ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553


   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
(รหัสนักศึกษา 48..................)
ขอให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนผ่าน Web รายวิชาของชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม-วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-24.00 น. หากเลยกำหนดจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนสาย และนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนสายในวันเปิดชั้นเรียนภายใน 2 สัปดาห์ โดยชำระค่าปรับสายวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา โทร.1540-3


Posted by : bum , Date : 2009-12-18 , Time : 08:48:25 , From IP : 172.29.2.248

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น