สรุปการจัดซื้อ (ตามแบบ สขร.1) ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ตามแบบ สขร.1) 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2567 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (ตามแบบ สขร.1) 23 พ.ย. 2564 23 พ.ย. 2566 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 (ตามแบบ สขร.1) 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2566 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (ตามแบบ สขร.1) 30 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2566 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (ตามแบบ สขร.1) 28 มิ.ย. 2564 28 มิ.ย. 2566 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (ตามแบบ สขร.1) 24 พ.ค. 2564 24 พ.ค. 2566 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (ตามแบบ สขร.1) 29 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2566 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (ตามแบบ สขร.1) 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2566 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (ตามแบบ สขร.1) 29 ม.ค. 2564 29 ม.ค. 2566 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ตามแบบ สขร.1) 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2566 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (ตามแบบ สขร.1) 15 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2565 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (ตามแบบ สขร.1) 24 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2565 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (ตามแบบ สขร.1) 26 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2565 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (ตามแบบ สขร.1) 21 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2565 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (ตามแบบ สขร.1) 27 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2565 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (ตามแบบ สขร.1) 20 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2565 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (ตามแบบ สขร.1) 19 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2565 File
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (ตามแบบ สขร.1) 26 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2565 File