บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุมตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัวข้อ วันที่จัดงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด SortDateEnd View

INTERNATIONAL COURSE FOR AIRWAY MANAGEMENT IN REGARDS TO GENERAL PRACTITIONERS  Certificate in Airway Management

Jan-Mar 2024

16 พ.ค. 2566 01 เม.ย. 2567 2024-04-01 56

งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38 "Novel Medicine for Mankind"

9-11 ส.ค.66

25 เม.ย. 2566 31 ธ.ค. 2566 2023-12-31 368

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Provider Course for Pediatric Advance Life Support (ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA) จำนวน 5 รุ่น

รุ่น 1:24-25 ม.ค.66
รุ่น 2: 26-27 ม.ค.66
รุ่น 3:26-27 มิ.ย.66
รุ่น 4:3-4 ก.ค.66
รุ่น 5:30-31 ต.ค.66

24 ม.ค. 2566 31 ต.ค. 2566 2023-10-31 932

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Provider Course for Pediatric Advance Life Support (TRC) จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

รุ่น 1 : 15-16 มิ.ย.66
รุ่น 2 : 13-14 ก.ค.66
รุ่น 3 : 7-8 ส.ค.66
รุ่น 4 : 7-8 ก.ย.66

15 มิ.ย. 2566 08 ก.ย. 2566 2023-09-08 94

เทรนด์ใหม่ของการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์แบบจากมุมมองของการบริการปฐมภูมิ
(New trend in perfect health care from primary care perspective) (ผ่านระบบออนไลน)  (ZOOM)

23-25 ส.ค.66

23 ส.ค. 2566 25 ส.ค. 2566 2023-08-25 104

The 2nd Annual Health Research International Conference 2023
(AHR-iCON 2023)

19-20 ก.ค.66

19 เม.ย. 2566 20 ก.ค. 2566 2023-07-20 64

The 17th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies: Post-Covid Health Equity (PGF 2023)

17-18 ก.ค.66

19 เม.ย. 2566 18 ก.ค. 2566 2023-07-18 48

โครงการอบรม Risk Management/ Risk Register 

3-4 ก.ค.66

31 พ.ค. 2566 04 ก.ค. 2566 2023-07-04 14

อบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill and Reskill : Diets & Behavioral Techniues for Obesity and Weight Management

30มิ.ย.-1ก.ค.66

26 พ.ค. 2566 01 ก.ค. 2566 2023-07-01 97

หลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ในกลุ่มโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก 

1 พ.ค. 66- 30 มิ.ย.66 

20 ก.พ. 2566 30 มิ.ย. 2566 2023-06-30 206

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566
“Refreshing ambulatory pediatric practices”

20-23 มิ.ย.66

30 มี.ค. 2566 23 มิ.ย. 2566 2023-06-23 385

โครงการ CLT Profile / Clinical Quality Summary (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่11 และ12)

15-16 มิ.ย.66

24 พ.ค. 2566 16 มิ.ย. 2566 2023-06-16 31

ประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนาการดูแลแผลและทวารเทียม :เครือข่ายดูแลออสโตมีและบาดแผล ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ (CNEU 17 หน่วยคะแนน)

14-16 มิ.ย.66

10 พ.ค. 2566 16 มิ.ย. 2566 2023-06-16 182บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม