บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุมตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัวข้อ วันที่จัดงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด SortDateEnd View

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Provider Course for Pediatric Advance Life Support” (PALS) จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน

รุ่น 1 : 31 มี.ค.-1 เม.ย.65
รุ่น 2 : 20-21 มิ.ย.65

31 มี.ค. 2565 21 มิ.ย. 2565 2022-06-21 26

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 7
(Program of Nursing Specialty in Ophthalmic Nurse Practitioner)  CNEU 50 หน่วยคะแนน

1 ก.พ.-31 พ.ค.65

05 พ.ย. 2564 31 พ.ค. 2565 2022-05-31 854

ประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ “Trust in healthcare:ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ” (อยู่ระหว่างดำเนินการขอคะแนน CNEU/CPE) 

24-25 ก.พ.65

08 ธ.ค. 2564 25 ก.พ. 2565 2022-02-25 395

อบรมเชิงปฏิบัติการ Southern Pediatric Respiratory Forum (SPRF) ฟรี!! รับจำนวนจำกัด

17-18 ก.พ.65

21 ธ.ค. 2564 18 ก.พ. 2565 2022-02-18 178

ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 (32nd Annual Medicine PSU Meeting) ผ่านระบบ Zoom Webinar **ไม่มีค่าลงทะเบียน

9-11 ก.พ.65

18 ม.ค. 2565 11 ก.พ. 2565 2022-02-11 36

21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2022
“Job Roles of the 2030 Medical Educator: Imagineering the Education Futurists”

26-28 ม.ค.65

20 ต.ค. 2564 28 ม.ค. 2565 2022-01-28 947

เวทีเสวนาและแถลงข่าว "ส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยในยุคโควิด-19" Live Facebook (14.30-16.30น.)

24 ม.ค.65

18 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2565 2022-01-24 46บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม