ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน CV และ Resume รุ่น 3


   ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์โดยในครั้งนี้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน CV และ Resume รุ่น 3 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ด้านเอกสารเอกสารภาษาอังกฤษ (Academic documents)

ในการนี้งานวิเทศสัมพันธ์จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน CV และ Resume
รุ่น 3

วิทยากร Mr. David Brown
วันที่ 20 ธันวาคม 2549 เวลา 17.00-19.00 น.
สถานที่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Lab (CAI) ชั้น 3 อาคารแพทย
ศาสตร์ศึกษาฯ
จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน
การสมัคร ส่งรายชื่อและเบอร์ติดต่อกลับมาที่ yot1976@yahoo.com หรือ โทร 1169


Posted by : inter , Date : 2006-12-18 , Time : 14:44:56 , From IP : 172.29.2.138

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น