What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ DATATHON ULTRATRAIL 2024


21 ก.พ. 2567, 14:48 น.


โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์
DATATHON ULTRATRAIL 2024
30 - 31 March 2024 @ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

ชิงรางวัลรวมกว่า 135,000 บาท
รางวัลสำหรับทีมผู้ชนะ
รางวัลที่ 1  50,000 บาท
รางวัลที่ 2  25,000 บาท
รางวัลที่ 3  15,000 บาท (2 รางวัล)
รางวัลชมเชย 5,000 บาท (4รางวัล)
Bangkok Hospital
Hatyai's Choice 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สมาชิกในทีมละ 3 - 5 คน
- ไม่จำกัดวุฒิ แต่ต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทีม อย่างน้อย 1 คน
- สมาชิกในทีมเป็นนักศึกษา อย่างน้อย 1 คน
* รับเพียง 15 ทีมเท่านั้น!*
ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง 22 มีนาคม 2567

รูปแบบการกิจกรรม
- คิดหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของโจทย์ทางการแพทย์
   เลือกจากโจทย์ที่กำหนด โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์
- ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์
- นำเสนอผลการวิเคราะห์ซึ่งตอบโจทย์หัวข้อที่เลือก

สอบถามเพิ่มเติม :ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัล คณะแพทยศาสตร์ ณ อาคารวิจัย ชั้น 5 โทร. 074-451108
Email : happy@dida.psu.ac.th

ลงทะเบียนได้ที่ https://datathon.dida.psu.ac.th/

#DatathonUltratrail2024

 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ร่วมกันลดความรุนแรงให้เป็นศูนย์ (MEDPSU ZERO VIOLENCE)     
- 3P Safety Goals 2024   
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- The 3rd Annual Health Research International Conference 2024 (AHR-iCON 2024)   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2567)   
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย  ด้านการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ   
- โครงการชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านมให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 3 เรื่อง โยคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านเครื่องมือพัฒนาคุณภาพในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2567   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2567)   
- รับสมัครแพทย์เสริมประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัคร จำนวน 10 อัตรา   
- ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทุกท่าน มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567   

 
เริ่ม : 21 ก.พ. 2567
สิ้นสุด : 31 มี.ค. 2567
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2024-02-21 14:48:39
แก้ไข : 2024-03-20 15:00:26
เข้าชมทั้งหมด : 379 ครั้ง