ประกาศราคากลาง ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
ราคากลาง Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 04 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 04 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Regorafenib 40 mg film-coated tablet 04 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Octocog alfa 500 iu powder and solvent for solution for injection 04 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection , 0.278 ml vial 18 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Midostaurin 25 mg capsule, soft, 1 capsule 11 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Ranibizumab 2.3 mg/0.23 mL solution for injection, 0.23 mL vial 11 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 11 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Factor Vlll inhibitor bypassing activity 500 iu powder for solution for injection 11 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Ibrutinib 140 mg capsule, hard , 1 capsule 11 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Durvalumab 500 mg /10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial 11 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Midostaurin 25 mg capsule, soft, 1 capsule 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Dasatinib 70 mg film-coated tablet 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Trastuzumab 440 mg powder and solvent for concentrate for solution for infusion, 1 vial 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Ibrutinib 140 mg capsule, hard, 1 capsule 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Olaparib 150 mg film-coated tablet, 1 tablet 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Durvalumab 500 mg /10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Morphine sulfate 10 mg / 1 ml solution for injection , 1 ml ampoule 20 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Fentanyl 100 mcg / 2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 20 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Verteporfin 15 mg powder for solution for infusion 26 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Enoxaparin sodium 40 mg / 0.4 ml solution for injection , 0.4 ml prefilled syr 25 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Daratumumab 1.8 g / 5 ml solution for injection, 15 ml vial 24 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Apalutamide 60 mg film-coated tablet 24 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Idarubicin hydrochloride 10 mg concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Abiraterone acetate 250 mg tablet / Abiraterone acetate mg film-coated tablet 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Thalidomide 50 mg capsule, hard, 1 capsule  17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Tamoxifen 20 mg film-coated tablet / Tamoxifen mg tablet 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Rituximab concentrate for solution for infusion 2 1รายการ 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Letrozole 2.5 mg film-coated tablet 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Imatinib 100 mg film-coated tablet 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Fulvestrant 250 mg /5 ml solution for injection, 5 ml prefilled syr 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Exemestane 25 mg coated tablet / Exemestane 25 mg film-coated tablet 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Erlotinib 150 mg film-coated tablet 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Folinic acid 50 mg/5 ml solution for injection, 5 ml vial 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Folinic acid 350 mg /35 ml solution for injection, 35 ml vial 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Bortezomib 3.5 mg powder for solution for injection, 1 vial 17 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Sorafenib 200 mg film-coated tablet, 1 tablet 03 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 03 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Durvalumab 500 mg / 10 mL concentrate for solution for infusion , 10 mL vial 03 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Ibrutinib 140 mg capsule, hard, 1 capsule 03 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Daratumumab 400 mg / 20 ml concentrate for solution for infusion, 20 mL vial 03 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Plerixafor 24 mg/1.2 mL solution for injection,1.2 mL vial 03 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Sorafenib 200 mg film-coated tablet, 1 tablet 27 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspinsion for injection, 1 prefilled syr 27 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ 27 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Gefitinib 250 mg film-coated tablet, 1 tablet 27 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 3 รายการ 27 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Axitinib 5 mg film-coated tablet, 1 tablet 27 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 11 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion 11 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Dasatinib 70 mg film-coated tablet 11 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Durvalumab 500 mg concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 11 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Daratumumab 400 mg concentrate for solution for infusion, 20 mL vial 11 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Apalutamide 60 mg film-coated tablet 11 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Eltrombopag 25 mg film-coated tablet, 1 tablet 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Temozolumide hard capsule 2 รายการ 31 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Pemetrexed powder for concentrate for solution for infusion 2 รายการ 31 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Paclitaxel 300 mg / 50 ml concentrate for solution for infusion , 50 ml vial 31 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Oxaliplatin concentrate for solution for infusion 2 รายการ 31 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Doxorubicin hydrochloride 20 mg/10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 31 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Enoxaparin sodium (Clexane) จำนวน 3 รายการ 29 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว กลุ่มที่ 4 จำนวน 4 รายการ 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Pneumococal polysaccharide , prefilled syr 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Eptacog alfa (activated) 1 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 รายการ 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว กลุ่มที่4 จำนวน 4 รายการ 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Benzalkonium chloride 100 mcg/ 1 ml + loteprednol 5 mg / 1 ml eye drops, suspension , 5 ml bottle 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Rabbit anti-human thymocyte immunoglobulin 25 mg powder for solution for injection, 25 mg vial 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Ispaghula husk 3.4 g/11 g powder for oral suspension, 400 g jar 28 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Tipiracil + Trifluridine 2 รายการ 23 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Eribulin mesilate 1 mg / 2 ml solution for injecion, 2 ml vial 23 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Dactinomycin 500 mcg powder for solution for injection, 1 vial 23 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Cabazitaxel 60 mg / 1.5 ml concentrate and solvent for solution for infusion, 1.5 ml vial 23 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Bendamustine hydeochloride powder for concentrate for solution for infusion 2 รายการ 23 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection , 0.278 ml vial 21 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Enoxaparin sodium (CUTENOX) จำนวน 2 รายการ 21 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Olaparib 150 mg film-coated tablet, 1 tablet 21 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Hyaluronate sodium 180 mg / 100 mL eye drops, solution ,0.3 mL unit dose 21 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Durvalumab 500 mg / 10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 21 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 21 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Midazolam 15 mg /3 ml solution for injection, 3 ml ampoule 16 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Adalimumab 40 mg / 0.8 ml solution for injecion, 0.8 ml prefilled pen 07 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 03 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Ibrutinib 140 mg capsule, hard , 1 capsule 03 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Solution for Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis 1.5% Dextrose (Low calcium), 2L BAG 03 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Daratumumab 400 mg / 20 ml concentrate for solution for infusion, 20 mL vial 03 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Casirivimab 120 mg / 1 ml concentrate for solution for infusion,2.5 mL vial / Imdevimab 120 mg / 1 ml concentrate for solution for infusion, 2.5 mL vial 03 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Mitoxantrone 20 mg/10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Mitomycin powder for solution for injection / infusion 2 รายการ 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Methotrexate 2.5 mg tablet / Methotrexate 2.5 mg film-coated tablet 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Methotrexate solution for injection 2 รายการ 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Mercaptopurine 50 mg tablet, 1 tablet 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg 5 ml concentrate 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Ifosfamide 1 g powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Idarubicin hydrochloride 10 mg powder for solution for injection 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Hydroxycarbamide 500 mg capsule, hard, 1 capsule 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Gemcitabine 1 g powder for solution for infusion, 1 vial 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Fluorouracil 1 g/20 ml solution for injection/infusion, 20 ml vial 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Fludarabine phosphate 50 mg powder for solution for injection/infusion, 1 vial 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Etoposide 50 mg capsule, soft, 1 capsule 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Etoposide 100 mg concentrate for solution for infusion, 5 ml vial 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Epirubicin hydrochloride 200 mg-100 ml solution for injection infusion 28 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Doxorubicin hydrochloride 50 mg/25 ml concentrate for solution for infusion, 25 ml vial 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Docetaxel concentrate for solution for infusion 2 รายการ 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Dacarbazine powder for solution for injection / infusion 3 รายการ 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Cytarabine solution for injection / infusion 2 รายการ 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Cyclophosphamide powder for solution for injecion 2 รายการ 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Cyclophosphamide 50 mg film-coated tablet / Cyclophosphamide 50 mg coated tablet / Cyclophosphamide 50 tablet 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Cisplatin 50 mg/50 ml concentrate for solution for infusion, 50 ml vial 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Carboplatin 450 mg/45 ml concentrate for solution for infusion, 45 ml vial 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Capecitabine 500 mg film-coated tablet, 1 tablet 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Busulfan 60 mg concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Bleomycin sulfate 15 unit powder for solution for injection, 1 vial 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ผลการคัดเลือกยา Azacitidine 100 mg powder for suspension for injeciton, 1 vial 21 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Midazolam 5 mg / 1 ml solution for injecion , 1 ml ampoule 15 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Fentanyl 100 mcg / 2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 15 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Enoxaparin sodium 60 mg /0.6 ml solution for injection,0.6 ml prefilled syr 11 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Rocuronium bromide 50 mg / 5 ml solution for injection/ infusion, 5 ml vial 11 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 07 ก.พ. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Fentanyl 100 mcg / 2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 20 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 18 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Tocilizumab 400 mg / 20 mL concentrate for solution for infusion, 20 mL vial 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Verteporfin 15 mg powder for solution for infusion 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Dasatinib 70 mg film-coated tablet 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Morphine sulfate 3 mg / 3 ml solution for injection , 3 ml ampoule 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 3 จำนวน 5 รายการ 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Enzyme extract + herbs tablet, 1 tablet 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 6 รายการ 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เภสัชภัณฑ์ยา จำนวน 108 รายการ 24 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Pertuzumab 1200 mg / 15 ml+trastuzumab 600 mg / 15 ml solution for injecion, 15 ml vial 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Olaparib 150 mg film-coated tablet, 1 tablet 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection , 0.278 ml vial 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection , 1 vial 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Calcium cholride dihydrate 0.015 mmol/1L+histidine 180 mmol/1L+histidine hydeocholride monohydrate 18 mmol/1L+magnesium chloride hexahydrate 4 mmol/1L+mannitol 30 mmol/1L+Potassium chloride 9 mmol/1L+Potassium hydrogen 2-oxopentandioate 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Potassium citrate 1.08 g tablet, 1 tablet 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Megestrol acetate 160 mg tablet, 1 tablet 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 2 รายการ 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 2 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 4 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 7 จำนวน 10 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Calcium carbonate 80 mg / 5 ml + Sodium alginate 250 mg / 5 ml + Sodium bicarbonate 133.5 mg /5 ml oral suspension, 10 ml sachet 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Estriol 30 mcg + Lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms vaginal tablet, 1 tablet 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Potassium sodium hydrogen citrate complex 2.4 g granules for oral solution, 280 g bottle 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg / 3 ml gel for injection, 3 ml prefilled syr 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 3 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 7 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Thyrotropin 1.1 mg powder and solvent for solution for injection 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 12 จำนวน 4 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 11 จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Loteprednol etabonate 5 mg / 1 ml eye drops, suspension, 5 ml bottle 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Etomidate 20 mg / 10 ml emulsion for injection , 10 ml ampoule 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 8 จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 7 จำนวน 4 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 6 จำนวน 3 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 5 จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 4 จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Ispaghula husk 3.4 g / 11 g powder for oral suspension, 400 g jar 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 5 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Carmustine 100 mg powder and solvent for solution for injecion , 1 vial 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Crizotinib 250 mg capsule, hard , 1 capsule 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 4 รายการ 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 2 รายการ 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Midazolam 5 mg / 1 ml solution for injecion , 1 ml ampoule 20 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Midazolam 15 mg /3 ml solution for injection, 3 ml ampoule 20 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Enoxaparin sodium 80 mg / 0.8 ml solution for injection , 0.8 ml prefilled syr 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 10 รายการ 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection , 1 vial 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 3 จำนวน 3 รายการ 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 4 รายการ 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 5 รายการ 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 13 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 5 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 5 จำนวน 4 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 4 จำนวน 5 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 3 จำนวน 4 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 2 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 2 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 4 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Nilotinib 200 mg capsule , hard, 1 capsule 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Morphine sulfate 30 mg prolonged-release tablet , 1 tablet 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Fentanyl 100 mcg / 2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Testosterone 1 g /100 g gel, 5 g sachet 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 6 จำนวน 2 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Enzalutamide 40 mg capsule , soft 1 capsule 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Panitumumab 100 mg / 5 ml concentrate for solution for infusion , 5 ml vial 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 3 จำนวน 7 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 3 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Melphalan 2 mg film-coated tablet, 1 tablet 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 4 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 6 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Enoxaparin sodium 80 mg /0.8 ml solution for injection, 0.8 ml prefilled syr 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Apalutamide 60 mg film-coated tablet , 1 tablet 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Pemetrexed 500 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Enzalutamide 40 mg capsule, soft , 1 capsule 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Liraglutide 18 mg / 3 ml solution for injection, 3 ml prefilled pen 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Nilotinib 200 mg capsule, hard , 1 capsule 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Morphine sulfate 3 mg / 3 mL solution for injection , 3 ml ampoule 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Morphine sulfate 10 mg/1 ml solution for injection, 1ml ampoule 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Midazolam 5 mg / 1 ml solution for injection, 1 ml ampoule 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Human immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial 29 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Dextran 70 100 mg / 100 ml + Hypromellose 300 mg / 100 mL eye drops, solution , 0.8 mL unit dose 26 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection/infusion , 5 ml vial 18 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Plerixafor 24 mg / 1.2 ml solution for injection, 1.2 ml vial 18 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Pembrolizumab 100 mg / 4 ml solution for injection, 4 ml vial 18 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Quadrivalent influenza vaccine 0.5 mL suspension for injection, 0.5 mL prefilled syr 18 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Durvalumab 500 mg / 10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 08 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Midazolam 5 mg / 1 ml solution for injection, 1 ml ampoule 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Fentanyl 500 mcg/10 ml solution for injeciton, 10 ml ampoule 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Ibrutinib 140 mg capsule, hard , 1 capsule 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Apalutamide 60 mg film-coated tablet 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Human immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง human papillomavirus vaccins,0.5mL prefilled syr 08 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565
ราคากลาง Vertrporfin 15 mg powder for solution for infusion , 1 vial 05 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565