ประชุมวิชาการ PSU CHEST DAY 2021 : Update management of common respiratory diseases in the COVID-19 pandemic era  (ระบบZoom)
ฟรี! ไม่มีค่าลงทะเบียน 2021-10-12 10:10:00


poster

เข้าประชุม ผ่านระบบ Zoom คลิก https://qrgo.page.link/o5GkG  
(10.30-15.00น.)
 
เริ่ม : 18-10-2021
สิ้นสุด : 18-10-2021
Public : 2021-10-12 10:10:00
Update : 2021-10-12 10:25:22
View : 113