เทรนด์ใหม่ของการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์แบบจากมุมมองของการบริการปฐมภูมิ
(New trend in perfect health care from primary care perspective) (ผ่านระบบออนไลน)  (ZOOM)
(CNEU 18 หน่วยคะแนน, CME 18 หน่วยคะแนน)2023-04-25 13:35:35วันที่จัดงาน :

23-25 ส.ค.66
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุม + รายละเอียด
 
เริ่ม : 23-08-2023
สิ้นสุด : 25-08-2023
Public : 2023-04-25 13:35:35
Update : 2023-07-13 11:33:56
View : 363