ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

บาป 7 ประการในทัศนะคานธี


   วันนี้ทำงานกับ Boss
Boss พูดถึงบาป 7 ประการของคานธี น่าสนใจดี ก็เลยหามาอ่าน

บาป 7 ประการในทัศนะคานธี

1. เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ

2.หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด

3.ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน

4.มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤตไม่ดี

5.ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม

6.วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์

7.บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละผู้มืดบอด
ผู้ที่มืดบอด หาใช่ผู้ที่สูญเสียนัยน์ตาไม่ แต่ผูที่มืดบอด คือผู้ที่ปกปิดความบกพร่องของตนเอง


ผู้ชนะ
ผู้ใดมีสาเหตุอันควรโกรธ แต่ไม่โกรธ ผู้นั้นแหละคือผู้ที่เอาชนะความโกรธได้อย่างแท้จริง


ความสุข
ถ้าเราวิ่งหาความสุข ความสุขก็จะวิ่งหนีเรา อันที่จริงนั้น ความสุขย่อมเกิดจากภายในตัวเราเองเสมอ ความสุขไม่ใช่สินค้าที่เราจะหาซื้อจากภายนอกได้


เหนือโลก

โลกนี้เต็มไปด้วยสภาพที่ตรงกันข้าม

เบื้องหลังความทุกข์ก็ต้องมีความสุข

มีแสงแดดก็ย่อมมีร่มเงา

ที่ไหนมีความสว่าง ที่นั่นย่อมมีความมืดอยู่เคียงข้าง

มีเกิดก็ต้องมีตาย

การมีชีวิตอยู๋โดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านี้

มิใช่อยู่ที่การลบเลือนหรือปฏิเสธ

หากอยู่ที่การยกระดับไว้เหนือ

และเป็นอิสระเสรีจากการยึดถือทั้งปวง


จาก วาทะคานธี แปลโดย กรุณา - เรืองอุไร กุศลาสัย

Posted by : Dhan , Date : 2008-06-11 , Time : 23:58:37 , From IP : 172.29.10.167

ความคิดเห็นที่ : 1


   เอว่าแต่ข้อ 7

บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ

แปลว่าอะไร ผู้รู้วานบอกที


Posted by : Dhan , Date : 2008-06-12 , Time : 00:00:24 , From IP : 172.29.10.167

ความคิดเห็นที่ : 2


   Yeah......difficult to understand.......???????

Posted by : cosmo , Date : 2008-06-12 , Time : 09:36:54 , From IP : medtthlcu-tai.jcu.ed

ความคิดเห็นที่ : 3


   Time has gone by, but the myst persists.........Anyone can help translating Thai to Thai, please.

Posted by : cosmo , Date : 2008-06-14 , Time : 16:19:04 , From IP : medtthlcu-tai.jcu.ed

ความคิดเห็นที่ : 4


   ลำพังไม่มีความเสียสละก็น่าจะเป็นบาปอยู่แล้ว
แต่มีนำหน้าว่าบูชาสูงสุด บูชาอะไร
ต้องการสื่ออะไร หรือ มีนัยยะ อะไรซ่อนอยู่มากกว่านี้หรือเปล่า


Posted by : Dhan , Date : 2008-06-14 , Time : 23:44:09 , From IP : 172.29.5.80

ความคิดเห็นที่ : 5


   สงสัยต้องไปหาต้นฉบับครับ คานธีพูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้

Posted by : phoenix , Date : 2008-06-15 , Time : 01:15:10 , From IP : 172.29.9.38

ความคิดเห็นที่ : 6


   PiDhan ....SuD-YorD.....krab

Posted by : cosmo , Date : 2008-06-16 , Time : 10:33:04 , From IP : medtthlcu-tai.jcu.ed

ความคิดเห็นที่ : 7


   ดีครับ

Posted by : zug , Date : 2008-06-20 , Time : 11:06:17 , From IP : 172.29.11.182

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น