ความคิดเห็นทั้งหมด : 45

ภาพแสดงความยินดีกับนพ.จิรทีปต์และพญ.พัชร์
   ได้มีโอกาส เก็บภาพความประทับใจ ในงาน
ฉลองมงคลสมรส ของ นพ.จิรทีปต์และพญ.พัชร์
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552
ณ โรงแรม ลีการ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:27:18 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 1
   เป็นคู่ที่เหมาะสมกัน มากๆ ...

ฝ่ายชาย หมอแชมป์ เป็น แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 4 ภาควิชาอายุรศาสตร์
ฝ่ายหญิง หมอพัชร์ เป็น แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3 ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์


Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:29:30 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 2
   เจ้าภาพ จัดงานฉลองมงคลสมรส ครับ

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:30:41 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 3
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:31:39 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 4
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:33:05 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 5
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:34:00 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 6
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:34:18 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 7
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:34:28 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 8
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:34:43 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 9
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:35:01 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 10
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:35:10 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 11
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:35:37 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 12
   อาจารย์ติ๊ก วรางคณา และอาจารย์รังสรรค์ เป็นพิธีกร ของงานนี้ ครับ

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:36:41 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 13
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:37:25 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 14
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:37:44 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 15
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:37:59 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 16
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:38:22 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 17
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:39:29 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 18
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:39:55 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 19
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:40:14 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 20
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:40:38 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 21
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:41:26 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 22
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:42:02 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 23
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:42:42 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 24
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:43:15 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 25
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:43:28 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 26
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:43:59 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 27
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:44:18 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 28
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:44:31 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 29
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:44:52 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 30
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:45:11 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 31
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:45:22 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 32
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:46:02 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 33
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:46:36 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 34
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:46:59 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 35
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:47:50 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 36
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:48:03 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 37
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:48:15 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 38
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:48:35 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 39
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:48:48 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 40
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:48:59 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 41
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:49:39 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 42
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:49:50 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 43
   ^^ บุคคลโชคดี ได้รับช่อดอกไม้

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:50:32 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 44
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 00:51:14 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 45
   ลากันด้วยภาพนี้ นะครับ

ขอแสดงความยินดี กับ น้องแชมป์และน้องพัชร์

ภาพนี้ ย้ำถึง ความเหมาะสม ความสดใส ความน่ารัก ของทั้งคู่

ปล.
ขอบคุณผู้ชม
ขอบคุณเนื้อที่ เวบไซต์ ของคณะแพทย์

ติดตามชม ภาพที่เหลือได้ ที่
drdae.multiply.com


Posted by : drdae , Date : 2009-03-18 , Time : 01:01:30 , From IP : 172.29.5.107

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น