ประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ “Trust in healthcare:ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ” (อยู่ระหว่างดำเนินการขอคะแนน CNEU/CPE) 2021-12-08 09:20:30


หนังสือเชิญประชุม

โครงการ + กำหนดการ

แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงิน

คำแนะนำในการลงทะเบียน
 
เริ่ม : 08-12-2021
สิ้นสุด : 25-02-2022
Public : 2021-12-08 09:20:30
Update : 2021-12-08 09:29:14
View : 395