ความคิดเห็นทั้งหมด : 27

ภาพ “ค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ” ภายใต้โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ 8-9 พ.ค.53
   ก่อนออกเดินทางสู่ “ ค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:27:09 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 1
   “ค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2” ณ จักรพรรดิรีสอร์ท

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:28:39 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 2
   “ค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:29:05 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 3
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:40:35 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 4
   STAFF ของเรา

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:41:47 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 5
   ผู้เข้าร่วม “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:42:30 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 6
   ละครเรื่อง "ของวิเศษพระเจ้าตา" พิเศษอย่างไร.......

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:43:36 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 7
   เค้าคือ.........

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:44:23 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 8
   สามสาว..

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:45:24 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 9
   5 สาว

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:46:04 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 10
   “เปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:47:20 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 11
   “เปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:47:47 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 12
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:48:53 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 13
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:50:41 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 14
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:51:11 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 15
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:51:33 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 16
   หลักฐานคามือเลย...555+++

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:53:05 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 17
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:53:54 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 18
   เกมส์บันไดงูจ้าาาาาาาา

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:54:39 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 19
   ลีลา...เลิศมาก....

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:55:30 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 20
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:57:39 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 21
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:58:11 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 22
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:58:53 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 23
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 13:59:33 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 24
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 14:00:17 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 25
   สัญญา

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 14:02:57 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 26
   “ค่ายเปลี่ยน ชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2 ”

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 14:03:28 , From IP : 172.29.19.50

ความคิดเห็นที่ : 27
   รุ่นที่ 3 กำลังจะตามมา ...เตรียมตัวไว้นะคร๊าบบบบบบบบบบบ..

Posted by : luv_fact , Date : 2010-05-20 , Time : 14:05:42 , From IP : 172.29.19.50

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น