ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

History of F.U.C.K.


   Actually, the word "Fuck" has an interesting history,

It actually means "Fornication under the consent of the King", a sign that hung over English Sexually-Oriented-Businesses in elder days which stated they were licensed whorehouses.

Heard of that?


Posted by : Phoenix , Date : 2003-01-29 , Time : 23:57:18 , From IP : 172.29.3.204

ความคิดเห็นที่ : 1


   Interesting!

Posted by : Strider , Date : 2003-02-04 , Time : 18:47:12 , From IP : 172.29.2.92

ความคิดเห็นที่ : 2


   โตะใจหมดเลย..

Posted by : เด็กเลี้ยงแกะ , Date : 2003-02-04 , Time : 21:21:44 , From IP : 172.29.1.186

ความคิดเห็นที่ : 3


   เคยอ่านแล้วตั้งแต่เรียน ม.5 นะครับ

Posted by : bug , Date : 2003-02-12 , Time : 12:16:50 , From IP : 172.29.2.94

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น