ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
ผลการคัดเลือกยา Povidone iodine 10 g/ 100 ml cutaneous solution, 450 ml bottle 07 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลคัดเลือกยา Vertepofin 15 mg powder for solution for infusion, 1 vial 07 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lorlatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 07 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection 07 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Human immunoglobulin G 5 g / 100 ml solution for injection 100 ml vial 30 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Enzalutamide 40 mg capsule,soft,1capsule 26 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Ponatinib 15 mg tablet , 1 tablet 26 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Rurioctocog alfa pegol 500 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial 26 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Fluticasone furoate 27.5 mcg / 1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle 26 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Octocog alfa 500 iu powder and soluvent for solution for injection, 1 vial 26 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Bevacizumab 100 mg / 4 mL concentrate for solution for infusion, 4 mL vial 26 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา สารน้ำ จำนวน 3 รายการ 24 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lorlatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Dasatinib 70 mg film-coated tablet, 1 tablet 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg 5 ml concentrale for solution for infusion, 5 ml vial 11 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet 05 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet 01 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Daratumumab 1.8 g / 15 ml solution for injection , 15 ml vial 27 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 27 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lenalidomide 25 mg capsule, hard, 1 capsule 27 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Mercaptopurin 50 mg tablet, 1 tablet 27 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet 26 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 26 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Midostaurin 25 mg capsule , soft , 1 capsule 26 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Tiotropium 18 mcg inhalation powder , hard capsule, 1 capsule 26 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Enzalutamide 40 mg capsule,soft,1capsule 26 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Ponatinib 15 mg tablet , 1 tablet 26 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Rurioctocog alfa pegol 500 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial 20 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Etoposide 100 mg 5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial 07 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg/ 1 ml solution for injection, 0.278 ml vial 06 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Dasatinib 70 mg film-coated tablet, 1 tablet 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Durvalumab 500 mg /10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Pertuzumab 600 mg / 10 ml + trastuzumab 600 mg / 100 ml solution for injection, 10 ml vial 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lenalidomide 10 mg capsule, hard, 1 capsule 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Dengue virus serotype 1,2,3,4 live attenuated 0.5 ml powder and solvent for solution for injection, 1 vial 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Dutasteride 500 mg + tamsulosin hydrochloride 400 mcg capsule, hard, 1 capsule 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Abiraterone acetate 250 mg tablet / Abiraterone acetate 250 mg film-coated tablet 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Dextrose 50 g / 100 ml solution for infusion, 500 ml bag 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lenalidomide 25 mg capsule, hard, 1 capsule 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Nilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lorlatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Sunitinib 12.5 mg capsule, hard, 1 capsule 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 05 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iodixanol 652 mg / 1 mL solution for injection, 100 ml vial 01 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iodixanol 652 mg / 1 mL solution for injection, 100 ml vial 01 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iohexol 35 g / 100 mL solution for injection, 100 mL vial 01 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Ibrutinib 140 mg capsule , hard , 1 capsule 29 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Fluticasone furoate 27.5 mcg / 1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle 29 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Dabigatran etexilate 110 mg capsule, hard, 1 capsule 29 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iopromide 384.43 g / 500 ml solution for injection, 500 ml bottle 29 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 ml solution for injection, 10 ml prefilled syr 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iopromide 76.88 g / 100 mL solution for injection, 100 mL vial 21 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Gadobutrol 1 mmol / 1 ml solution for injection, 15 ml vial 21 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Cytarabine 1 g 10 ml solution for injection infusion, 10 ml vial 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Idarubicin hydrochloride 10 mg 10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Recombinant human papillomavirus 9-valent vaccine 26 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Recombinant human papillomavirus 4-valent vaccine 26 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 26 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 25 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 104 รายการ 25 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Human immunoglobulin G 5 g / 100 ml solution for injection 100 ml vial 17 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยาผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยาผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Octocog alfa 500 iu powder and soluvent for solution for injection, 1 vial 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Ponatinib 15 mg tablet , 1 tablet 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Bevacizumab 100 mg / 4 mL concentrate for solution for infusion, 4 mL vial 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Nilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Evolocumab 140 mg / 1 mL solution for injection , 1 mL prefilled pen 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Fluticasone furoate 27.5 mcg / 1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 09 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lenalidomide 10 mg capsule, hard, 1 capsule 05 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Daratumumab 1.8 g / 15 ml solution for injection , 15 ml vial 05 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg/ 1 ml solution for injection, 0.278 ml vial 05 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Sevelamer carbonate 800 mg film-coated tablet, 1 tablet 04 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Pertuzumab 600 mg / 10 mL + trastuzumab 600 mg / 10 ml solution for injection, 10 ml vial 04 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Durvalumab 500 mg/10 ml concentrate for solution for infusion, 10 mL vial 04 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกย Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 04 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 04 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Human immunoglobulin G 5 g / 100 mL solution for injection, 100 mL vial 19 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 ml solution for injection, 10 ml prefilled syr 13 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Gadobutrol 1 mmol / 1 ml solution for injection, 15 ml vial 13 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Methotrexate 2.5 mg tablet Methotrexate 2.5 mg film-coated tablet 08 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Asparaginase 10000 iu powder for solution for injection, 1 vial 06 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 80 mg/0.8 mL solution for injection, 0.8 mL prefilled syr 06 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr 06 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr 06 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Pregabalin 75 mg capsule, hard, 1 capsule 06 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Pregabalin 50 mg capsule, hard, 1 capsule 06 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Pregabalin 25 mg capsule, hard, 1 capsule 06 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet 06 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Fluticasone furoate 27.5 mcg / 1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lorlatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet, 1 tablet 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lenalidomide 10 mg capsule, hard, 1 capsule 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Daratumumab 1.8 g / 15 ml solution for injection , 15 ml vial 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Pertuzumab 1200 mg / 15 mL + trastuzumab 600 mg / 15 mL solution for injection, 15 mL vial 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iohexol 35 g / 100 ml solution for injection, 100 mL vial 10 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iohexol 17.5 g / 50 mL solution for injection, 50 mL vial 10 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iodixanol 652 mg / 1 mL solution for injection, 100 ml vial 10 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 ml solution for injection, 10 ml prefilled syr 10 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Gadobutrol 1 mmol / 1 ml solution for injection, 15 ml vial 10 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 09 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Human serum albumin 5 g / 100 ml solution for infusion, 250 ml vial 06 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Hepatitis B virus vaccine suspension for injection 2 ความแรง 31 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr 30 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Daratumumab 1.8 g / 15 ml solution for injection , 15 ml vial 30 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Dasatinib 70 mg film-coated tablet, 1 tablet 30 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 30 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Nilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule 30 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Octocog alfa 500 iu powder and soluvent for solution for injection, 1 vial 30 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Enzalutamide 40 mg capsule,soft,1capsule 30 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Oxaliplatin concentrate for solution for infusion 2 ความแรง 30 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet 20 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg/ 1 ml solution for injection, 0.278 ml vial 10 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Ibrutinib 140 mg capsule , hard , 1 capsule 10 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 10 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Lenalidomide 25 mg capsule, hard, 1 capsule 10 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 10 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Dextran 70 100 mg/100 mL + hypromellose 300 mg / 100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose 10 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Human immunoglobulin G 5 g / 100 ml solution for injection 100 ml vial 04 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iohexol 37 g / 100 mL solution for injection, 100 mL vial 04 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iohexol 17.5 g / 50 mL solution for injection, 50 mL vial 04 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 ml solution for injection, 10 ml prefilled syr 04 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Iopromide 76.88 g / 100 mL solution for injection, 100 mL vial 04 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Gadobutrol 1 mmol / 1 ml solution for injection, 15 ml vial 04 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Oseltamivir 75 mg capsule, hard, 1 capsule 04 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ 03 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 29 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 29 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Latanoprost 5 mg / 100 mL eye drops, solution, 2.5 mL bottle 28 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Racecadotril 30 mg powder for oral solution, 1 sachet 14 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ 14 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 14 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Liraglutide 18 mg/3 ml solution for injection, 3 ml prefilled pen 14 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567