ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ความคืบหน้าโครงการ ADSL สำหรับบ้านพักแพทย์ (บ้าน พ.)


   ตามที่ได้มีเอกสารสำรวจความต้องการใช้งาน และคณะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ทางราชการแล้ว ขณะนี้ ทางคณะได้เซ็นต์สัญญาจ้างกับทางบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แล้ว

ทางบริษัทได้แจ้งว่าอุปกรณ์ (ซึ่งต้องสั่งจากต่างประเทศ) จะสามารถนำเข้ามาติดตั้งได้ หลังปีใหม่ ครับ


Posted by : garnet , Date : 2006-12-12 , Time : 16:25:57 , From IP : 172.29.1.230

ความคิดเห็นที่ : 1


   Great News!!! Well done and thanks a million sir.Posted by : Phoenix , Date : 2006-12-12 , Time : 17:41:33 , From IP : 124.157.181.8

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น