การบริจาคอวัยวะ2022-08-31 13:55:24


ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ดวงตาและร่างกาย
ได้ที่

- สำนักงานธุรการสาขาวิชาศัลยศาสตร์ ชั้น15 อาคารศรีเวชวัฒน์ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (สำนักงานชั่วคราว)


- สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์


- หน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


- ศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง  ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี
เปิดบริการ  :  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น.

 

หน่วยคลังเลือดฯ ชั้น 2 อาคารพยาธิวิทยา
เปิดบริการ  : วันจันทร์-ศุกร์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30 น.- 16.00 น.

 

-    บูธกิจกรรมศุกร์แห่งการให้ บริเวณหน้าการเงินผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ทุกศุกร์เวลา08.30-12.00 น เว้นวันหยุดราชการ


 

ถ้าประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะ ในหรือนอกสถานที่  
ติดต่อโทร 074-451729 หรือ 089-4628955
 
Public : 2022-08-31 13:55:24
Update : 2022-09-05 13:44:40
View : 889