59:01 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 103
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:59:15 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 104
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:59:34 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 105
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 13:59:50 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 106
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:00:11 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 107
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:00:16 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 108
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:00:36 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 109
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:00:51 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 110
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:01:12 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 111
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:01:36 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 112
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:01:52 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 113
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:02:05 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 114
   "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:02:18 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 115
   จากนั้นก็ต่อไปที่ "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:03:14 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 116
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:03:29 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 117
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:03:42 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 118
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:03:57 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 119
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:04:16 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 120
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:04:33 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 121
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:04:50 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 122
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:05:04 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 123
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:05:20 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 124
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:05:39 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 125
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:06:03 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 126
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:06:20 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 127
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:06:33 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 128
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:06:48 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 129
   "พระราชวังมฤคทายวัน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:07:08 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 130
   จากนั้นก็ เดินทางต่อ มาที่ "หัวหิน" เพลินวาน

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:08:28 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 131
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:08:57 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 132
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:09:11 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 133
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:09:23 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 134
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:09:35 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 135
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:09:49 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 136
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:10:04 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 137
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:10:18 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 138
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:10:34 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 139
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:10:52 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 140
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:11:11 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 141
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:11:30 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 142
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:11:45 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 143
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:12:06 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 144
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:12:25 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 145
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:12:38 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 146
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:12:51 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 147
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:13:08 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 148
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:13:24 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 149
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:13:41 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 150
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:13:58 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 151
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:14:22 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 152
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:14:38 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 153
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:14:54 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 154
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:15:15 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 155
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:15:35 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 156
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:15:54 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 157
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:16:14 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 158
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:16:34 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 159
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:16:49 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 160
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:17:11 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 161
   "เพลินวาน"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:17:27 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 162
   จากนั้นก็ไปต่อที่ "วัดชัยมงคล"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:18:23 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 163
   "วัดชัยมงคล"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:18:37 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 164
   "วัดชัยมงคล"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:18:48 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 165
   "วัดชัยมงคล"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:19:06 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 166
   "วัดชัยมงคล"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:19:17 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 167
   เช้าอีกวัน ก็แวะ "ด่านสิงขร" ซื้อกล้วยไม้ราคาถูก

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:20:44 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 168
   "ด่านสิงขร"

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:20:55 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 169
   ขากลับก็แวะซื้อ ไข่เค็ม แถววัดสวนโมกฯ เลยถ่ายดอกไม้ริมกำแพงวัดผ่านกระจก

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:22:19 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 170
   ถ่ายผ่านกระจกรถ แถวเค้กท่าแค ภาคใต้ฝฝนตกทุกวันแน่ๆ (แถวสมุทรสรามที่ไปมาไม่ตก แต่ครึ้มๆ)

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:24:00 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 171
   ปิดท้ายด้วยภาพ บุคลากรที่ไปด้วยกันซักรูป (ขออนุญาตด้วยครับ)

Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:24:50 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 172


   ยังมีวันหยุดยาวอีกในเดิอนสิงหาคม ใครยังไม่มีแผนไปไหนก็ลองดูครับ และอย่าลืมพา "แม่" ไปด้วยนะครับ

ขอบคุณ (สวัสดีวันพระ)


Posted by : bor_big , Date : 2010-07-28 , Time : 14:28:40 , From IP : 172.29.11.237

ความคิดเห็นที่ : 173


   <.a href="http://www.google.com" target="_blank"><.b>Google<./b><./a>

Posted by : bor_big , Date : 2012-11-11 , Time : 22:12:57 , From IP : mx-ll-223.205.183-72.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 174


   BABY CUTE

Posted by : bor_big , Date : 2012-11-11 , Time : 22:18:32 , From IP : mx-ll-223.205.183-72.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น