What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การดูแลและการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยาเชิงบวก สำหรับผู้ดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


29 ก.ค. 2564, 13:40 น.


การดูแลและการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
สำหรับผู้ดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3-4 สิงหาคม 2564 
โดยการอบรมผ่านระบบ ZOOM
ลงทะเบียน Scan QR Code หรือที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzUeyulv6PR4Iq0vwaouOYPymIY8mraA40QpaQ0AW9RUNq4A/viewform

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณนูรตัสนีม อูมูดี โทร. 06-2085-1717, 074-451165
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565     
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์   
- ขอแสดงความยินดี กับแพทย์ที่ได้รับรางวัล แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564    
- วันแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564   
- ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564   

 
เริ่ม : 29 ก.ค. 2564
สิ้นสุด : 04 ส.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-07-29 13:40:22
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 162 ครั้ง