ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

การคัดตัวนักกีฬา5วิทยาเขต


    มีความคืบหน้าเรื่องการคัดตัวนักกีฬา จะคัดกันในวัน
เสาร์ที่27กพ.นี้ ฉนั้นขอเชิญชวนนักกรีฑาทุกประเภทเข้าร่วมการ
คัดตัวโดยพร้อมเพรียงกันเวลาประมาณ9.00น.อยากให้ร่วมคัดกันหลายๆคน
แล้วเราจะได้นักกีฬาที่มีคุณภาพ


Posted by : staff , E-mail : (pkamnuan@meddicine.psu.ac.th) ,
Date : 2010-02-12 , Time : 10:02:23 , From IP : 172.29.11.123


ความคิดเห็นที่ : 1


    ปีนี้ใครจะคัดตัวต้องเขียนใบสมัคร ส่งหลักฐานและลงรายการที่จะคัด
และถ้าคัดผ่านต้องมีหนังสือยืนยันว่าคุณต้องไปร่วมแข่งขัน
ที่จ.อุบลได้ มิฉนั้นจะมีการปรับเงินจำนวนหนึ่ง เพราะทางมหาวิทยาลัย
ต้องการนักกีฬาที่มีคุณภาพเข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น


Posted by : staff , E-mail : (pkamnuan@meddicine.psu.ac.th) ,
Date : 2010-02-17 , Time : 10:43:43 , From IP : 172.29.11.249


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น