โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Provider Course for Pediatric Advance Life Support (TRC) จำนวน 4 รุ่น ดังนี้2023-02-20 12:58:12วันที่จัดงาน :

รุ่น 1 : 15-16 มิ.ย.66
รุ่น 2 : 13-14 ก.ค.66
รุ่น 3 : 7-8 ส.ค.66
รุ่น 4 : 7-8 ก.ย.66
 

แก้ไขวันที่จัดอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Provider Course for Pediatric Advance Life Support”(TRC)
เป็น จำนวน 3 รุ่น วันที่ ดังนี้ (รายละเอียดการแก้ไขวันจัดประชุม)


รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2566
รุ่นที่ 4 วันที่ 7-8 กันยายน 2566


รายละเอียดการจัดอบรมเดิม (รายละเอียด)
 
เริ่ม : 15-06-2023
สิ้นสุด : 08-09-2023
Public : 2023-02-20 12:58:12
Update : 2023-05-23 13:27:07
View : 370