What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา


5 พ.ค. 2564, 16:26 น.


รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา
*หมายเหตุ จำนวนการรับสมัครขึ้นอยู่กับการอนุมัติโควตานักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร
รอบที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  -  18 มิถุนายน 2564
รอบที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม  -  16 สิงหาคม  2564 

การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2565 ผ่านลิงค์ https://meded.psu.ac.th/postgrade/2565/ 
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"   
- ประกาศมาตรการ การจัดการศึกษาชั้นคลินิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา ครั้งที่ 116 (3/2564)   
- ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   

 
เริ่ม : 05 พ.ค. 2564
สิ้นสุด : 16 ส.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-05-05 16:26:34
แก้ไข : 2021-05-05 16:28:22
เข้าชมทั้งหมด : 1802 ครั้ง