หลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ในกลุ่มโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก 2023-02-20 13:18:25วันที่จัดงาน :

1 พ.ค. 66- 30 มิ.ย.66 
รายละเอียดโครงการ

โปสเตอร์

หนังสือเชิญประชุม

Link ลงทะเบียน

 
 
เริ่ม : 20-02-2023
สิ้นสุด : 30-06-2023
Public : 2023-02-20 13:18:25
Update : 0000-00-00 00:00:00
View : 417