ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

มารู้จักออร่ากันเถอะ


   1. ออร่าคืออะไร
พลังออร่าเป็นคลื่นพลังรัศมีของมนุษย์(กายแสงของมนุษย์) มีลักษณะเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยคลื่นไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็ก แสง สี และความร้อน สามารถประเมินโดยวัดด้วยเครื่องวัด ที่แปลผลออกมาเป็นสีต่าง ๆ สีของออร่าสามารถบอกถึงความสัมพันธ์ของกายและจิต ลักษณะพฤติกรรม การดำเนินอาชีพ ความสามารถทางจิตและการพัฒนาจิต แต่ไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยโรค สีของออร่าจะเปลี่ยนตามอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ลมปราณ บุคคลรอบข้าง ธรรมชาติแวดล้อม
2. ออร่ากับสุขภาพ
พลังออร่าที่เข้มแข็งสามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค หรือถ้าอ่อนแอระบบภูมิคุ้มกันจะลดลงทำให้เกิดโรค และเป็นโรคเรื้อรังได้ สีออร่าของความคิดและอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่วนสีออร่าพื้นฐานจะค่อนข้าง
3. พลังงานในออร่ามาจากไหน
คลื่นพลังงานในออร่ามาจากหลายแหล่ง เช่นจากธรรมชาติรอบกาย จากสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อากาศที่หายใจ (ลมปราณ) ลมปราณมีลักษณะเป็นจุดประกายไฟฟ้าเล็กๆวิ่งวนไปมาในอากาศ กายแสงหรือออร่ามีแกนกลางซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นๆซ้อนกันอยู่ในไขสันหลัง แกนกลางอันนี้เปรียบเสมือนสายเมนไฟฟ้าซึ่งมีหน้าที่ปั่นและแจกจ่ายพลังงาน โดยมีจักระเป็นตัวปั่นพลังงานเข้าไปในกายแสงแต่ละชั้น จักระมีอยู่ด้วยกัน 7 จักระ แต่ละอันจะซ้อนกันอยู่ 7 ชั้น มีสี 7 สี คือ จักระที่ 7 สีม่วง จักระที่ 6 สีคราม
จักระที่ 5 สีน้ำเงิน จักระที่ 4 สีเขียว จักระที่ 3 สีเหลือง จักระที่ 2 สีแสด และจักระที่ 1 สีแดง
4. จักระกับออร่า
ลักษณะของ แสงออร่า
เป็นแสงรัศมีที่ล้อมรอบกายหยาบอยู่ทุกทิศทาง แสงออร่ามี 3 มิติ คนที่มีสุขภาพแข็งแรง แสงออร่าจะเป็นรูปกลมรี หรือรูปไข่ล้อมรอบกายหยาบ ยิ่งสุขภาพกาย สุขภาพใจดีเท่าไหร่ แสงออร่าก็ยิ่งมีคลื่นความถี่สูงและแผ่รัศมีได้ไกลขึ้น
5. คุณสมบัติของแสงออร่า
1. แสงออร่าของแต่ละคนมีความถี่ไม่เหมือนกัน
2. แสงออร่าของเราจะสัมพันธ์กับแสงออร่าของคนอื่น
3. แสงรัศมีของคนสัมพันธ์กับแสงรัศมีของสัตว์ พืช แร่ธาตุ และสิ่งอื่นๆ ด้วย
4. ยิ่งติดต่อกันใกล้ชิดและยาวนาน จะยิ่งมีการแลกเปลี่ยนพลังกันมากขึ้น
5. แสงออร่าและการเปลี่ยนแปลง มีผลต่อร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และวิญญาณของบุคคล
6. การเสริมพลังออร่า
1. สัมผัสแสงแดด
2. การออกกำลังกาย
3. อากาศบริสุทธิ์
4. การรับประทานอาหารน้อยๆแต่บ่อยๆการรักษาลำไส้ให้สะอาด
5. การทำสมาธิ
6. เสียงดนตรี/การร้องเพลง
7. กลิ่นหอม(เครื่องหอม/น้ำมันหอม/กำยาน)
8. คริสตัล และหิน
7. สีของออร่าและความหมาย

ออร่าจะมีลักษณะเป็นหมอก มีความไหวปรากฏเป็นหย่อมๆ จะเห็นได้ชัดเจนบริเวณรอบศีรษะ และเหนือบ่า มีสีสันต่างๆ เช่น
1. สีชมพู หมายถึงพลังที่แจ่มใส เต็มไปด้วยความรัก อารมณ์ขัน ถ่อมตนสามารถ ปลอบประโลมผู้อื่น
โรแมนติก
2. สีแดง เป็นสีที่แสดงถึงความทะเยอทะยาน เต็มไปด้วยพลังงาน มีความกระฉับกระเฉงและมีพลังทางเพศ สีแดงมืดอาจหมายถึงอารมณ์รุนแรง สีแดงสดใส หมายถึงความ ภาคภูมิใจ และทะเยอทะยานในทางที่ถูกที่ควร
3. สีส้ม / แสด เป็นสีของความกระฉับกระเฉงว่องไว มีความสุข สุขภาพที่เต็มไปด้วย
4. สีเหลือง เป็นสีของความฉลาดความเมตตา มองโลกในแง่ดี รักเพื่อนมนุษย์นอกจากนั้นยังเป็นสีของภูมิคุ้มกันโรค สีเหลืองอมส้มแสดงถึงความฉลาด-ปราดเปรื่อง
5. สีเขียว เป็นสีของจิตใจที่ละเอียดอ่อนมีความเข้าใจผู้อื่น เป็นสีของความรัก
6. สีน้ำเงิน เป็นสีของความสงบและสัจจะ การสื่อสารพลังจิต ความฉลาด ความมีอุดมคติ ขยันขันแข็ง ความสำเร็จ ตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซื่อตรงจริงใจ และชอบช่วยเหลือผู้อื่น มักจะเป็นพวกสมถะ
7. สีคราม เป็นสีของพลังจิตสัมผัสที่ 6 โทรจิต ความฉลาดล้ำลึก ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มีความจริงใจ ชอบค้นหาสัจจะความจริงของชีวิต
8. สีม่วง เป็นพวกจิตละเอียดอ่อน เป็นตัวของตัวเอง มีสัมผัสที่ 6 ชอบทางสมาธิ และโน้มเอียงไปทางศาสนา ชอบเรื่องลี้ลับ
9. สีน้ำตาล เป็นสีของความขยันขันแข็ง ความมีระเบียบ และอาจหมายถึงความมุ่งมั่นที่จะให้สู่จุดมุ่งหมายและความสำเร็จ
10. สีดำ หมายถึง การสิ้นสุด ซึ่งในที่นี้หมายถึง การสิ้นสุดของสถานการณ์หนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้สถานการณ์ใหม่เข้ามา
11. สีขาว เป็นสีที่มีความสมดุล และสมบูรณ์แบบมากที่สุด จะปรากฏกับพวกนักบุญ พระ หรือผู้ฝึกสมาธิวิปัสสนาสม่ำเสมอ
12. สีเงิน หมายถึง แรงบันดาลใจ หรือข่าวสารข้อมูลจากโลกวิญญาณ หรือจากมิติอื่น
13. สีทอง เป็นพลังของจักรวาล หรือพลังจากเทพที่เข้ามาช่วยถ่ายโรคออกจากร่างกาย
8. การเสื่อมของแสงออร่า
1. ความเครียด
2. ความคิดและพฤติกรรมในแง่ลบ
3. การเสพยาเสพย์ติดและของมึนเมา
4. การแสดงลักษณะนิสัยในทางที่ไม่ดี
5. การใช้พลังจิตในทางที่ไม่เหมาะสม
6. ขาดการออกกำลังกาย
7. ขาดอากาศบริสุทธิ์และลมปราณ
8. รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
9. การอดนอน
10. การอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

9. วิธีรักษาสุขภาพของแสงออร่า
1. การทำสมาธิกำหนดลมหายใจ
2. การสวดมนต์
3. ระวังความคิด กาย วาจา ใจ
4. มีความสุขกับงานอดิเรก
5. รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
6. สัมผัสต้นไม้
7. อยู่ห่างจากผู้มีพลังออร่าน้อย
8. ให้ความรักแก่เพื่อนมนุษย์
9. อยู่ใสถานที่เงียบ
10. ฟังเพลงที่เหมาะสม
11. พักผ่อนให้เพียงพอ


Posted by : ใบเฟิร์น , E-mail : (bdarunee@medicine) ,
Date : 2008-01-20 , Time : 12:14:04 , From IP : 192.168.28.112


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.004 seconds. <<<<<