ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

การแบ่งสี กีฬาสีคณะแพทยศาสตร์ 2553


   *** สีม่วง :
งานอาคารฯ งานพัสดุ ตรวจสอบภายใน ผลิตตำรา ทะเบียน&ประเมินผล
งานแพทยศาสตร์ การศึกษาหลังปริญญา สิทธิประโยชน์ เวชระเบียน
ศูนย์โรคหัวใจ ผู้รับบริการสัมพันธ์ ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ภ.พยาธิ
ภ.รังสี ภ.ศัลย์ ห.เด็ก 2 ห.นรีเวช ห.ศัลยชาย 2 ห.กระดูกและข้อชาย
ฉบ.12 ฉบ.10 ปฐมภูมิ ห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์

*** สีฟ้า :
IT สมาคมศิษย์เก่า ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ งานโสตทัศนศึกษา
Palliative Care สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เงินรายได้ ฝ่ายทันตกรรม
งานเวชภัณฑ์กลาง ภ.จักษุ ภ.วิสัญญี ห.พิเศษเด็ก NICU PICU MICU OR
SICU Surgical day car unit ห้องคลอด ฉบ.8 ฉบ.11 อช.1 กระดูกหญิง
ห.จิตเวช ห.พิเศษสูติ-นรีเวช ห.นอก 1 หน่วยสุขศึกษา

(สีนี้มีนักกีฬาต่างประเทศเยอะจ้ง IT Palliative Care NICU PICU MICU
OR SICU Surgical day car unit )

*** สีชมพู :
งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบาย กิจการ นศ. สงขลานครินทร์เวชสาร
งานบริหาร&ธุรการ QA ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชุม วิเทศสัมพันธ์ R2R
วิศวะ โภชนาการ ธุรการ รพ. จ่ายผ้ากลาง ศูนย์มะเร็ง ภ.โสตฯ
ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภ.ชีวเวชศาสตร์ ภ.อายุรศาสตร์ ภ.ออร์โธ
สนง.ฝ่ายการ ศญ. ศัลยประสาท พิเศษสูติ อุบัติเหตุ พิเศษทั่วไป
ฉุกเฉิน ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด ฉบ.9 ห.นอก 3 ศูนย์จองห้องพิเศษ
ศูนย์คัดกรองฯ SRCU หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการรักษาพยาบาล

*** สีส้ม :
งานคลัง ส่งเสริมศิลปะ ห้องสมุด ระบาด เภสัช ศูนย์คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม เคหะ ขนย้าย ควบคุมโรคติดเชื้อ ภ.กุมาร ภ.เวชศาสตร์ชุมชน
ภ.สูติ ภ.จิตเวช NKC ห.เด็ก 1 ศช.1 อช.2 ห.ตา ห.สังเกตอาการ ห.ศัลย์เด็ก
ห.หูคอจมูก ห.นอก 2 ฉบ.7 อญ. ห.สูติกรรม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ห.ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ


Posted by : abcd , Date : 2010-02-02 , Time : 11:19:59 , From IP : 172.29.15.80

ความคิดเห็นที่ : 1


   หา ห้องผ่าตัดใหญ่ กับ หน่วยรักษาความปลอดภัย ไม่เจอคับไม่ทราบอยู่สีใหน

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2010-02-08 , Time : 12:34:34 , From IP : 172.29.10.104

ความคิดเห็นที่ : 2


   ห้องผ่าตัดอยู่สีฟ้า รปภ.น่าจะสีม่วงก็หน่วยอาคารสถานที่ไงล่ะ

Posted by : staff , E-mail : (pkamnuan@meddicine.psu.ac.th) ,
Date : 2010-02-08 , Time : 15:14:20 , From IP : 172.29.11.77


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น