โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Provider Course for Pediatric Advance Life Support (ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA) จำนวน 5 รุ่น2022-11-16 13:33:43วันที่จัดงาน :

รุ่น 1:24-25 ม.ค.66
รุ่น 2: 26-27 ม.ค.66
รุ่น 3:26-27 มิ.ย.66
รุ่น 4:3-4 ก.ค.66
รุ่น 5:30-31 ต.ค.66
รายละเอียด

รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 มกราคม 2566
รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2566
รุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 4 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 5 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566
 
เริ่ม : 24-01-2023
สิ้นสุด : 31-10-2023
Public : 2022-11-16 13:33:43
Update : 0000-00-00 00:00:00
View : 1251