ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

DSI เตือน Forward mail ไม่คิดเสี่ยงติดคุก


    ดีเอสไอ เตือนนักเล่นเน็ตที่ชอบส่งต่อข้อความหรือภาพให้คนอื่น พึงระวังและควรพิจารณาให้ดีว่าเข้าข่ายผิดกฏหมายหรือไม่ก่อนส่งต่อ หากเข้าข่ายเสี่ยงติดคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า หลังจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้มา 1 ปี แต่ก็ยังมีคนไม่รู้ และเผลอกระทำผิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการส่งต่ออีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Forward email) ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพ ซึ่งอาจเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษปรับ-จำคุก สร้างความเดือดร้อนทั้งตนเอง เพื่อนหรือคนใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัว ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยในส่วนของการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Forward email) ที่มีเนื้อหาข้อความ หรือภาพอนาจารไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ต่างเสี่ยงต่อความผิดทางอาญาได้ ถึงแม้ผู้ส่งจะไม่ได้เป็นคนสร้างอีเมลนั้นขึ้น และไม่ได้เป็นการส่งเพื่อวัตถุประสงค์ในทางไม่ดีก็ตาม เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนใน มาตรา 14 (5) ว่า “ผู้ใดแจกจ่ายหรือเพื่อแสดงอวดแก่ประชาชน ทำให้แพร่หลายซึ่งเอกสารรูปภาพ เสียง สิ่งลามก ย่อมมีความผิด”

ดังนั้น ก่อนจะ Forward Mail ไปให้ใครในครั้งต่อไป ควรคิดให้ดีก่อนว่าข้อความและภาพนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่ อาจสร้างความตื่นตระหนก ตกใจกลัว ให้กับคนทั่วไปหรือไม่ อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สถาบัน หรือเป็นความผิดด้านการก่อการร้ายหรือไม่ รวมทั้งมีภาพอันเป็นลามก หรือไม่

พ.ต.อ. ญาณพลกล่าวต่อว่า หากคิดว่าใช่แต่ก็ยังเผยแ พร่ ส่งต่อ(Forward) ไปยังพรรคพวก เพื่อนฝูง ญาติมิตรด้วยกลับว่าบุคคลเหล่านั้นอาจตกข่าว และท่านเองอาจคิดภูมิใจไปว่าเป็นคนแรกๆ ที่รู้ข่าว และเอื้อเฟื้อต่อญาติมิตร หรือท่านอาจนำข้อความ หรือภาพที่ได้รับมานั้น นำไปเผยแพร่ลงในเว็บบอร์ด ในเว็บไซต์ต่างๆนั้น อาจทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และด้วยความไม่รู้ทางเทคนิค อาจนำภัยไปสู่พรรคพวก เพื่อนฝูงที่ได้ส่งข้อความหรือภาพนั้น เพราะปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าใครส่งต่อไปหาใคร ใครได้รับ แล้วส่งต่อไปหาใคร

นอกจากนี้ตามกฎหมายใหม่ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550” ได้กำหนดโทษเกี่ยวกับ การนำเข้า-เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสมไว้ คือ (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

ดังนั้น ทุกครั้งที่ได้รับอีเมล ข่าว เนื้อความ หรือภาพมาจากอินเทอร์เน็ต ก่อนจะส่งต่อออกไป อย่าลืมคิดให้ดีว่าข้อความหรือรูปภาพนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นไปในทางสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม


Posted by : garnet , Date : 2008-07-29 , Time : 20:09:41 , From IP : 172.29.1.225

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น