งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38 "Novel Medicine for Mankind"



2023-04-25 10:47:36



วันที่จัดงาน :

9-11 ส.ค.66




Program
คลิป_จากประธานจัดงาน
คลิป_จากประธานฝ่ายวิชาการ

Website // Registration
หนังสือเชิญ

 




 
เริ่ม : 25-04-2023
สิ้นสุด : 31-12-2023
Public : 2023-04-25 10:47:36
Update : 2023-06-06 16:25:09
View : 3202