บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุมตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หัวข้อ วันที่จัดงาน วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด SortDateEnd View

21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2022
“Job Roles of the 2030 Medical Educator: Imagineering the Education Futurists”

26-28 ม.ค.65

20 ต.ค. 2564 28 ม.ค. 2565 2022-01-28 107

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner  (Hemodialysis)
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2564

2 ส.ค.64-14 ม.ค.65

02 ส.ค. 2564 14 ม.ค. 2565 2022-01-14 7322

ชมย้อนหลัง : งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"

4-6 ส.ค.64

31 พ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564 2021-12-31 2686

ประชุมวิชาการออนไลน์ PAMEC 2nd  (มีคะแนนCNEU)

 

16-17 ธ.ค.64

17 ก.ย. 2564 17 ธ.ค. 2564 2021-12-17 824

ประชุมวิชาการออนไลน์ "การดูแลสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง : ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน" (ผ่านระบบZoom) ฟรี!! รับจำนวนจำกัด

25-26 พ.ย.64

25 พ.ย. 2564 26 พ.ย. 2564 2021-11-26 70

ประชุมวิชาการออนไลน์ : รวมพลังต้านภัย "มะเร็งเต้านม" สไตล์ผู้หญิงยุคNew Normal  (ฟรี รับจำนวนจำกัด) ระบบZoom

31 ต.ค.64

31 ต.ค. 2564 31 ต.ค. 2564 2021-10-31 724

อบรมวิชาการออนไลน์
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในภาคใต้ "1112 Heart team"
 
(อบรมฟรี ผ่านระบบ Zoom)

29 ต.ค.64

07 ก.ย. 2564 29 ต.ค. 2564 2021-10-29 448บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม