โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำบันทึกทางการพยาบาล เรื่องการบันทึกทางการพยาบาล
Focus charting เชื่อมโยง ICD-10 TM Health Intervention Codes 2022
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสารดาวน์โหลด
Focus charting PSU
02-E nurse note PSU Hospital
เอกสารประกอบการอบรม โครงการการใช้ MS Word อย่างมืออาชีพ
สำหรับการสร้างผลงานคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับพยาบาล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
เอกสารดาวน์โหลด
การใช้ MS Word อย่างมืออาชีพ
เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาศักยภาพของกรรมการและแกนนำบริหารจัดการระบบยา ฝ่ายบริการพยาบาล
เรื่อง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา วันที่ 21, 23 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารดาวน์โหลด
แนวคิด หลักการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ยาที่เกิด ADR บ่อยและการเฝ้าระวัง
แบบทดสอบ เรื่อง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
เอกสารประกอบการอบรม โครงการเพิ่มความรู้และศักยภาพในการบริหารยาของพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 เอกสารดาวน์โหลด
การบริหารจัดการด้านระบบยา ฝ่ายบริการพยาบาล
หลักการทำ Medication Reconciliation (MR)
การรับคำสั่งการรักษา และการสร้างการ์ดยาอิเล็กทรอนิกส์
High Alert Drug (HAD)
เอกสารประกอบการอบรม APN & Nurse Speciallist วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เอกสารดาวน์โหลด
เทคนิคการตกแต่ง Microsoft Power Point
เอกสารประกอบการสอบวัดความรู้เรื่องการดูแลและป้องกันแผลกดทับ วันที่ 5 - 19 ธันวาคม 2565 เอกสารดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติพยาบาลในการป้องกันและดูแลแผลกดทับ ฝ่ายบริการพยาบาล
เอกสารความรู้เรื่องแผลกดทับ