ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

การแก้ไขปัญหา Certificate Error โดยการติดตั้ง PSU Certificate Authority


   เป็นการแก้ไขกรณีเข้าระบบ MIS ของมหาิวิทยาลัย เช่น วันหยุด วันลา แล้วเกิดปัญหา

โปรดอ่านที่นี่ครับ http://group0.psu.ac.th/qacc/images/stories/pdf/sererror.pdf

หรือหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาิวิทยาลัย โทร 2101


Posted by : garnet , Date : 2009-08-03 , Time : 15:27:02 , From IP : 172.29.1.74

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น