ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

" ฝึกโยคะ " เดือนเมษายน 2550 นี้ ที่ห้องคลอด


   
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ครูโยคะ มาแล้ว จึงต้องการนำมาถ่ายทอด แก่บุคลากรคณะแพทย์เพื่อให้มี สุขภาพกาย - ใจ ที่ดีอย่างเป็นองค์รวม

ผู้ใดสนใจ ขอเชิญที่ห้องคลอด เวลา 16.45 น.

เดือนเมษายน 2550 ฝึกวันที่ 9, 10 , 11 ,17, 19 , 24, 25 , 27
( จัดตารางการฝึกตามตารางเวร )

นำเสื่อ / อุปกรณ์ มาเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องคลอด หรือ

ติดต่อผ่านคุณสุภานันท์ เทพหนู ( อ้อม ) 089- 4666143

ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ


Posted by : อ้อม ห้องคลอด , Date : 2007-04-02 , Time : 05:02:25 , From IP : 172.29.1.81

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น