ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

เพื่อนๆ นศพ.ปี 2 ไปสัมผัสชีวิตที่โรงพยาบาลต่างๆ ไม่ทราบว่ามีแพทย์คนไหนที่ประทับใจบ้าง
   มีแพทย์คนไหนบ้างที่เพื่อนๆ ประทับใจมากที่สุดจากการไป Clinical Emersion ทั้งในด้าน knowledge, skill, การเป็นที่ปรึกษาเปรียบเสมือนแพทย์พี่เลี้ยงที่ดี อยากให้เพื่อนๆ ช่วย vote หรือแสดงความคิดเห็นกับแพทย์ที่ประทับใจมากที่สุด

Posted by : รังนกบนปลายไม้ , Date : 2007-02-05 , Time : 18:34:02 , From IP : 172.29.2.141

ความคิดเห็นที่ : 1


   หากแพทย์รุ่นพี่ จะร่วม vote หรือ เสนอแพทย์ที่ประทับใจเ มื่อครั้งที่พี่ๆ ออกไปสัมผัสชีวิตแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชนบ้างก็ได้นะ อยากจะให้ พี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยแสดงความคิดเห็น...

Posted by : รังนกบนปลายไม้ , Date : 2007-02-06 , Time : 09:52:33 , From IP : 172.29.2.141

ความคิดเห็นที่ : 2


   พี่ชั้ย ธนวินทร์ med27

Posted by : perseus , Date : 2007-02-07 , Time : 17:24:39 , From IP : 172.29.4.162

ความคิดเห็นที่ : 3


   
แล้วถ้าพี่..ที่รพช. จะประทับใจรุ่นน้องที่มาได้มั้ยครับ


Posted by : อิอิ , Date : 2007-02-07 , Time : 20:43:38 , From IP : 222.123.138.175

ความคิดเห็นที่ : 4


   หากเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอชื่อแพทย์ที่ประทับใจมากที่สุด แพทย์ที่มีการเสนอชื่อที่ประทับใจมากที่สุดอาจจะได้รับรางวัลใด รางวัลหนึ่งในคณะก็ได้นะ งั้นก็ลองเสนอชื่อแพทย์ที่ประทับใจกันมากที่สุดได้เลยนะ

Posted by : รังนกบนปลายไม้ , Date : 2007-02-08 , Time : 14:45:46 , From IP : 172.29.2.137

ความคิดเห็นที่ : 5


   พวกน้องอยู รพ. ต่างกันประมาณเกือบ 50 รพ. แต่ละคนก็จะทราบเฉพาะแพทย์พี่เลี้ยงของตนเอง แล้วจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรครับ?

ผมอาจจะคิดมากไป บางทีเราน่าจะทิ้งวัฒนธรรม academy fantasia ไปเสียบ้าง concentrate ในสิ่งที่เรา "ได้เรียนรู้" แปลงความประทับใจ และไม่ประทับใจทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ เป็นบทเรียน และเป็นครูของเราเอง

ถ้าทำอย่างนี้ คนที่น้อง "ไม่ประทับใจมากที่สุด" อาจจะกลาย้เป็น "ครูที่ดีที่สุด" ของน้องก็ได้ ถ้าน้อง "ได้บทเรียนสำคัญ" ติดตัวไปจนตลอดชีวิต

ปาเจรา จริยา โหนติPosted by : Phoenix , Date : 2007-02-08 , Time : 18:28:56 , From IP : 222.123.46.222

ความคิดเห็นที่ : 6


   เห็นด้วยอย่างยิ่ง ครับ

Posted by : บี , E-mail : (comcom7@hotmail.com) ,
Date : 2007-02-09 , Time : 14:49:56 , From IP : 203.188.14.112


ความคิดเห็นที่ : 7


   การที่จะตัดสินว่าใครเป็นอย่างไร ดี ไม่ดี หรือไม่นั้น ต้องใช้เวลานานมาก อาจจะชั่วชีวิตก็ว่าได้ อย่าด่วนตัดสินอะไรง่ายนัก

Posted by : หมอไง , Date : 2007-02-27 , Time : 22:54:35 , From IP : 203.113.70.10

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น