ประกาศราคากลาง ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
ราคากลาง Ethiodized oil (131I) 480 mg / 1 ml solution for injeciton, 10 ml ampoule 03 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Visipaque จำนวน 2 รายการ 03 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Omnipaque จำนวน 2 รายการ 03 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Ultravist 370 จำนวน 3 รายการ 03 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 ml solution for injection , 10 ml prefillde syr 03 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gabobutrol 1 mmol/1 ml solution for injection, 15 ml vial 03 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Povidone iodine 10 g / 100 ml cutaneous solution, 450 ml bottle 02 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Verteporfin 15 mg powder for solution for infusion 02 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lorlatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 02 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 02 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Plerixafor 24 mg / 1.2 ml solution for injection, 1.2 ml vial 02 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Durvalumab 500 mg / 10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 02 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 02 พ.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dexamethasone 4 mg / 1 ml solution for injection, 2 mL vial 24 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 24 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Potassium chloride 500 mg / 5 ml syrup, 60 mL bottle 24 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Remdesivir 100 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 24 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Tenofovir alafenamide 25 mg film-coated tablet, 1 tablet 24 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Human immunoglobulin G 5 g /100 mL solution for injection, 100 mL vial 24 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Rurioctocog alfa pegol 500 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial 24 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Aluminium hydroxide 200 mg/5 ml+magnesium hydroxide 120 mg/5 ml+simeticone 16.67 mg/5 ml oral suspension, 240 ml bottle, Aluminium hydroxide 400 mg/5 ml+megnesium hydroxide 75 mg/5 ml+simeticone 16.67 mg/5 ml oral suspension, 240 ml bottle, 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Paracetamol 100 mg / 1 ml oral drops, solution, 15 ml bottle 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Paracetamol 120 mg / 5 ml syrup, 60 ml bottle 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Fluticasone furoate 27.5 mcg / 1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Octocog alfa 500 iu powder and solvent for solution for injection , 1 vial 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Bevacizumab 100 mg /4 mL concentrate for solution for infusion, 4 mL vial 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Enzalutamide 40 mg capsule , soft, 1 capsule 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Ponatinib 15 mg tablet, 1 tablet 23 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 11 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lorlatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 11 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 11 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dasatinib 70 mg film-coated tablet 11 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 11 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง EXTRANEAL WITH 7.5% ICODEXTRIN 2 รายการ 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Solution for Automate Peritoneal Dialysis 5 L BAG (APD) 2 รายการ 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Solution for Cotinuous Automated Peritoneal Dialysis 1.5% Dextrose, 5 L BAG / 6 L BAG (APD 1.5%) 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Solution for Cotinuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Dextrose, 2 L BAG (CAPD) 2 รายการ 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Solution for Cotinuous Ambulatory Peritoneal Dialysis 1.5% Dextrose, 2 L BAG 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Antazoline hydrochloride 50 mg / 100 ml + tetryzoline hydeochloride 40 mg / 100 ml eye drops, solution, 10 ml bottle 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iron sucrose 100 mg / 5 ml solution for injection, 5 ml ampoule 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Sulfamethoxazole 200 mg /5 mL + trimethoprim 40 mg / 5 mL oral supension, 60 mL bottle 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Omeprazole 40 mg powder for solution for injection, 1 vial 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Ceftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion, 1 vial 10 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารทึบรังสี 350 mg ขนาด 50 ml (NED) 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารทึบรังสี 350 mg ขนาด 100 ml (NED) 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารทึบรังสี 300 mg ขนาด 50 ml (NED) 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารทึบรังสี 300 mg ขนาด 100 ml (NED) 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารทึบรังสี 320 mg ขนาด 50 ml (์NED) 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารทึบรังสี 320 mg ขนาด 100 ml (NED) 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง GADOBENATE DIMEGLUMINE 2 ขนาด 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 ml solution for injection, 10 ml prefiller syr 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadobutrol 1 mmol / 1 ml solution for injection, 15 ml vial 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Ethiodized oil (131I) 480 mg / 1 mL solution for injection, 10 mL ampoule 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadoteric acid 5 mmol/10 ml solution for injection, 10 mL vial 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารทึบรังสี 370 mg ขนาด 50 ml 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารทึบรังสี 370 mg ขนาด 100 ml 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารทึบรังสี 300 mg ขนาด 50 ml 09 เม.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Daratumumab 1.8 g / 15 ml solution for injection, 15 ml vial 25 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 25 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lenalidomide 25 mg capsule, hard, 1 capsule 25 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet 21 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Enzalutamide 40 mg capsule , soft, 1 capsule 21 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 21 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Ponatinib 15 mg tablet, 1 tablet 21 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Midostaurin 25 mg capsule, soft , 1 capsule 21 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Tiotropium 18 mcg inhalation powder , hard capsule, 1 capsule 21 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Abiraterone acetate 500 mg film-coated tablet 12 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Abiraterone acetate 250 mg tablet / Abiraterone acetate 250 mg film-coated tablet 12 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Rurioctocog alfa pegol 500 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial 08 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 36 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 08 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Oxycodone 40 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 08 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Morphine sulfate 30 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 08 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Morphine sulfate 10 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 08 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Fentanyl 100 mcg / 2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 08 มี.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารน้ำ กลุ่มที่ 4 จำนวน 17 รายการ 27 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารน้ำ กลุ่มที่ 3 จำนวน 3 รายการ 27 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารน้ำ กลุ่มที่ 2 จำนวน 2 รายการ 27 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Sodium cholride 900 mg / 100 ml irrigation solution, 100 ml bottle 27 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารน้ำ กลุ่มที่ 8 จำนวน 2 รายการ 23 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารน้ำ กลุ่มที่ 7 จำนวน 6 รายการ 23 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารน้ำ กลุ่มที่ 6 จำนวน 2 รายการ 23 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารน้ำ กลุ่มที่ 5 จำนวน 7 รายการ 23 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Ibrutinib 140 mg capsule , hard , 1 capsule 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lenalidomide 25 mg capsule, hard, 1 capsule 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Nilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dengue virus serotype 1,2,3,4 live attenuated 0.5 ml powder and solvent for solution for injection, 1 vial 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lorlatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dutasteride 500 mcg + tamsulosin hydrocholride 500 mg modified-release capsule, hard, 1 capsule 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Sunitinib 12.5 mg capsule, hard, 1 capsule 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Abiraterone acetate 250 mg tablet / Abiraterone acetate 250 mg film-coated tablet 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Fluticasone furoate 27.5 mcg / 1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dabigatran etexilate 110 mg capsule, hard, 1 capsule 22 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dasatinib 70 mg film-coated tablet 21 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Durvalumab 500 mg / 10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 21 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Pertuzumab 600 mg / 10 mL + trastuzumab 600 mg / 10 mL solution for injection, 10 mL vial 21 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lenalidomide 10 mg capsule, hard, 1 capsule 21 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เวชภัณฑ์ซึ่งมีผู้จำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ 21 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iodixanol 652 mg / 1 mL solution for injection, 100 mL vial 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iodixanol 652 mg / 1 mL solution for injection, 50 mL vial 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iohexol 35 g / 100 ml solution for injection, 100 ml vial 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 36 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iopromide 384.43 g / 500 ml solution for injection, 500 ml bottle 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iopromide 76.88 g / 100 ml solution for injection, 100 ml vial 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 ml solution for injection, 10 ml prefiller syr 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadobutrol 1 mmol / 1 ml solution for injection, 15 ml vial 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet 20 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง สารน้ำ จำนวน 3 รายการ 06 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dextrose 50 g/100 ml solution for infusion , 500 ml bag 06 ก.พ. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 20 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule 23 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 10 mg tablet, 1 tablet 23 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 36 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 23 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 27 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 23 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Fentanyl 100 mcg / 2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 23 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Trospium cholride 20 mg coated tablet, 1 tablet 17 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dutasteride 500 mg capsule, soft, 1 capsule 17 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Tamsulosin hydrochloride 400 mcg prolonged-release tablet, 1 tablet 17 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 17 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 17 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Amino acids 600 mg film-coatec tablet, 1 tablet 17 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Human immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial 16 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Evolocumab 140 mg / 1 mL solution for injection , 1 mL prefilled pen 10 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เวชภัณฑ์ซึ่งมีผู้จำหน่ายรายเดียว จำนวน 3 รายการ 10 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Fluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle 10 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เวชภัณฑ์ซึ่งมีผู้จำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ 09 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 09 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เวชภัณฑ์ซึ่งมีผู้จำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ 09 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Octocog alfa 500 iu powder and solvent for solution for injection , 1 vial 09 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Sitagliptin 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 09 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Ponatinib 15 mg tablet, 1 tablet 09 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Bevacizumab 100 mg /4 mL concentrate for solution for infusion, 4 mL vial 09 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Nilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule 09 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lenalidomide 10 mg capsule, hard, 1 capsule 02 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection , 0.278 ml vial 02 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Daratumumab 1.8 g / 15 ml solution for injection, 15 ml vial 02 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Sevelamer carbonate 800 mg film-coated tablet, 1 tablet 02 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Pertuzumab 600 mg / 10 mL + trastuzumab 600 mg / 10 mL solution for injection, 10 mL vial 02 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Durvalumab 500 mg / 10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 02 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Trastuzumab emtansine 160 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 02 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 02 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection , 0.278 ml vial 02 ม.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Human immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial 15 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Morphine sulfate 20 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule 08 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 ml solution for injection, 10 ml prefiller syr 08 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadobutrol 1 mmol / 1 ml solution for injection, 15 ml vial 08 ธ.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Morphine sulfate 10 mg tablet , 1 tablet 22 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Enoxaparin sodium 80 mg / 0.8 mL solution for injection, 0.8 mL prefilled syr 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Enoxaparin sodium 60 mg / 0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Enoxaparin sodium 40 mg / 0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Pregabalin 75 mg capsule , hard, 1 capsule 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Pregabalin 50 mg capsule , hard, 1 capsule 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Pregabalin 25 mg capsule , hard, 1 capsule 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet 28 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iohexol solution for injection 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Fluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Brigatinib 180 mg film-coated tablet, 1 tablet 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lorlatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet, 1 tablet 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lenalidomide 10 mg capsule, hard, 1 capsule 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Daratumumab 1.8 g / 15 ml solution for injection, 15 ml vial 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ผลการคัดเลือกยา Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Pertuzumab 1200 mg / 15 mL + trastuzumab 600 mg / 15 mL solution for injeciton, 15 mL 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Asparaginase 10000 iu powder for solution for injection , 1 vial 23 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Fentanyl 100 mcg / 2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 10 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 36 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 10 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 27 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 10 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 18 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 10 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iohexol 35 g / 100 ml solution for injection, 100 ml vial 07 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iodixanol 652 mg / 1 mL solution for injection, 50 mL vial 07 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iodixanol 652 mg / 1 mL solution for injection, 100 mL vial 07 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 ml solution for injection, 10 ml prefiller syr 07 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadobutrol 1 mmol/1 ml solution for injection, 15 ml vial 07 พ.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial 19 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Nilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule 19 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Octocog alfa 500 iu powder and solvent for solution for injection , 1 vial 19 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Enzalutamide 40 mg capsule , soft, 1 capsule 19 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Enoxaparin sodium 60 mg / 0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr 19 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Daratumumab 1.8 g / 15 ml solution for injection, 15 ml vial 19 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dasatinib 70 mg film-coated tablet 19 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Doxorubicin hydrochloride 50 mg / 25 ml concentrate for solution for infusion, 25 ml vial 18 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet 16 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Calcium carbonate 1.5 g tablet / film-coated tablet, 1 tablet 10 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection , 0.278 ml vial 06 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Ibrutinib 140 mg capsule, hard , 1 capsule 06 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet 06 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Lanalidomide 25 mg capsule, hard, 1 capsule 06 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Sitagliptin 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 06 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Dextran 70 100 mg / 100 ml + Hypromellose 300 mg / 100 mL eye drops, solution , 0.8 mL unit dose 06 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เภสัชภัณฑ์ยา จำนวน 104 รายการ 06 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 20 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule 03 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Methylphenidate hydrochloride 36 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 03 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Human serum albumin 5 g / 100 ml solution for infusion, 250 ml vial 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง เภสัขภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Tetracaine hydrochloride 500 mg / 100 ml eye drops, solution, 15 ml bottle 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iohexol 35 g / 100 mL solution for injection, 100 mL vial 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iohexol 17.5 g / 50 mL solution for injection, 50 mL vial 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadoxetate disodium 1.814 g / 10 mL solution for injection, 10 mL prepilled syr 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Iopromide 76.88 g / 100 mL solution for injection, 100 mL vial 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Gadobutrol 1 mmol/1ml solution for injection, 15 ml vial 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Oseltamivir 75 mg capsule, hard, 1 capsule 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Human immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial 02 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Recombinant human papillomavirus 9-valent vaccine 28 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Recombinant human papillomavirus 4-valent vaccine 28 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567
ราคากลาง Metoprolol tratrate 100 mg tablet, 1 tablet / Metoprolol tartrate 100 mg film-coated tablet, 1 tablet 13 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2567