ขอเชิญบริจาคโลหิต2021-07-14 08:50:01


หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ที่หน่วยคลังเลือดฯ ชั้น 2

ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


        เปิดบริการ  - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น.

                          - วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. - 11.45 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.

     
 *** คลังเลือดโรงพยาบาลม.อ.ปิดทำการ
      วันที่ 13-14 เมษายน 2565

กรุณานำบัตรประชาชนและบัตรผู้บริจาคโลหิต (ถ้ามี) มาด้วยทุกครั้ง

มีที่จอดรถสำหรับผู้บริจาคโลหิต บริเวณลานต้นสัก ข้างอาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์

ถ้าประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะในหน่วยคลังเลือดฯ หรือ ออกหน่วยบริจาคโลหิตนอกสถานที่
ติดต่อโทร 074-451575

 
ความรู้ทั่วไปในการบริจาคโลหิต

การปฏิบัติตน ก่อน-หลัง การบริจาคโลหิต
แผ่นพับหน้า 1
แผ่นพับหน้า 2


ความรู้การบริจาคโลหิต

  
 
Public : 2021-07-14 08:50:01
Update : 2022-02-21 13:30:22
View : 5506