ความคิดเห็นทั้งหมด : 131

บรรยากาศงาน "Free Style Happy Night Party :Colorful Of Loves"
   สนุกมากๆๆ คับ

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:49:57 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 1
   ^0^

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:50:45 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 2
   _*_

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:51:12 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 3
   -.-

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:51:26 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 4
   *-*

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:51:44 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 5
   ^0^

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:51:58 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 6
   ....-......

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:52:19 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 7
   ^0^

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:52:38 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 8
   .....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:52:55 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 9
   ^0^

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:53:17 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 10
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:54:07 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 11
   .....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:54:40 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 12
   พิธีกร สาวสวย

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:55:09 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 13
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:55:28 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 14
   .....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:55:41 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 15
   คณะกรรมการ

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:56:06 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 16
   .....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:56:30 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 17
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:56:45 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 18
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:57:06 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 19
   OR Ranggggggggggggg

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:57:36 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 20
   ..........

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:57:52 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 21
   เริ่มกันด้วยสาวสวยคนนี้

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:58:35 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 22
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:58:54 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 23
   กองเชียร์จ้า

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:59:26 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 24
   ตามด้วย PCU

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 13:59:55 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 25
   .....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:00:10 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 26
   กองเชียร์สุดๆๆ

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:00:45 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 27
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:01:14 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 28
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:01:33 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 29
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:02:28 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 30
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:03:13 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 31
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:04:16 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 32
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:05:00 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 33
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:05:25 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 34
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:05:46 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 35
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:06:10 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 36
   ..^0^..


Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:06:35 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 37
   .....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:06:59 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 38
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:07:29 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 39
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:07:48 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 40
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:08:20 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 41
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:08:42 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 42
   ..^0^..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:09:08 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 43
   ตามด้วย คาปาเล่โชร์

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:10:21 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 44
   ..^0^.....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:10:43 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 45
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:11:21 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 46
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:11:57 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 47
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:12:16 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 48
   นักร้องของ MICU

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:13:02 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 49
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:13:26 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 50
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:13:45 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 51
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:14:11 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 52
   พิธีกร สาวสวย อีก 2ท่าน

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:15:15 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 53
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:15:33 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 54
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:15:59 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 55
   ตามด้วย OPD เด็ก

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:16:37 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 56
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:16:55 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 57
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:17:33 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 58
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:17:59 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 59
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:18:22 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 60
   เเละ ฉบ.10

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:18:57 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 61
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:19:14 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 62
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:19:46 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 63
   สาวๆๆสวยๆๆมาเชียร์ครายน๊า

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:20:22 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 64
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:20:41 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 65
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:21:18 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 66
   ........

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:28:18 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 67
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:28:38 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 68
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:28:59 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 69
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:29:17 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 70
   ...^0^...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:29:35 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 71
   เด็กๆ

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:29:55 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 72
   ผุ้ตรวจการฯ

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:30:25 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 73
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:30:43 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 74
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:31:25 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 75
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:31:48 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 76
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:32:10 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 77
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:32:35 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 78
   ...///....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:33:04 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 79
   .........

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:33:23 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 80
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:33:49 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 81
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:34:12 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 82
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:34:26 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 83
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:34:57 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 84
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:35:20 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 85
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:35:49 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 86
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:36:16 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 87
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:36:33 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 88
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:36:56 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 89
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:37:18 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 90
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:37:46 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 91
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:38:20 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 92
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:38:39 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 93
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:39:04 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 94
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:39:23 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 95
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:39:39 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 96
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:40:05 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 97
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:40:31 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 98
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:41:10 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 99
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:41:29 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 100
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:41:53 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 101
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:42:16 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 102
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:42:37 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 103
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:43:01 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 104
   4 สาว

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:43:41 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 105
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:44:15 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 106
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:44:43 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 107
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:45:08 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 108
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:45:26 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 109
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:45:51 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 110
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:46:20 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 111
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:46:50 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 112
   1

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:47:15 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 113
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:47:39 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 114
   2

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:48:10 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 115
   ..

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:48:35 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 116
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:49:01 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 117
   ชนะเลิศ เเดนซ์เซอร์

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:50:07 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 118
   อันดับ 2

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:50:40 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 119
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:51:13 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 120
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:51:37 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 121
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:51:58 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 122
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:52:24 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 123
   ....

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:52:52 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 124
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:53:11 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 125
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:53:29 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 126
   ...

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:53:44 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 127
   ........

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:54:12 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 128
   ........

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:54:28 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 129
   ...........

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:54:46 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 130


   เป็นภาพเเค่บางส่วนนะคับ ภาพใหนถ่ายไม่สวย ขออภัย ใว้ ณ ที่นี้ด้วย

Posted by : หัวครก , Date : 2009-12-20 , Time : 14:56:49 , From IP : 172.29.30.79

ความคิดเห็นที่ : 131


   งานสนุกค่ะอยู่จนจบงานเลย แต่ไม่ได้รางวัลติดมือเลย เฮ้อออ!!!

การแสดงทุกชุดเลิศหมดค่ะ

OR>>>แรงได้อีก ชมเชยค่ะว่าเต้นดี ตอนแรกนึกว่า create เองดูอีกที เหมือนในชิงช้าสวรรค์เลย แกะมาเหมือนมากมาย
เด็ก 1>>> ใสๆน่ารักดีค่ะ ชุดเก๋ได้อีก
Trauma>>>แต่งเหมือนเด็กๆเลย แอ๊บแบ๊วน่ารักกันทุกคน
อช1>>>ชุดเหมือนเซเลอร์มูนเลย เปิดตัวเลิศมาก แต่เสียดายไม่มีช่องคะแนนสำหรับความคิดสร้างสรรค์ เสียใจด้วย
MICU>>>ชุดสวย เต้นดี สะบัดแรงกว่านี้อีกหน่อยเกิดชัวร์


>>>>>เจอกันปีหน้านะจ๊ะ<<<<<<


Posted by : m_dradivac , Date : 2009-12-22 , Time : 16:23:26 , From IP : 117.47.181.172

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น