ศูนย์ข่าวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หนังสือมุทิตาจิตหน้าแรก >> หนังสือมุทิตาจิต

อาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม


10 พ.ค. 2565, 19:50 น.


>> Download <<หัวข้อข่าวอื่นๆ ในกลุ่ม
- อาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม   
- หนังสือ มุทิตาจิต รศ.นพ.ธวัชชัย เชื้อประไพศิลป์ ครูแพทย์ผู้บุกเบิกก่อร่างสร้างอาคาร   
- หนังสือ มุทิตาจิต "เนื้อนาบุญ คณะแพทยศาสตร์" แด่ รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต   
- หนังสือ "ศาสตราจารย์นายแพทย์ธาดา ยิบอินซอย ครูแพทย์ผู้ประเสริฐ"   

 
เริ่ม : 03 พ.ค. 2565
สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2642
โดย : webmaster
เมื่อ : 2022-05-10 19:50:40
แก้ไข : 2022-05-12 10:29:56
เข้าชมทั้งหมด : 497 ครั้ง