ประกาศราคากลาง ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
ราคากลาง Fentanyl 100 mcg / 2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 20 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 18 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Tocilizumab 400 mg / 20 mL concentrate for solution for infusion, 20 mL vial 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Verteporfin 15 mg powder for solution for infusion 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Dasatinib 70 mg film-coated tablet 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Morphine sulfate 3 mg / 3 ml solution for injection , 3 ml ampoule 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 3 จำนวน 5 รายการ 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Enzyme extract + herbs tablet, 1 tablet 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 6 รายการ 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยา องค์การเภสัชกรรม (VMI) 108 รายการ 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Pertuzumab 1200 mg / 15 ml+trastuzumab 600 mg / 15 ml solution for injecion, 15 ml vial 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Olaparib 150 mg film-coated tablet, 1 tablet 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Aflibercept 40 mg / 1 ml solution for injection , 0.278 ml vial 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection , 1 vial 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Calcium cholride dihydrate 0.015 mmol/1L+histidine 180 mmol/1L+histidine hydeocholride monohydrate 18 mmol/1L+magnesium chloride hexahydrate 4 mmol/1L+mannitol 30 mmol/1L+Potassium chloride 9 mmol/1L+Potassium hydrogen 2-oxopentandioate 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Potassium citrate 1.08 g tablet, 1 tablet 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Megestrol acetate 160 mg tablet, 1 tablet 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 2 รายการ 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 2 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 4 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 7 จำนวน 10 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Calcium carbonate 80 mg / 5 ml + Sodium alginate 250 mg / 5 ml + Sodium bicarbonate 133.5 mg /5 ml oral suspension, 10 ml sachet 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Estriol 30 mcg + Lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms vaginal tablet, 1 tablet 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Potassium sodium hydrogen citrate complex 2.4 g granules for oral solution, 280 g bottle 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg / 3 ml gel for injection, 3 ml prefilled syr 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 3 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 7 รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Thyrotropin 1.1 mg powder and solvent for solution for injection 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 12 จำนวน 4 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 11 จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Loteprednol etabonate 5 mg / 1 ml eye drops, suspension, 5 ml bottle 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Etomidate 20 mg / 10 ml emulsion for injection , 10 ml ampoule 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 8 จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 7 จำนวน 4 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 6 จำนวน 3 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 5 จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 4 จำนวน 2 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Ispaghula husk 3.4 g / 11 g powder for oral suspension, 400 g jar 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 5 รายการ 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Carmustine 100 mg powder and solvent for solution for injecion , 1 vial 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Crizotinib 250 mg capsule, hard , 1 capsule 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 4 รายการ 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 2 รายการ 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Midazolam 5 mg / 1 ml solution for injecion , 1 ml ampoule 20 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Midazolam 15 mg /3 ml solution for injection, 3 ml ampoule 20 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Enoxaparin sodium 80 mg / 0.8 ml solution for injection , 0.8 ml prefilled syr 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 10 รายการ 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Omalizumab 150 mg powder and solvent for solution for injection , 1 vial 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 3 จำนวน 3 รายการ 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 4 รายการ 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 5 รายการ 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 13 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 5 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 5 จำนวน 4 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 4 จำนวน 5 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 3 จำนวน 4 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 2 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 2 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 4 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Nilotinib 200 mg capsule , hard, 1 capsule 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Morphine sulfate 30 mg prolonged-release tablet , 1 tablet 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Fentanyl 100 mcg / 2 mL solution for injection, 2 mL ampoule 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Testosterone 1 g /100 g gel, 5 g sachet 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 6 จำนวน 2 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Enzalutamide 40 mg capsule , soft 1 capsule 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Panitumumab 100 mg / 5 ml concentrate for solution for infusion , 5 ml vial 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 3 จำนวน 7 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 3 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Melphalan 2 mg film-coated tablet, 1 tablet 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 2 จำนวน 4 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง เวชภัณฑ์ยาผู้จำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 6 รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Enoxaparin sodium 80 mg /0.8 ml solution for injection, 0.8 ml prefilled syr 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Apalutamide 60 mg film-coated tablet , 1 tablet 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Pemetrexed 500 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Enzalutamide 40 mg capsule, soft , 1 capsule 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Liraglutide 18 mg / 3 ml solution for injection, 3 ml prefilled pen 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Nilotinib 200 mg capsule, hard , 1 capsule 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Morphine sulfate 3 mg / 3 mL solution for injection , 3 ml ampoule 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Morphine sulfate 10 mg/1 ml solution for injection, 1ml ampoule 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Midazolam 5 mg / 1 ml solution for injection, 1 ml ampoule 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Human immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial 29 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Dextran 70 100 mg / 100 ml + Hypromellose 300 mg / 100 mL eye drops, solution , 0.8 mL unit dose 26 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Cisatracurium 10 mg / 5 ml solution for injection/infusion , 5 ml vial 18 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Plerixafor 24 mg / 1.2 ml solution for injection, 1.2 ml vial 18 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Pembrolizumab 100 mg / 4 ml solution for injection, 4 ml vial 18 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Quadrivalent influenza vaccine 0.5 mL suspension for injection, 0.5 mL prefilled syr 18 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Durvalumab 500 mg / 10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial 08 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Midazolam 5 mg / 1 ml solution for injection, 1 ml ampoule 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Fentanyl 500 mcg/10 ml solution for injeciton, 10 ml ampoule 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Ibrutinib 140 mg capsule, hard , 1 capsule 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, 1 tablet 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Apalutamide 60 mg film-coated tablet 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Human immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง human papillomavirus vaccins,0.5mL prefilled syr 08 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลาง Vertrporfin 15 mg powder for solution for infusion , 1 vial 05 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File