ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2552 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 3 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552


   ขอให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที 4-6 ปีการศึกษา 2552 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน งวดที่ 3 โดยการตัดผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยต้องนำเงินเข้าบัญชีอย่างช้าภายในเวลา
15.30 น. ของวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้

- ชั้นปีที่ 4 จำนวนเงิน 15,983 บาท

- ชั้นปีที่ 5 จำนวนเงิน 17,383 บาท

- ชั้นปีที่ 6 จำนวนเงิน 13,783 บาท


หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา โทร.1540-3


Posted by : bum , Date : 2009-11-24 , Time : 09:31:32 , From IP : 172.29.2.127

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น