ความคิดเห็นทั้งหมด : 6

ชายอายุ 60ปี มีไข้มา 1 วัน ผู้ป่วยเข้าป่าบนเขาเมื่อ 8 วันก่อน
   ชายอายุ 60ปี มีไข้มา 1 วัน เมื่อ 8 วันก่อน ผู้ป่วยเข้าป่าบนเขาเพื่อเก็บพันธุ์ไม้.
Physical examination revealed a 0.5 × 0.5-cm lesion (รูป A) on the right chest wall.
รูป A รูปเล็กบน: routine photography.
รูปเล็กล่าง: dermoscopy.
1. รอยโรคนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร
2. การวินิจฉัยโรคคืออะไร
3. จะ manage อย่างไร


Posted by : cpantip , E-mail : (chpantip@gmail.com) ,
Date : 2016-12-16 , Time : 13:43:21 , From IP : 172.29.3.167


ความคิดเห็นที่ : 1


   Waithaya Kerdmanee
1. Eschar
2. Scrub typhus
3. Doxycycline 100 mg PO BID


Posted by : cpantip , Date : 2016-12-16 , Time : 13:44:24 , From IP : 172.29.3.167

ความคิดเห็นที่ : 2


    Indirect immunofluorescent antibody testing revealed an Orientia tsutsugamushi antibody titer of 1:2,560.

ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย doxycycline (100) 1x2 นาน 7 วัน ไข้ลงดี


Posted by : cpantip , Date : 2016-12-16 , Time : 13:45:32 , From IP : 172.29.3.167

ความคิดเห็นที่ : 3
   ในรูปต่อไปนี้แสดงถึง evolution ของ appearance ของ eschar ซึ่งประเมินด้วย routine photography และ dermoscopy. (A) Three days from symptom onset (SE03): central yellowish vesicle with mild whitish scale, and peripheral erythematous patch. (B) SE05: central vesicle turned into brown to black-colored crusts and scales are increased. (C) SE06: formation of typical eschar lesion having central black crusts and conspicuous erythematous patch with overlaying scale. (D) SE08: well-established eschar composed of three concentric components; innermost black crust outlined by inner scaly line, middle erythematous patch, and outermost whitish scaly layer. (E) SE14: shrinkage of central crusts and diminished peripheral scale. (F) SE17: central crust completely disappeared, and changed into central scar-like whitish area with peripheral erythematous area showing prominent vascular pattern. (G) SE20: dull reddish-brown hyperpigmentation.

Posted by : cpantip , Date : 2016-12-16 , Time : 13:46:20 , From IP : 172.29.3.167

ความคิดเห็นที่ : 4


   Scrub typhus เป็น acute febrile illness โรคหนึ่งซึ่งเกิดจาก O. tsutsugamushi. Eschar เป็น necrotic lesion ของผิวหนังที่ตำแหน่งของ chigger mite กัด. การตรวจพบ eschar ในผู้ป่วย scrub typhus มีรายงาน prevalence แตกต่างกันมาก. Eschar เป็น critical pathognomonic finding อย่างหนึ่งของการวินิจฉัยทางคลินิกของ scrub typhus. มีการศึกษาหนึ่งพบว่าการไม่มี eschar เป็น independent predictive risk factor อย่างหนึ่งสำหรับ fatal outcome.


Posted by : cpantip , Date : 2016-12-16 , Time : 13:47:08 , From IP : 172.29.3.167

ความคิดเห็นที่ : 5


    ดังนั้น แพทย์จึงต้องสามารถให้การวินิจฉัย scrub typhus ตั้งแต่เนิ่นๆโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ escharในช่วงเวลาต่างๆ และสามารถให้การรักษาผู้ป่วยด้วยยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมทันท่วงที.


Posted by : cpantip , Date : 2016-12-16 , Time : 13:47:36 , From IP : 172.29.3.167

ความคิดเห็นที่ : 6


   Reference: Park J, et al. Evolution of eschar in scrub typhus. Am J Trop Med Hyg 2016; 95 (6):1223-4.


Posted by : cpantip , Date : 2016-12-16 , Time : 13:48:02 , From IP : 172.29.3.167

สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น