ความคิดเห็นทั้งหมด : 35

PHOTO - งานปัจฉิมนิเทศ แพทย์ มอ. รุ่นที่ 31
   ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศ "งานปัจฉิมนิเทศ แพทย์ มอ. รุ่นที่ 31"
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์สดารมภ์ อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.................................................................................
เป็นบรรยากาศที่ น่าประทับใจ เช่นทุกปี
ยินดีกับน้องๆ ทุกคน ที่อดทน เสียสละ มากมายในการเรียนรู้ จนมาถึงวันที่ได้เป็นแพทย์อย่างที่ตั้งใจ

ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดี ครับ ^^


Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:41:15 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 1
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:42:33 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 2
   เพลงเพราะมากๆ ครับ ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:44:49 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 3
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:45:25 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 4
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:45:45 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 5
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:46:12 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 6
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:46:33 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 7
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:46:54 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 8
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:47:20 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 9
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:47:49 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 10
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:48:03 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 11
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:48:57 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 12
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:49:32 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 13
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:50:05 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 14
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:50:33 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 15
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:51:05 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 16
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:51:27 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 17
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:51:52 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 18
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:52:27 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 19
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:52:44 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 20
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:53:15 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 21
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:53:36 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 22
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:54:19 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 23
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:54:42 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 24
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:56:19 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 25
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:57:00 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 26
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:57:40 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 27
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:58:42 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 28
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 16:59:04 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 29
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 17:00:05 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 30
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 17:00:50 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 31
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 17:01:22 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 32
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 17:01:44 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 33
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 17:02:15 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 34
   ^^

Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 17:02:26 , From IP : 172.29.5.107

ความคิดเห็นที่ : 35
   ^^

จบด้วยภาพนี้ นะครับ .....

ขอบคุณน้องๆ แพทย์ และอาจารย์ ที่ให้บันทึกภาพ กิจกรรมนี้
ขอบคุณคณะแพทย์ ที่มีกิจกรรมดีๆ น่าประทับใจแบบนี้
ขอบคุณพื้นที่ เวบ คณะแพทย์

สุดท้ายขอบคุณผู้ที่เข้าชม ทุกท่านครับ
หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ ครับ


Posted by : drdae , Date : 2009-02-15 , Time : 17:05:16 , From IP : 172.29.5.107

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น