ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

เปิดบริการระบบ Internet ความเร็วสูง ADSL สำหรับบ้านพักแพทย์แล้ว


   ขณะนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ตู้ชุมสายเรียบร้อยแล้ว และ อาจารย์แพทย์บางส่วนได้ทดลองติดตั้งใช้งานแล้ว
สำหรับอาจารย์แพทย์ ที่ได้แจ้งความจำนงไว้
1. ทางฝ่าย IT จะส่งเอกสารการสมัคร และการตัดบัญชีเพื่อชำระค่าบริการให้กรอก ในวันนี้ครับ
2. ผู้ใช้งานให้จัดหา ADSL Router/Modem และส่งมาที่ฝ่าย IT เพื่อทำการ config ค่าใน Modem
3. นำ ADSL Router/Modem ไปติดตั้งเองที่บ้านพัก โดยต่อสาย cable ต่าง ๆ ตามคู่มือแต่ละยี่ห้อ
4. สำหรับในเครื่อง PC/Notebook ให้ทำการ set proxy ใน โปรแกรม web browser (ดูตัวอย่างวิธีจาก วิธีกำหนดค่า proxy setting ใช้งานผ่าน LAN)


Posted by : garnet , Date : 2007-02-27 , Time : 09:04:25 , From IP : 172.29.1.230

ความคิดเห็นที่ : 1


   Modem ที่แนะนำ

Zyxel

P-660HW Series


P-660 Series


D-Link
DI-604 > 4-Port Broadband Router

หรือจะเป็นยี่ห้อ/รุ่นอื่น ๆ ก็ได้ครับ แต่ไม่แนะนำเป็นแบบ USB Modem นะครับ


Posted by : garnet , Date : 2007-02-27 , Time : 09:12:45 , From IP : 172.29.1.230

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น