การประชุมวิชาการวิสัญญีภาคใต้ ครั้งที่ 12 (Sustainable Anesthesia: commence from inner self to pubic healthcare) ระบบWebinar2021-03-23 16:44:50งานประชุมรูปแบบ Online webinar
ทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับหนังสือ “วิสัญญีปริทรรศน์ เล่ม1”จัดส่งฟรีถึงบ้าน!


ลงทะเบียนได้ที่

https://sa.psu-conference.com/home.php
(มี CME สำหรับแพทย์ และ CNEU สำหรับพยาบาล)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม URL : https://anes.medicine.psu.ac.th/

โปสเตอร์ 


 
 
เริ่ม : 02-10-2021
สิ้นสุด : 03-10-2021
Public : 2021-03-23 16:44:50
Update : 2021-09-07 13:41:57
View : 1137