ความคิดเห็นทั้งหมด : 102

Trip สิงคโปรค์ - มาเลเซีย
   ออกเดินทาง

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:50:46 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 1
   หาคู่บัดดี้

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:52:13 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 2
   ถึงด่าน

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:52:40 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 3
   เล่นเกม แจกรางวัลบนรถ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:53:10 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 4
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:53:43 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 5
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:54:00 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 6
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:54:19 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 7
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:54:33 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 8
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:54:50 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 9
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:55:18 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 10
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:55:38 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 11
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:56:00 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 12
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:56:17 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 13
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:56:34 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 14
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:57:05 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 15
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:57:21 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 16
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:57:36 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 17
   ถึงสิงคโปรค์

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:58:21 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 18
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:58:43 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 19
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:59:09 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 20
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 17:59:27 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 21
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:00:45 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 22
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:01:11 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 23
   ป้ายรถเมย์ประเทศสิงคโปรค์

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:02:18 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 24
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:02:58 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 25
   ถังขยะ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:03:26 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 26
   ล่องเรือดูเมืองที่สิงคโปรค์

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:05:01 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 27
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:05:29 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 28
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:05:51 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 29
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:06:08 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 30
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:06:35 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 31
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:07:02 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 32
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:07:24 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 33
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:07:43 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 34
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:08:04 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 35
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:08:43 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 36
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:09:04 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 37
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:10:28 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 38
   พี่เขาเต้นอินเดียถ่ายวีดีโอไม่ทัน แต่ชักรูปทัน ฮาๆๆ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:11:16 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 39
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:11:42 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 40
   รอดูการแสดงน้ำพุ อลังกาลและสนุกมากๆๆๆ แถวหน้าเปียกหรือว่าขนคิ้วล่วงกันหรือเปล่าน๊า

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:13:37 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 41
   หลังกลับจากสิงคโปรค์ ไปหาอะรกินแถวโรงแรม เมนูนี้ชื่อว่า มะตะบะ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:15:03 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 42
   คุณอุ๊ ผู้นำเที่ยวบรรยาย

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:15:48 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 43
   เล่นเกมส์แจกรางวัล

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:16:17 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 44
   แจกรางวัลบนรถ มุ่งหน้าสู่มะระกา

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:16:52 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 45
   ถึงแล้ววว

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:17:45 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 46
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:18:10 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 47
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:18:29 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 48
   ไกด์ท้องถิ่นมาเลย์ คนใส่แว่นชื่อ แมททริว อีกคนชื่อ จอร์ท ร่วมเดินทางไปกับเราด้วย

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:20:05 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 49
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:21:07 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 50
   แวะถ่ายรูปที่เรือ......

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:21:39 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 51
   ได้เวลาทานข้าว

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:22:08 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 52
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:22:27 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 53
   ซุป

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:22:48 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 54
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:23:06 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 55
   ยังมีผัดผักบุ้งใส่ KPI

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:23:44 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 56


   ต้องขออภัย ภาพข้างบนไม่ใช่ผักบุ้งนะครับ ผมจำชื่อไม่ได้ แต่มาอีกจานผัดผักบุ้งใส่ KPI จริงๆ แต่ไม่ได้ถ่ายไว้ อร่อยยย

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:25:11 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 57
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:25:33 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 58
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:25:53 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 59
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:26:12 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 60
   ก่อนมาถึงร้านอาหารดูเดี่ยว 8 ครับเลยแซะมาฝากซะเลย

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:27:53 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 61
   มุ่งสู่ปีนังกัน

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:28:28 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 62
   แชะทานข้าวเย็นที่ปีนัง

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:30:39 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 63
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:30:58 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 64
   ซุป

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:31:28 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 65
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:31:47 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 66
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:32:06 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 67
   ถึงโรงแรมแล้ว

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:33:06 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 68
   เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:33:30 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 69
   ห้องพักสะดวกสบาย กำลังโทรนัดแนะกันไปชิมอาหารต่อ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:34:10 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 70
   ร้านอาหาร หมี่ต่างๆ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:35:00 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 71
   แวะร้านโรตี

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:35:25 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 72
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:35:47 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 73
   ไปวัดครับ ช่วงเช้าวันกลับ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:36:27 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 74
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:36:49 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 75
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:37:10 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 76
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:37:27 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 77
   ไปป้อมปืนใหญ่ครับ เขาบอกว่าถ้าใครไปลูบปากกระบอกปืน จะได้ลูก

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:38:40 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 78
   1

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:39:11 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 79
   บรรยากาศรอบๆ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:40:37 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 80
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:40:55 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 81
   ที่จอดรถหยอดเหรียญครับ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:41:23 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 82
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:41:51 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 83
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:42:20 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 84
   บ๊ะหบ๋า ย๊ะหย๋า ถ้าพิมพ์ผิดขออภัยครับ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:43:22 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 85
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:43:50 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 86
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:44:06 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 87
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:44:21 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 88
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:44:39 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 89
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:44:56 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 90
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:45:17 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 91
   แวะทำบุญที่วัดไทย และ วัดพม่า ครับ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:45:51 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 92
   วัดไทย

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:46:16 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 93
   วัดพม่า

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:46:46 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 94
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:47:03 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 95
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:47:20 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 96
   แวะทานข้าวเที่ยงครับ

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:47:41 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 97
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:47:59 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 98
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:48:17 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 99
   ก่อนกลับแวะชอปที่ปีนัง ที่ห้างและร้านชอกโกแลค ชา และอื่นๆๆๆ ตลอดทาง

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:49:19 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 100
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:49:39 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 101
   /

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:49:55 , From IP : 172.29.5.186

ความคิดเห็นที่ : 102
   จบแล้วครับทริปเที่ยว สิงคโปรค์-มาเลยเซีย ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านคณบดี ที่ทำให้มีงานนี้เกิดขึ้นและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเที่ยวกับทางชมรม หากเกิดความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ เจอกันใหม่ทริปหน้าครับ....

Posted by : เป็นต่อ , Date : 2010-07-27 , Time : 18:54:55 , From IP : 172.29.5.186

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น