อบรมวิชาการออนไลน์
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในภาคใต้ "1112 Heart team"
 
(อบรมฟรี ผ่านระบบ Zoom)2021-09-07 13:26:43


โปสเตอร์รายละเอียด

Link ลงทะเบียน

หนังสือเชิญประชุม
 
เริ่ม : 07-09-2021
สิ้นสุด : 29-10-2021
Public : 2021-09-07 13:26:43
Update : 2021-09-13 15:02:24
View : 231