> > เป็นวิธีสร้างความงามที่เป็นธรรมชาติและดีกับร่างกาย > > แถมได้ผลดีอีกต่างหาก > > > > > > > > > เรื่องของการ "เต้นเพิ่มเต้า" > > สามารถให้ผลกับทรวงอกที่มีขนาดเล็กกลาย > > > เป็นมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ > > > หรือใครที่มีอกใหญ่ ทำให้เล็กได้รูปทรง ก็สามารถทำได้ > > > > > > ดังนั้นเมื่อกระทรวงสาธารณสุขเปิดแถลงหลักสูตรนี้ออกไป > > บรรดาวัยรุ่น คุณผู้ > > > หญิงทั้งสาวใหญ่ > > > ผู้สูงอายุ ตื่นตัวกันยกใหญ่ > > ต่างแห่โทรศัพท์ขอทราบรายละเอียดของการเข้า > > > ร่วมอบรมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ กันคึกคักยิ่ง > > > > > > วิธีเต้นประกอบด้วยท่าดังต่อไปนี้ > > > > > > "ท่าถันหรรษา" ยืนตัวตรง > > ยืดอกแอ่นลำตัวให้กล้ามเนื้อหน้าอกรู้สึกเกร็ง > > > เหยียดแขนออกไปข้างลำตัว แขนห่างลำตัวประมาณ 45 องศา > > อยู่ระดับเอว > > > > > > จากนั้นจีบนิ้วหงายแล้วส่ายแขนคล้ายท่ารำซัดชาตรี > > สลับซ้าย-ขวาไปมา นับ > > > 1-8 > > > ท่านี้จะทำให้หน้าอกกระเพื่อม เกิดการเคลื่อนไหว > > เลือดหมุนเวียน มีการสูบ > > > ฉีดโลหิตดี > > > > > > "ท่าถันสามัคคี" คนเต้นยืนตัวตรง > > ประสานมือไขว้ไว้หน้าลำตัว > > > เกร็งกล้ามเนื้อบริเวณไหล่-หน้าอก > > พร้อมกันนั้นให้ยกไหล่ขึ้น-ลง > > > เพื่อเป็นการบีบหน้าอกให้เข้ามาชิดกัน > > ท่านี้ช่วยสำหรับคนที่มีหน้าอกห่างให้เข้า > > > มาชิดกัน > > > กล้ามเนื้อหน้าอกกระชับขึ้น > > > > > > "ท่าฤๅษีดัดตน" เป็นท่าดัดแปลงมาจากฤๅษีดัดตน > > ท่านวดของวัดโพธิ์ > > > คนเต้นยืนแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อย งอเข่าทั้งสองข้าง > > หรือเรียกว่าท่าฉาก > > > ของโขน > > > จากนั้นใช้มือทั้ง 2 ข้าง กอบโกยเนื้อที่ด้านข้างหน้าอก > > เกร็งลำตัวและดันหน้า > > > อก > > > เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อตึง > > ท่านี้จะใช้ให้เนินอกกระชับ และขนาด > > > เต้าใหญ่ขึ้น > > > > > > "ท่านวดคลึง" >เป็นท่าที่ต้องเข้าไปทำในห้องส่วนตัวมิดชิด > > เพราะเป็นท่าติดเร > > > ตอาร์ > > > > > โดยยืนตรงแล้วใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนวดคลึงที่หน้าอกเป็นวงกลม ให้ทำเร็วๆ > > > และมีแรงกดด้วย > > > > > > "ท่าเต้นเหล่านี้เป็นท่าเต้นพื้นฐาน > > หากจะปฏิบัติจริงจะมีท่าลึกกว่านี้ ซึ่งต้อง > > > แยกว่าใครอกใหญ่-อกเล็ก เพื่อจะใช้ท่าได้ถูกต้อง > > ท่าเต้นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะ > > > ใช้การจีบนิ้ว เกร็งนิ้ว แขน หน้าอก > > เมื่อเกร็งส่วนเนื้อจะแข็ง หรือเวลา > > > เหวี่ยงแขน หน้าอกจะดันขึ้นดันลง จะทำให้กระชับได้ > > แต่ทั้งหมดต้องเป็นหลัก > > > วิชาการ ไม่ใช่เต้นส่งเดช > > จะได้ผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวคนเต้นเอง นอก > > > จากการเต้นแล้วจะต้องกลับบ้านไปนวดคลึงหน้าอกเองด้วย" > > > > > > อาจารย์สอนท่าเต้นได้แถมท้ายเรื่องของทรวงอกให้คุณสาวๆ > > ได้รับทราบ > > > > > > "หญิงไทยมักจะใส่ชั้นในที่ไม่พอดีกับรูปทรง > > ทำให้หน้าอกเสียทรง > > > > > ซึ่งการแก้ไขไม่เฉพาะแค่การเลือกสวมใส่เสื้อชั้นในที่ดีและเหมาะสมกับรูปทรง > > > หน้าอกเท่านั้น > > > > > แต่การวิจัยเรื่องนี้ยังพบว่าต้องมีการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย > > > > > > ดังนั้นวิธีเกร็งกล้ามเนื้อจึงจำเป็น > > เพื่อใช้ต้นแขนให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียว > > > กันมือต้องดันอกให้เข้าที่ทุกวัน > > เหมือนกับการสร้างฐานประติมากรรมที่สวย > > > งาม เมื่อวางทรวงอกวางเต้านมไปก็จะสวยได้ > > สวยเหมือนเต้ากินรี" > > > > > > >หากใครสนใจอยากบริหารหน้าอกแบบได้ผลและไม่เสียงสตางค์แพงๆ > > ทดลอง > > > วิธีพื้นฐานของอาจารย์ประจักษ์ไปพลางๆ > > หรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ > > > เต้นดังกล่าวได้ > > ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก > > > กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเวลานี้ไม่จำกัดจำนวนคนแล้ว > > > > > > และไม่ว่าจะได้ผลจริงหรือไม่ > > อย่างน้อยการออกกำลังกายควบคู่กันไปน่าจะ > > > > > >เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้หญิงที่อยากมีหุ่นและสุขภาพที่ดี-ดีกว่าไปเสียเงินทำศัลย > > กรรมแพงๆ " /> "เต้นกระชับทรวงอก" (forward mail)

ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

"เต้นกระชับทรวงอก" (forward mail)


   เมื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
> > > สาธารณสุข เกิดไอเดียคิดหลักสูตรหาวิธี
> > "เต้นกระชับทรวงอก" ให้กับสาวๆ
> > > เป็นวิธีสร้างความงามที่เป็นธรรมชาติและดีกับร่างกาย
> > แถมได้ผลดีอีกต่างหาก
> > >
> > >
> > > เรื่องของการ "เต้นเพิ่มเต้า"
> > สามารถให้ผลกับทรวงอกที่มีขนาดเล็กกลาย
> > > เป็นมีขนาดใหญ่ขึ้นได้
> > > หรือใครที่มีอกใหญ่ ทำให้เล็กได้รูปทรง ก็สามารถทำได้
> > >
> > > ดังนั้นเมื่อกระทรวงสาธารณสุขเปิดแถลงหลักสูตรนี้ออกไป
> > บรรดาวัยรุ่น คุณผู้
> > > หญิงทั้งสาวใหญ่
> > > ผู้สูงอายุ ตื่นตัวกันยกใหญ่
> > ต่างแห่โทรศัพท์ขอทราบรายละเอียดของการเข้า
> > > ร่วมอบรมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ กันคึกคักยิ่ง
> > >
> > > วิธีเต้นประกอบด้วยท่าดังต่อไปนี้
> > >
> > > "ท่าถันหรรษา" ยืนตัวตรง
> > ยืดอกแอ่นลำตัวให้กล้ามเนื้อหน้าอกรู้สึกเกร็ง
> > > เหยียดแขนออกไปข้างลำตัว แขนห่างลำตัวประมาณ 45 องศา
> > อยู่ระดับเอว
> > >
> > > จากนั้นจีบนิ้วหงายแล้วส่ายแขนคล้ายท่ารำซัดชาตรี
> > สลับซ้าย-ขวาไปมา นับ
> > > 1-8
> > > ท่านี้จะทำให้หน้าอกกระเพื่อม เกิดการเคลื่อนไหว
> > เลือดหมุนเวียน มีการสูบ
> > > ฉีดโลหิตดี
> > >
> > > "ท่าถันสามัคคี" คนเต้นยืนตัวตรง
> > ประสานมือไขว้ไว้หน้าลำตัว
> > > เกร็งกล้ามเนื้อบริเวณไหล่-หน้าอก
> > พร้อมกันนั้นให้ยกไหล่ขึ้น-ลง
> > > เพื่อเป็นการบีบหน้าอกให้เข้ามาชิดกัน
> > ท่านี้ช่วยสำหรับคนที่มีหน้าอกห่างให้เข้า
> > > มาชิดกัน
> > > กล้ามเนื้อหน้าอกกระชับขึ้น
> > >
> > > "ท่าฤๅษีดัดตน" เป็นท่าดัดแปลงมาจากฤๅษีดัดตน
> > ท่านวดของวัดโพธิ์
> > > คนเต้นยืนแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อย งอเข่าทั้งสองข้าง
> > หรือเรียกว่าท่าฉาก
> > > ของโขน
> > > จากนั้นใช้มือทั้ง 2 ข้าง กอบโกยเนื้อที่ด้านข้างหน้าอก
> > เกร็งลำตัวและดันหน้า
> > > อก
> > > เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อตึง
> > ท่านี้จะใช้ให้เนินอกกระชับ และขนาด
> > > เต้าใหญ่ขึ้น
> > >
> > > "ท่านวดคลึง"
>เป็นท่าที่ต้องเข้าไปทำในห้องส่วนตัวมิดชิด
> > เพราะเป็นท่าติดเร
> > > ตอาร์
> > >
> > โดยยืนตรงแล้วใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนวดคลึงที่หน้าอกเป็นวงกลม ให้ทำเร็วๆ
> > > และมีแรงกดด้วย
> > >
> > > "ท่าเต้นเหล่านี้เป็นท่าเต้นพื้นฐาน
> > หากจะปฏิบัติจริงจะมีท่าลึกกว่านี้ ซึ่งต้อง
> > > แยกว่าใครอกใหญ่-อกเล็ก เพื่อจะใช้ท่าได้ถูกต้อง
> > ท่าเต้นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะ
> > > ใช้การจีบนิ้ว เกร็งนิ้ว แขน หน้าอก
> > เมื่อเกร็งส่วนเนื้อจะแข็ง หรือเวลา
> > > เหวี่ยงแขน หน้าอกจะดันขึ้นดันลง จะทำให้กระชับได้
> > แต่ทั้งหมดต้องเป็นหลัก
> > > วิชาการ ไม่ใช่เต้นส่งเดช
> > จะได้ผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวคนเต้นเอง นอก
> > > จากการเต้นแล้วจะต้องกลับบ้านไปนวดคลึงหน้าอกเองด้วย"
> > >
> > > อาจารย์สอนท่าเต้นได้แถมท้ายเรื่องของทรวงอกให้คุณสาวๆ
> > ได้รับทราบ
> > >
> > > "หญิงไทยมักจะใส่ชั้นในที่ไม่พอดีกับรูปทรง
> > ทำให้หน้าอกเสียทรง
> > >
> > ซึ่งการแก้ไขไม่เฉพาะแค่การเลือกสวมใส่เสื้อชั้นในที่ดีและเหมาะสมกับรูปทรง
> > > หน้าอกเท่านั้น
> > >
> > แต่การวิจัยเรื่องนี้ยังพบว่าต้องมีการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย
> > >
> > > ดังนั้นวิธีเกร็งกล้ามเนื้อจึงจำเป็น
> > เพื่อใช้ต้นแขนให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียว
> > > กันมือต้องดันอกให้เข้าที่ทุกวัน
> > เหมือนกับการสร้างฐานประติมากรรมที่สวย
> > > งาม เมื่อวางทรวงอกวางเต้านมไปก็จะสวยได้
> > สวยเหมือนเต้ากินรี"
> > >
> > >
>หากใครสนใจอยากบริหารหน้าอกแบบได้ผลและไม่เสียงสตางค์แพงๆ
> > ทดลอง
> > > วิธีพื้นฐานของอาจารย์ประจักษ์ไปพลางๆ
> > หรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ
> > > เต้นดังกล่าวได้
> > ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
> > > กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเวลานี้ไม่จำกัดจำนวนคนแล้ว
> > >
> > > และไม่ว่าจะได้ผลจริงหรือไม่
> > อย่างน้อยการออกกำลังกายควบคู่กันไปน่าจะ
> > >
> >
>เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้หญิงที่อยากมีหุ่นและสุขภาพที่ดี-ดีกว่าไปเสียเงินทำศัลย
> > กรรมแพงๆ


Posted by : Jedi , Date : 2003-03-06 , Time : 11:13:40 , From IP :

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น