ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
ผลการคัดเลือกยา Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 21 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Dasatinib 70 mg film-coated tablet 21 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Verteporfin 15 mg powder for solution for infusion, 1 vial 21 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection / infusion, 5 ml vial 20 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Quadrivalent Influenza vaccine 0.5 mL suspension for injection, 0.5 mL prefilled syr 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Cefazolin 1 g powder for solution for injection, 1 vial 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Pertuzumab 1200 mg /15 ml + trastuzumab 600 mg / 15 ml solution for injection, 15 ml vial 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Olaparib 150 mg film-coated tablet, 1 tablet 04 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg/ 1 ml solution for injection, 0.278 ml vial 04 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 04 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Thyrotropin 1.1 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection / infusion, 5 ml vial 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 80 mg / 0.8 ml solution for injection, 0.8 ml prefilled syr 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Pembrolizumab 100 mg / 4 ml solution for injection, 4 ml vial 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection / infusion, 5 ml vial 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Liraglutide 18 mg / 3 ml solution for injection, 3 ml prefilled pen 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 80 mg / 0.8 ml solution for injection, 0.8 ml prefilled syr 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion,1 vial 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Pemetrexed 500 mg powder for concentrate for solution for infusion,1 vial 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Enzalutamide 40 mg capsule,soft,1capsule 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Nilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Minerals + multivitamins film-coated tablet, 1 tablet 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Factor VIII inhibitor bypassing activity 500 iu powder for solution for injection, 1 vial 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Bictegravir 50 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet, 1 tablet 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Dextran 70 100 mg/100 mL + hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection/ infusion , 5 ml ampoule 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Human immunoglobulin G 5 g / 100 ml solution for injection 100 ml vial 29 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection / infusion, 5 ml ampoule 29 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Plerixafor 24 mg / 1.2 ml solution for injection, 1.2 ml vial 29 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Omeprazole 40 mg powder for solution for injection, 1 vial 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Human papillomavirus vaccine, 0.5 ml prefilled syr 15 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Analgesic cream, 30 g tube 15 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Rocuronium bromide 50 mg/5 mL solution for injection/infusion,5 mL vial 12 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection/ infusion , 5 ml vial 12 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Durvalumab 500 mg /10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 12 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion,1 vial 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Ibrutinib 140 mg capsule, hard, 1 capsule 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Remdesivir 100 mg powder for concentrate for solution for infusion , 1 vial 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Apalutamine 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Human immunoglobulin G 5g/100 mL solution for injection, 100 mL vial 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Verteporfin 15 mg powder for solution for infusion, 1 vial 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection/ infusion , 5 ml vial 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File