การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 13  NEW PERSPECTIVES & CHALLENGES IN ANESTHESIA 2022-08-25 13:44:59วันที่จัดงาน :

22-23 ต.ค.65 Main-congress
24-25 ต.ค.65 Post-congress
หนังสือเชิญ
Poster : Main-congress 22-23ต.ค.65 
Poster : RA post-congress 24-25ต.ค.65


ลงทะเบียน22-23ตค.65 และ24-25ตค.65 คลิก

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน


 
 
เริ่ม : 25-08-2022
สิ้นสุด : 25-10-2022
Public : 2022-08-25 13:44:59
Update : 2022-10-05 15:30:46
View : 1455