บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุมตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัวข้อ วันที่จัดงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด SortDateEnd View

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner  (Hemodialysis)
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2564

2 ส.ค.64-14 ม.ค.65

02 ส.ค. 2564 14 ม.ค. 2565 2022-01-14 5684

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy Nurse (Peritoneal Dialysis)
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564

2 ส.ค.64 – 14 ม.ค.65

02 ส.ค. 2564 14 ม.ค. 2565 2022-01-14 760

21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2021 “Job Roles of the 2030 Medical Educators: Imagineering the Educat

6 - 8 ต.ค.64

09 เม.ย. 2564 08 ต.ค. 2564 2021-10-08 2297

การประชุมวิชาการวิสัญญีภาคใต้ ครั้งที่ 12 (Sustainable Anesthesia: commence from inner self to pubic healthcare)

2-3 ต.ค.64

02 ต.ค. 2564 03 ต.ค. 2564 2021-10-03 720

ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"

4-6 ส.ค.64

31 พ.ค. 2564 31 ส.ค. 2564 2021-08-31 1050

อบรมวิชาการ "การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขั้นสูง (Advanced Airway Management)"  CCNE 11.5 หน่วยคะแนน

19-20 ส.ค.64

02 เม.ย. 2564 20 ส.ค. 2564 2021-08-20 964

โครงการ CLT Profile Analysis & Update (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) (Online ผ่านระบบ ZOOM)

9 - 10 ส.ค.64

02 ก.ค. 2564 10 ส.ค. 2564 2021-08-10 110

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง การบริการปฐมภูมิในยุค โควิด-19 (Online)
(CNEU 10.5 หน่วยคะแนน)

 22-23 ก.ค.64

22 ก.ค. 2564 24 ก.ค. 2564 2021-07-24 721บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม