บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุมตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัวข้อ วันที่จัดงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด SortDateEnd View

ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 : ครึ่งศตวรรษแพทยศาสตร์ ม.อ.สู่วิถี new normal

3-5 ส.ค.65

12 พ.ค. 2565 30 ธ.ค. 2565 2022-12-30 38

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Provider Course for Pediatric Advance Life Support”
(ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA) 
 

23-24 ส.ค.65 

23 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2565 2022-08-24 652

The 1st Annual Health Research International Conference 2022

1-2 August 2022

17 มี.ค. 2565 03 ส.ค. 2565 2022-08-03 192

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ สู่ยุคใหม่ ของการบริการปฐมภูมิ (Step forword to a new era of primary care) 
(ผ่านระบบออนไลน์)(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

6-8 กค.65

06 ก.ค. 2565 08 ก.ค. 2565 2022-07-08 85

ชมย้อนหลัง>>>ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 (32nd Annual Medicine PSU Meeting) 

9-11 ก.พ.65

18 ม.ค. 2565 30 มิ.ย. 2565 2022-06-30 501

การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 : Current challenge in pediatric emergency

21-24 มิ.ย.65

17 มี.ค. 2565 24 มิ.ย. 2565 2022-06-24 506

อบรม Risk Management/Risk Register ครั้งที่ 4 (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) **รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom**

30-31 พ.ค.65

31 มี.ค. 2565 31 พ.ค. 2565 2022-05-31 260

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 7
(Program of Nursing Specialty in Ophthalmic Nurse Practitioner)  CNEU 50 หน่วยคะแนน

1 ก.พ.-31 พ.ค.65

05 พ.ย. 2564 31 พ.ค. 2565 2022-05-31 1221

ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
1st Annual Orthopedics PSU International Conference
"Upper Extremity Trauma : Common Problems with Common Fractures**Zoom

 

26 May 2022

04 เม.ย. 2565 26 พ.ค. 2565 2022-05-26 181บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม