การบริจาคอวัยวะ2022-08-31 13:55:24
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์


ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ดวงตาและร่างกาย
ได้ที่

- สำนักงานศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ชั้น1 อาคารสูติ-นรีเวช (หลังงานเวชระเบียน)
เปิดบริการ  :  เวลา 08.30 น.- 16.00 น.วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

- หน่วยคลังเลือดฯ ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยา
เปิดบริการ  : เวลา 08.30 น.- 16.00 น.วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


- บูธรับบริจาค บริเวณหน้าการเงินผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา08.30-12.00 น เว้นวันหยุดราชการ

 

ถ้าประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะ ในหรือนอกสถานที่  
ติดต่อโทร 074-451729 หรือ 092-538-9468 
หรือ 089-4628955
สาระความรู้

- การบริจาคอวัยวะ
 
Public : 2022-08-31 13:55:24
Update : 2024-01-15 13:24:43
View : 2345