ความคิดเห็นทั้งหมด : 44

PHOTO - งานราตรี Bye'Nior แพทย์ มอ. รุ่นที่ 31
   ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศ "งานราตรี Bye nior แพทย์ มอ. รุ่นที่ 31"
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ณ ห้องไกรกาบแก้ว
โรงแรม รีเจนซี (The Regency hotel)
.................................................................................
มีอาจารย์เข้าร่วมงานนี้ หลายท่าน
น้องๆ นศพ ปี 4 เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ ขึ้นมา
มีการแสดงของน้องๆ ทุกชั้นปี
น้องๆ น่ารัก สวยหล่อ กันทุกคนครับ

ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดี ครับ ^^


Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:44:57 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 1
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:45:57 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 2
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:46:28 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 3
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:46:41 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 4
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:46:55 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 5
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:47:19 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 6
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:47:31 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 7
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:48:18 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 8
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:48:36 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 9
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:48:46 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 10
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:49:21 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 11
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:49:36 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 12
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:50:49 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 13
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:51:31 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 14
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:51:44 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 15
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:51:57 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 16
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:52:19 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 17
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:52:39 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 18
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:52:58 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 19
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:53:16 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 20
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:53:26 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 21
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:53:55 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 22
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:54:06 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 23
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:54:18 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 24
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:54:38 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 25
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:54:56 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 26
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:55:07 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 27
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:55:26 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 28
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:55:36 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 29
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:56:02 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 30
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:56:12 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 31
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:56:37 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 32
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:56:51 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 33
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:57:25 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 34
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:57:47 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 35
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:58:01 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 36
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:58:19 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 37
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:58:28 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 38
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:58:39 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 39
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:59:31 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 40
   น้องๆ นศพ ปี 4 ครับ

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 05:59:56 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 41
   น้องๆ นศพ ปี 4 ครับ

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 06:00:09 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 42
   น้องๆ นศพ ปี 4 ครับ

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 06:00:33 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 43
   น้องๆ นศพ ปี 4 ครับ

Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 06:01:12 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 44
   ลากันด้วย ภาพนี้ ครับ

ขอบคุณน้องๆ แพทย์ และอาจารย์ ที่ให้บันทึกภาพ กิจกรรมนี้
ขอบคุณพื้นที่ เวบ คณะแพทย์

สุดท้ายขอบคุณผู้ที่เข้าชม ทุกท่านครับ
หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ ครับ

ปล.
ภาพที่ลงไว้ที่นี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง นะครับ
ชมทุกภาพ ได้ที่ http://drdae.multiply.com


Posted by : drdae , Date : 2009-02-17 , Time : 06:04:21 , From IP : 172.29.5.107

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น