ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอแจ้งสมาชิกโครงการลดนำหนักทุกท่าน
   
ขอให้ทีมสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลดนำหนัก ทีม 5 คน ส่งรายงานบันทึกการปฏิบัติตัว เพื่อการลดน้ำหนัก มายัง กาญจนา ร่มเย็น ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ภายในวันที่ 15 ก.ค 52 นี้

ขอบคุณคะ

กาญจนา ร่มเย็น
เจ้าหนาที่สำนักงานโครงการสุขภาพ


Posted by : hp40 , Date : 2009-07-01 , Time : 15:35:12 , From IP : 172.29.19.229

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น