ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
ผลการคัดเลือกยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 05 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Octocog alfa 500 iu powder and soluvent for solution for injection, 1 vial 05 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 05 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Regorafenib 40 mg film-coated tabet, 1 tablet 05 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg/ 1 ml solution for injection, 0.278 ml vial 19 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Eribulin mesilate 1 mg / 2 ml solution for injection, 2 ml vial 19 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Midostaurin 25 mg capsule,soft, 1 capsule 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Ranibizumab 2.3 mg /0.23 mL solution for injecion, 0.23 mL vial 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Factor vlll inhibitor bypassing activity 500 iu powder for solution for injection, 1 vial 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Ibrutinib 140 mg capsule , hard , 1 capsule 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Durvalumab 500 mg /10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Midostaurin 25 mg capsule,soft, 1 capsule 05 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion,1 vial 05 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 05 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Dasatinib 70 mg film-coated tablet 05 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Trastuzumab 440 mg powder and solvent for concentrate for solution for infusion, 1 vial 05 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 05 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Ibrutinib 140 mg capsule , hard , 1 capsule 05 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Olaparib 150 mg film-coated tablet, 1 tablet 05 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Durvalumab 500 mg /10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 05 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection, 1 prefilled syr 16 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 16 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 14 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Axitinib 5 mg film-coated tablet, 1 tablet 14 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Gefitinib 250 mg film-coated tablet, 1 tablet 02 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Verteporfin 15 mg powder for solution for infusion, 1 vial 02 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 40 mg / 0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syr 02 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Daratumumab 1.8 g / 15 ml solution for injection , 15 ml vial 31 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 31 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 23 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Cabazitaxel 60 mg/1.5 mL concentrate and solvent for solution for infusion, 1.5 mL vial 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Sorafenib 200 mg film-coated tablet, 1 tablet 12 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 12 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Durvalumab 500 mg / 10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial 12 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Ibrutinib 140 mg capsule, hard , 1 capsule 12 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Daratumumab 400 mg / 20 ml concentrate for solution for infusion, 20 mL vial 12 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Plerixafor 24 mg / 1.2 mL solution for injection, 1.2 mL vial 12 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Eltrombopag 25 mg film-coated tablet, 1 tablet 12 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 12 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Tipiracil+Trifluridine 2 ความแรง 10 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Benzalkonium cholride 100 mcg/ 1 ml + loteprednol 5 mg /1 ml eye drops, suspinsion, 5 ml bottle 09 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 09 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Pneumococcal polysaccharide, prdfilled syr 09 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Eptacog alfa (activated) 1 mg powder and solvent for solution for injecion, 1 vial 09 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Dactinomycin 500 mcg powder for solution for injection, 1 vial 09 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Rabbit anti-human thymocyte immunoglobulin 25 mg powder for solution for injection , 25 mg vial 05 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลคัดเลือกยา Ispaghula husk 3.4 g / 11 g powder for oral suspension, 400 g jar 26 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลคัดเลือกยา Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 26 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลคัดเลือกยา Dasatinib 70 mg film-coated tablet 26 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลคัดเลือกยา Durvalumab 500 mg / 10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial 26 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลคัดเลือกยา Daratumumab 400 mg / 20 ml concentrate for solution for infusion, 20 mL vial 26 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลคัดเลือกยา Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 26 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet,1 tablet 21 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium solution for injection, prefilled syr 3 ความแรง 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Hyaluronate sodium 180 mg / 100 ml eye drops, solution, 0.3 ml unit dose 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Durvalumab 500 mg / 10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection, 0.278 ml vial 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Olaparib 150 mg film-coated tablet, 1 tablet 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium solution for injection, prefilled syr 2 ความแรง 24 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ 22 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 108 รายการ 17 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ 15 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ 15 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Solution for Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis 1.5 % Dextrose (Low Calcium) 2 L BAG 15 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Ibrutinib 140 mg capsule , hard , 1 capsule 15 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 15 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Daratumumab 400 mg / 20 ml concentrate for solution for infusion, 20 ml vial 15 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ 07 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 07 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 07 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 07 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Casirivimab 120 mg / 1 ml + Imdevimab 120 mg /1 ml concentrate for solution for infusion, 2.5 ml vial 07 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 07 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยาCalcium chloride dihydrate 0.015 mmol/1L+histidine 180 mmol/1L+histidine hydrochloride monohydrate 18 mmol/1L+magnesium cholride hexahydrate 4 mmnol/1L+mannitol30 mmnol/1L+potassium cholride9 mmol/1L+potassium hydrogen2-oxopentandioate 02 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg / 3 ml gel for injection, 3 ml prefilled syr 02 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 02 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 02 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 01 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Crizotinib 250 mg capsule , hard, 1 capsule 01 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ 24 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Etomidate 20 mg /10 ml emulsion for injecion, 10 ml ampoule 22 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 22 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 22 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Enzyme extrate + herbs tablet, 1 tablet 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Calcium carbonate 80 mg / 5 ml + sodium alginate 250 mg / 5 ml + sodium bicarbonate 133.5 mg / 5 ml oral suspension, 10 ml sachet 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 17 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Potassium citrate 1.08 g tablet, 1 tablet 17 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 17 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 17 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 17 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 60 mg / 0.6 ml solution for injection, 0.6 ml prefilled syr 17 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Rocuronium bromide 50 mg / 5 ml solution for injection/infusion, 5 ml vial 17 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Estriol 30 mcg + lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms vaginal vaginal tablet, 1 tablet 15 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Potassium sodium hydrogen citrate complex 2.4 g granules for oral solution, 280 g bottle 15 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 15 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 15 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 15 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Carmustine 100 mg powder and solvent for solution for injecion, 1 vial 15 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 15 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 11 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 5 รายการ 09 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 4 รายการ 09 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Nilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule 09 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Melphalan 2 mg film-coated,1 tablet 09 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 4 รายการ 09 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion,1 vial 09 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Testosterone 1 g / 100 g gel, 5 g sachet 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Enzalutamide 40 mg capsule,soft,1capsule 03 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Panitumumab 100 mg / 5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial 03 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Tocilizumab 400 mg/20 mL concentrate for solution for infusion, 20 mL vial 24 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 21 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Dasatinib 70 mg film-coated tablet 21 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Verteporfin 15 mg powder for solution for infusion, 1 vial 21 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection / infusion, 5 ml vial 20 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Quadrivalent Influenza vaccine 0.5 mL suspension for injection, 0.5 mL prefilled syr 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Cefazolin 1 g powder for solution for injection, 1 vial 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Pertuzumab 1200 mg /15 ml + trastuzumab 600 mg / 15 ml solution for injection, 15 ml vial 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Olaparib 150 mg film-coated tablet, 1 tablet 04 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Aflibercept 40 mg/ 1 ml solution for injection, 0.278 ml vial 04 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 04 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Thyrotropin 1.1 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection / infusion, 5 ml vial 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 80 mg / 0.8 ml solution for injection, 0.8 ml prefilled syr 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Pembrolizumab 100 mg / 4 ml solution for injection, 4 ml vial 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection / infusion, 5 ml vial 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Liraglutide 18 mg / 3 ml solution for injection, 3 ml prefilled pen 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Enoxaparin sodium 80 mg / 0.8 ml solution for injection, 0.8 ml prefilled syr 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion,1 vial 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Pemetrexed 500 mg powder for concentrate for solution for infusion,1 vial 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Enzalutamide 40 mg capsule,soft,1capsule 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Nilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Minerals + multivitamins film-coated tablet, 1 tablet 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Factor VIII inhibitor bypassing activity 500 iu powder for solution for injection, 1 vial 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Bictegravir 50 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet, 1 tablet 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Dextran 70 100 mg/100 mL + hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection/ infusion , 5 ml ampoule 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Human immunoglobulin G 5 g / 100 ml solution for injection 100 ml vial 29 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection / infusion, 5 ml ampoule 29 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Plerixafor 24 mg / 1.2 ml solution for injection, 1.2 ml vial 29 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Omeprazole 40 mg powder for solution for injection, 1 vial 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Human papillomavirus vaccine, 0.5 ml prefilled syr 15 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Analgesic cream, 30 g tube 15 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Rocuronium bromide 50 mg/5 mL solution for injection/infusion,5 mL vial 12 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection/ infusion , 5 ml vial 12 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Durvalumab 500 mg /10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 12 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion,1 vial 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Ibrutinib 140 mg capsule, hard, 1 capsule 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Remdesivir 100 mg powder for concentrate for solution for infusion , 1 vial 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Apalutamine 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Human immunoglobulin G 5g/100 mL solution for injection, 100 mL vial 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Verteporfin 15 mg powder for solution for infusion, 1 vial 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection/ infusion , 5 ml vial 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565