ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

EBM นศพ.ปี 5 (การบ้านครั้งที่ 2)
   นศพ.ชั้นปีที่ 5 มีเวลาในการเฝ้าติดตามการปฏิบัติทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับคำถามการแพทย์เชิงประจักษ์ที่ตั้งขึ้น พร้อมทั้งการทบทวนข้อมูลใหม่

และควรนำเสนองานกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามสายรหัสแต่เนิ่นๆ ก่อนกำหนดส่งงาน เพื่อลดปัญหาอันอาจก่อให้เกิดข้อจำกัดในการเรียนการสอน


Posted by : bor_big , E-mail : (ppanumad@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2010-07-14 , Time : 10:05:22 , From IP : 172.29.2.168


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น