ประกาศราคากลาง (สำนักงาน ป.ป.ช.)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
ประกาศราคากลางซื้อ Alinity m SARS-CoV-2 จำนวน 384 Test 14 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อหัว Probe ใช้กับเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น Voluson P๘ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ Extracorporeal life Support จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อประกาศราคากลางซื้อQuadruple สำหรับเตรียม leukocyte Poor Packed Red Cell จำนวน 10,000 ถุง 20 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อQuadruple สำหรับเตรียม leukocyte Poor Packed Red Cell จำนวน 10,000 ถุง 20 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 09 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช และหน่วยโรคระบบประสาทเด็ก ชั้น 7 อาคารสูติกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อข้าวสารหอมมะลิสำหรับต้มข้าวต้ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม ตราดอกบัว จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อกล่องใส่เครื่องมือ Sterile Container จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตัดและผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องใส่แร่อัตโนมัติชนิด 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 18 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างพ่นวัสดุกันซึม (PU-Foam) ป้องกันการกลั่นตัวของหยดน้ำ ฝ่ายทันตกรรม ชั้น 2 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีคัดเลือก 18 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง รายการ Multi Lumen Catheter 7Fr. length 20 cm. จำนวน 300 ชุด 18 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อหุ่นฝึกทักษะการเจาะเส้นเลือดแดงบริเวณข้อมือ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระดับการสูญเสียการได้ยินปานกลาง สำหรับผู้ใหญ่ Enya EY-๓๘๘-DW จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระดับสูญเสียการได้ยินปานกลาง สำหรับผู้ใหญ่ ยี่ห้อ Sonic รุ่น cheer ๒๐ P จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ กล้องถ่ายวิดีโอ ชนิดเอ็นดีไอและอุปกรณ์ประกอบชุด จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ ชุดประสาทหูเทียม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Pressure Transducer with Flush Device จำนวน 640 ชุด 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ข้าง 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางแป้นปิดรอบลำไส้แบบนิ่มสำหรับปัสสาวะ และถุงเก็บน้ำปัสสาวะ ชนิดมีก๊อก 36 - 50 มม. 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและประตูสแกน/แขนกั้น ระยะที่ 1 และ 2 จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง รายการ เข็ม I.V.Catheter No.๒๔ x ๓/๔ นิ้ว -๑ นิ้ว จำนวน ๓๐,๐๐๐ อัน 17 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและประตูสแกน/แขนกั้น เฟส 1และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมระบบ Fire Alarm ของหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (MICU) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ข้อต่อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Needleless connector) จำนวน ๑๘,๐๐๐ อัน 14 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ำดื่ม หอพักนักศึกษาบินหลา ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง สำลีชนิดก้อน ขนาด 1.00 กรัม (Cotton ball) จำนวน 3,600 ถุง 13 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงหลังคากันสาดบริเวณตู้ Swab และทางลาด คสล. ด้านหน้าอาคาร 100 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซมพื้นห้องน้ำ  หอผู้ป่วยสูติกรรม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ข้าง 12 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ชุดวัดปริมาตรปัสสาวะ แบบระบบปิด จำนวน 1,200 ชุด 12 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องจี้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP จำนวน 2 รายการ 11 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง แผ่นรองซับ ขนาดใหญ่ (Doss Pad) จำนวน ๓๘,๔๐๐ ผืน 11 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นรองซับ ขนาดใหญ่ (Doss Pad) จำนวน ๓๘,๔๐๐ ผืน 11 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๙,๖๐๐ ม้วน 11 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจ HLA Typing จำนวน 4 รายการ 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางอะไหล่เครื่อง Blast Freezer จำนวน 2 รายการ 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Alinity m SARS-CoV-2 จำนวน 384 Test 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ ระบบสำรองข้อมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ Server จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ ระบบ Location Tracking จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ ระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ Server จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง สายดูดเสมหะ Suction Catheter Sterile ชนิด ๓ รู จำนวน ๕ รายการ 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Suction Set Sterile พร้อมถุงมือ จำนวน ๕ รายการ 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง แอลกอฮอล์สำเร็จรูป ชนิดแผ่น (Alcohol Pad) จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ ซอง 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ชุดควบคุมปริมาตรสารละลายใช้กับเครื่องปั๊ม TERUMO จำนวน 1,500 ชุด 10 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ Switch 48 Port จำนวน ๓๖ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 07 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในห้องพักคอย ชั้น B อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเรียนรวม จำนวน 1 รายการ โดยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง กระดาษชำระชนิดแผ่นใหญ่ (เช็ดมือ) จำนวน ๙,๗๙๒ ห่อ 06 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางพลาสติกดามข้อเท้า จำนวน 3 รายการ 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางใบมีดตัดเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ (FULL RADIUS RESECT 4.2 MM) จำนวน 50 อัน 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางCAP/CTM CMV Test จำนวน 72 Test 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อไวรัส HHV type 1-6 (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 256 Test 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง Infusion pump Terumo รุ่น LM๗๐๐ จำนวน ๔,๒๐๐ ชุด 05 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ข้าง 05 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อ LCD Display 10.4 นิ้ว For Galileo จำนวน 5 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องมนุษย์พันธุศาสตร์ ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา (ส่วนเพิ่มเติม) ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อหน่วยควบคุมสัญญาณภาพและบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ ห้องเตรียมเครื่องช่วยหายใจ ชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยา Disposable ๒๐ cc. จำนวน ๘๒,๐๐๐ ชุด 05 ม.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างทำระบบกันซึมพื้นหลังคาดาดฟ้า ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ชั้น ๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อกล้องบันทึกวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable จำนวน ๓ รายการ 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อชุดโต๊ะตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบระบายอากาศและกำจัดสารฟอร์มาดีไฮด์ จำนวน 1 ชุด 09 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ชุดให้อาหารเหลวผู้ป่วยทางสาย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ใบมีดกำจัดขน (Clipper) จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ 30 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน ๓ รายการ 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานให้บริการลานจอดรถยนต์แบบเก็บค่าจอด อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน ๒ รายการ 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.M จำนวน 200,000 ข้าง 29 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Pressure Transducer with Flush Device จำนวน ๖๔๐ ชุด 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ใช้สำหรับทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ข้าง โดย 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน 200,000 ข้าง 28 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด จำนวน ๑๐ รายการ 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อรถตู้ 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลของศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ จำนวน 35,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อCobas SARS-CoV-2 & Infiuenza A/B Assay จำนวน 3,600 Test 16 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อUTM 3 ml.Dewei (Non-inactivated),Qral + Nasal Swab จำนวน 66,000 ชิ้น 12 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อสายช่วยหายใจ (Patient Interface) สำหรับให้ออกซิเจนผลมอากาศด้วยอัตราการไหลสูง Size S,M จำนวน 2,130 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ จำนวน ๓ รายการ 24 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 23 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 23 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Transparent Dressing จำนวน ๒ รายการ 23 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ แก๊สไนตริกออกไซด์ ขนาด ๖.๕ – ๖.๙ ลบ.ม. จำนวน ๕ ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องตรวจการทรงตัวด้วยกล้อง จำนวน 1 เครื่อง 26 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Needleless with Extension จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชุด 22 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อจักรยานทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 1 คัน โดยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อลิฟต์สำหรับรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ และรับ-ส่งวัสดุ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง รายการ Pressure Transducer with Flush Device จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRV หอผู้ป่วย MICU, PUI, ICU, CCU จำนวน 4 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Cobas SARS-CoV-2 & Infiuenza A/B Assay จำนวน 280 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ Immunofixations kit,N๔ sample per,gel,๔๐ test จำนวน 4 pack 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Quadruple สำหรับเตรียม Leukocyte Poor Pack Red Cell จำนวน 720 bag 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อ Allplex Respiratory Full Panel Assay จำนวน 200Test 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อTriple Blood Bag 450 cc. ชนิดมี Diversion Pouch จำนวน 1,440 bag 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย (Body fluid) จำนวน 3,000 Test 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Drape ปูแผลก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยาฆ่าเชื้อ (Iodophor) จำนวน ๒ รายการ 20 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Blood Tubing line จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด 20 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อ แว่นตรวจอาการผิดปกติของดวงตาผู้ป่วย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสหลังคา บริเวณดาดฟ้า หอพักบินหลา ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์และรักษาหู คอ จมูก จำนวน 6 เครื่อง 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อหุ่นแขนฝึกเย็บ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานระบบประสาทขณะผ่าตัดกระดูกสันหลัง (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อArm Drape จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและรักษาหู คอ จมูก จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่ แบบข้อต่อ Latex จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง แป้นปิดรอบลำไส้ แบบนิ่มสำหรับปัสสาวะ ๓๖-๕๐ มม. (S) และถุงเก็บน้ำปัสสาวะ ชนิดมีก๊อก ๓๖-๕๐ มม. 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Multi Lumen Catheter 7 Fr. length 20 cm. จำนวน 1,200 ขุด 17 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ จำนวน ๒ ชุด 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร สีขาว ขนาด A๔ จำนวน ๒ รายการ 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จีโนมชนิดไมโครอาเรย์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อโคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดเคลื่อนที่ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 15 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Endotracheal Tube พลาสติก มี Cuff Hi - Low จำนวน ๒ รายการ 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง เข็ม I.V. Catheter No. ๒๔ x๓/๔ นิ้ว -๑ นิ้ว จำนวน ๓๐,๐๐๐ อัน 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตัดและกรอกระดูก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจองค์ประกอบของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง 30 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ปราะกาศราคากลางซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดไฟฟ้าสำหรับยึดอุปกรณ์ทางออร์โธ จำนวน 3 เตียง 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อชุดหุ่นจำลองสอนแสดงการตรวจร่างกายและตรวจหารอยโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมหัวตรวจ (Bodyworks-Eve) จำนวน 1 ชุด 03 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคา Suction Set Sterile No.12 ถุงมือ No.S จำนวน 38,000 ชุด 09 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ๑๐ cc. จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ชุด 09 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงศูนย์ Intervention ชั้น B อาคารศรีเวชวัฒน์(งานเพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรพร้อมชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 09 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางDressing ชนิดตาข่ายมีตัวยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ รายการ 08 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างทำระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า คสล. ชั้นห้องเครื่องลิฟท์ อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดแรงกดผ้าจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดวาล์วพร้อมหัวขับวาล์วอัตโนมัติ, ชุดกระบอกระดับน้ำของระบบเครื่องดักเขม่า (Wet scubber) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อHarmonic HD 1000i Shear 36cm. Shaft จำนวน 10 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อEndo gia ไส้ 60 mm. สีฟ้า จำนวน 16 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อE-vita thoracic stent graft system จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง กระดาษชำระชนิดแผ่นใหญ่ (เช็ดมือ) จำนวน ๙,๗๙๒ ห่อ 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Harmonic HD ๑๐๐๐ i มีปุ่มกดสีเขียว ๓๖ ซม. จำนวน ๑๐ ชิ้น 03 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่เครื่อง Ultrasound สำหรับเครื่องอัลตราซาวด์รุ่น Voluson P8 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค Disposable ชนิดไม่มีแป้ง No.S จำนวน ๘๐,๐๐๐ ข้าง 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Antiseptic cap จำนวน ๒ รายการ 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน 1,600,000 ข้าง 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ที่ซับสารเคมีสีฟ้า N.W DRAPES 100 X 100 CM 1S STERILE จำนวน 4,500 ซอง 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Floseal ๕ ml. จำนวน ๑๕ ชิ้น 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงศูนย์วิทยุสื่อสารทางการแพทย์ ชั้น 13 อาคารอายุรกรรม-ศัลยกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างทาสีฝ้าเพดานท้องพื้น คสล.งานโภชนาการชั้น B จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงพลาสติกสีดำ จำนวน ๓ รายการ 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงพลาสติกแบบใส จำนวน ๔ รายการ 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Pressure Transducer with Flush Device จำนวน 640 ชุด 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง เจลทำความสะอาดมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำแบบหัวปั๊ม จำนวน ๗๙๐ ลิตร 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง สำลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน จำนวน ๔ รายการ 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง กล่องพลาสติกสำหรับทิ้งเข็ม จำนวน ๑๒,๕๐๐ ใบ 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Multi Lumen Catheter 7 Fr. length 20 cm. จำนวน 300 ชุด 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Extension Tube ขนาด ๓๖ นิ้ว จำนวน ๓๕,๐๐๐ เส้น 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ผ้าห่มลมร้อน จำนวน 6 รายการ 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัดวิสัญญี จำนวน ๔ รายการ 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางพลาสเตอร์ ชนิดพลาสติกใส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑๐,๘๐๐ ม้วน 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๙,๖๐๐ ม้วน 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดสายช่วยหายใจผู้ใหญ่ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงหลังคากันสาดบริเวณทางเดิน ด้านข้างหน่วยจ่ายผ้ากลาง อาคารอายุรกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ (จัดซื้อผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทรวงอก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อEndo gia ไส้ 60-3.5 mm. แบบ Tri stapler จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อGIA ไส้ 100-4.8 mm. สีเขียว จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อFloseal VSHD 5 ml. NDLFREE จำนวน ๑๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก (ECMO Set) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเก็บขยะ กำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งของบ่อพักไอโอดีน และทำกันแพงกันดินพร้อมทั้งฝาปิด คสล. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง เข็มสำหรับให้ยาระงับปวด จำนวน ๘ รายการ 29 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้ง Hood สแตนเลสครอบเกล็ดระบายอากาศ อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเทพื้นคอนกรีตปรับระดับฝาถังเก็บน้ำ คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อGIA ไส้ 100-4.8 mm. สีเขียว จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อEndo gia ไส้ 60-3.5 mm. แบบ Tri stapler จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว แบบสายคล้อง จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชิ้น 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงตู้ดับเพลิงพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ อาคารบินหลา 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อต้อนรับของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 อาคารบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดไฟส่องสวมศีรษะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Needleless with Extension จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด 24 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอเนกประสงค์ จำนวน 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก 24 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมพื้นห้องน้ำหอพักและเปลี่ยนท่อประปา ท่อโสโครก ท่ออากาศ หอพักงามทักษิณ 2 M6 ห้อง 202, 302, 402 จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ รุ่น Gemini As จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ Date Center จำนวน 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Proxy Server (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางท่อหายใจ (Endotracheal Tube) ชนิดมี Cuff จำนวน ๕ รายการ 23 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว แบบสายคล้อง จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชิ้น 23 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Drape สำหรับปูผิวหนังก่อนผ่าตัด ขนาด ๑๕ ซม. x ๒๘ ซม. จำนวน ๕,๕๐๐ แผ่น 23 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำยาขจัดคราบล้างเครื่องมือแพทย์ (Biofilm Removal Multi-Enzyme) จำนวน 36 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๒ รายการ 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง พลาสติดชนิดกระดาษ และชนิดพลาสติกใส จำนวน 5 รายการ 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง แอลกอฮอล์สำเร็จรูป ชนิดแผ่น (Alcohol Pad) จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ ซอง 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพททย์ จำนวน 2 รายการ 14 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางตรวจแก้ภาษาอังกฤษในผลงานทางวิชาการ จำนวน 200 บทความ 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซองซิปใส่ยาแบบใส จำนวน 2 รายการ 12 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ (จัดซื้อผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทั่วไป) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนน้ำตก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างกำจัดหนู มด แมลงสาบ จำนวน ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Blade Specturm จำนวน ๒ รายการ 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง สายสวนปัสสาวะยางแดง ๑ รู (Urethal Catheter) จำนวน ๔ รายการ 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง เครื่องอัดอากาขณะหายใจเข้า CPAP แบบอัตโนมัติ 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงโครงสร้าง ค.ส.ล. อาคารนันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมครอบ Flashing ของหลังคาอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ ข้าง 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางถุงมือศัลยกรรม จำนวน 6 รายการ 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ ข้าง 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ท่อเจาะคอ (Tracheostomy Tube) ชนิดโลหะ จำนวน ๗ รายการ 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Drape ปูแผลก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยาฆ่าเชื้อ (Iodophor) ขนาด ๖๐ ซม. x ๔๕ ซม. จำนวน ๘๐๐ แผ่น 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (แผนกผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก) 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Hemodialyzer ชนิด reuse จำนวน ๔๘๐ ชุด 19 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องตรวจ Rapid - PCR ชั้น 2 อาคารพยาธิ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตัดเฝือกชนิดมีเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้อง หอผู้ป่วยเด็ก 1 ชั้น 5 อาคารกุมารเวช จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบVRV ยี่ห้อDAIKIN จำนวน ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างตัดต้นไม้ กิ่งไม้ พร้อมขนย้าย บริเวณพื้นที่ริมบ่อบำบัดน้ำเสีย และลานจอดรถคณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางชุดวัดปริมาตรปัสสาวะแบบระบบปิด จำนวน 1,200 ชุด 16 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางกระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน 2 รายการ 16 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน 2 รายการ 16 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ GIA ไส้ ๑๐๐-๔.๘ mm. สีเขียว จำนวน ๓๖ อัน 15 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (แผนกศัลยกรรมทรวงอก ปั๊ม CVT) 15 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางแป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด จำนวน ๖ รายการ 10 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Sterigage Steam integrator จำนวน ๑๑๖,๐๐๐ ชิ้น 15 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้แบบโฟกัสหลายระยะ รุ่น ACRYSOF IQ PANOPTIX จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อEndo Gia ไส้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อหุ่นจำลองเพื่อฝึกการเจาะน้ำทางหน้าท้อง (Abdominocentesis Simulator) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้าง บำรุงรักษาอุปกรณ์ Web Firewall ยี่ห้อFortgate รุ่นFortWeb ๔๐๐D แบบรวมอะไหล่ จำนวน ๓ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเครื่องเอกซเรย์ รุ่น Veradius (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๒ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Hemodialyzer ชนิด Reuse จำนวน 480 ชุด 11 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Pressure Transducer with Flush Device จำนวน ๖๔๐ ชุด 11 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิด Disposable No.M จำนวน 182,000 คู่ 11 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองอากาศ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๙,๖๐๐ ม้วน 11 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง Transparent Dressing จำนวน ๒ รายการ 10 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง พลาสเตอร์ ชนิดพลาสติกใส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๗,๒๐๐ ม้วน 10 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง แอลกอฮอล์สำเร็จรูป ชนิดแผ่น (Alcohol Pad) จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ ซอง 10 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ถุงมือศัลยกรรม สำหรับผู้แพ้แป้ง No.๖ ๑/๒ จำนวน ๑๘,๐๐๐ คู่ 11 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการงานตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ พร้อมขนย้าย พื้นที่คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว แบบสายคล้อง จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชิ้น 10 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างทาสีและปูกระเบื้องเซรามิคผนัง งานโภชนาการ ชั้น B จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าห้องเอกซเรย์ ๑ จำนวน ๑ รายการ 09 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง แก๊ส Ethylene Oxide ๑๐๐% ขนาด ๑๗๐ กรัม จำนวน ๓๒๔ หลอด 09 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง รายการ เฝือกปูน จำนวน 4 รายการ 09 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ไหมเย็บแผล กลุ่ม Polyglactin จำนวน 2 รายการ 08 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ชุด Radi Vac ชนิด Disposable จำนวน ๓ รายการ 05 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
วัสดุการแพทย์ รายการ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ จำนวน ๒ รายการ 05 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
วัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากออกซิเจน ชนิดมี Bag สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๔,๕๐๐ ชุด 05 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง Infusion pump Terumo รุ่น LM๗๐๐ จำนวน ๔,๒๐๐ ชุด 05 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมองได้หลายระยะ รุ่น ZFR00V จำนวน ๘ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 04 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 04 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดดูดเสมหะสำหรับผู้ป่วย จำนวน 100 ชุด 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เจลทำความสะอาดมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ แบบหัวปั๊ม (Alcohol Hand Gel) จำนวน ๗๙๐ ลิตร 03 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Sterile Gel ขนาด 50gm จำนวน 8,640 หลอด 02 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงพลาสติกใสขุ่น จำนวน ๒ รายการ 02 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
หมวกใช้ครั้งเดียว แบบขอบยางยืด จำนวน ๒ รายการ 02 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน 180,000 ข้าง 01 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงเก็บปัสสาวะผู้ใหญ่ชนิดถุงพลาสติก ขนาด ๑๐ นิ้ว x ๑๕ นิ้ว จำนวน ๒,๔๐๐ ห่อ 01 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ใบมีดกำจัดขน (Clipper)จำนวน 1000 ใบ 01 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส จำนวน ๒ รายการ 01 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อสายสวนขยายหลอดเลือดแดง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดของใช้ผู้ป่วย admit ห้องพิเศษ จำนวน ๒,๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดของใช้ผู้ป่วย admit ห้องพิเศษ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างตรวจ Donor Specific antibody (DSA) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อFASTVIEW IMAGING CATHETER (OCT Dragonfly) จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดควบคุมปริมาตรสารละลายใช้กับเครื่องปั๊ม Terumo จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด 28 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ท่อเจาะคอ (Tracheostomy Tube) พลาสติกชนิดมี Cuff ทำความสะอาดได้ 28 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Oxygen Cannula จำนวน ๓ รายการ 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
แอลกอฮอล์สำเร็จรูป ชนิดแผ่น (Alcohol Pad) จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ ซอง 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซองซิปใส่ยาแบบใส จำนวน 2 รายการ 27 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) รุ่นPC-60A จำนวน 1,000 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องเอกซเรย์ รุ่น ARTIS ZEEGO S/N ๑๖๐๙๖๐ ยี่ห้อ SIEMENS จำนวน ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง Infusion Pump Fresenius Kabi จำนวน ๑๘,๐๐๐ ชุด 26 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Aortic Stent Graft) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ใช้ในการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
กระดาษชำระชนิดแผ่นใหญ่ (เช็ดมือ) จำนวน ๙,๗๙๒ ห่อ 26 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔๐ ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เจลทำความสะอาดมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำแบบหัวปั๊ม จำนวน ๗๙๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hydrocolloid Gel ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ กรัม จำนวน ๑,๘๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hemodialyzer ชนิด reuse จำนวน ๔๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไม่ขยายข้าง ๑๐ นิ้ว จำนวน ๔,๒๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศหอผู้ป่วย Covid-19 ชั้น 4 อาคารสูติกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนไส้กรอง Laminar Air Flow จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้้อตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้้อตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อโต๊ะผ่าตัดมือและแขนชนิดเอ็กซเรย์ผ่านได้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดชนิดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาทางอ้อมชนิดมอง 2 ตา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องส่องกล้องเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน(Centrifuge) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อรถเข็นอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม และโปรตีน แบบฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง หัวตรวจสำหรับเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Transducer จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ให้ความร้อนแบบหลุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งตกแต่งภายในรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงหลังคา Metal Sheet อาคารสูติกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อชุดประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Stethoscope จำนวน ๓ รายการ 20 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
แป้นปิดรอบลำไส้ แบบนิ่มสำหรับปัสสาวะ ๓๖ - ๕๐ มม. (S) และถุงเก็บน้ำปัสสาวะ ชนิดมีก๊อก ๓๖ - ๕๐ มม. 20 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
แป้นปิดรอบลำไส้ และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด จำนวน 6 รายการ 20 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
แถบกาวใส จำนวน 2 รายการ 19 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Single Use Hemoclip 2300 19 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
วัสดุการแพทย์ Cotton Leung Stent Only จำนวน 29 รายการ 19 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อHopkins II Telescope ๒.๗ mm. ๕.๐ cm. จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Hydrocolloid Gel ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ กรัม จำนวน ๑,๘๐๐ หลอด 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อรถเข็นดมยาและฉุกเฉิน จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผนังปูกระเบื้องและติดตั้งเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ห้องพักผ้าเปื้อน หน่วยจ่ายผ้ากลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคัดแยกเซลล์โดยอาศัยหลักการทางสนามแม่เหล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อDisposable Perforator ๒๖๑๒๒๑ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เจลทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ต้องใช้น้ำ แบบหัวปั๊ม จำนวน ๗๙๐ ลิตร 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Hemodialyzer ชนิด reuse จำนวน ๔๘๐ ชุด 18 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ (จัดซื้อผ่าตัดแผนกศัลยกรรมหลอดเลือด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ (จัดซื้อผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทั่วไป) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อ วัสดุการแพทย์ใช้ในการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมประสาท จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อIAL- F VISIOL (Sodium Hyaluronate ๒.๐%) จำนวน ๑๒๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม สีขาว ขนาด A๔ (๕๐๐ แผ่น/รีม) จำนวน ๒,๔๐๐ รีม 15 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน ๒ รายการ 15 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อหม้อต้มแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ No.1 และ No.2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ Poseclean จำนวน 300 แกลลอน 15 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
กระดาษชำระชนิดแผ่นใหญ่ (เช็ดมือ) จำนวน 9,792 ห่อ 15 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
น้ำยา Enzymatic จำนวน 84 แกลลอน 15 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จัดซื้อบริการรักษาผู้ป่วย ศูนย์โรคหัวใจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30x0.30 ม.หอพักบิลหลา 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือศัลยกรรม สำหรับผู้แพ้แป้ง No.๖ ๑/๒ จำนวน ๑๘,๐๐๐ คู่ 14 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Bone marrow biopsy disposable 44g x 10 cm 14 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ัวัสดุการแพทย์ กระบอกฉีดยา 2 รายการ 14 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
วัสดุเครื่องแต่งกาย ผ้าฝ้าย จำนวน 2 รายการ 04 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผ่าตัด ชั้น ๓ (ห้อง ๒๒-๒๗) อาคารรัตนชีวรักษ์ จำนวน ๓ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ (จัดซื้อผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทั่วไป) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อFloseal VSHD ๕ml. NDLFREE จำนวน ๑๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไม่ขยายข้าง 10 นิ้ว 12 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง สายสวนขยายหลอดเลือดแดง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อชิ้นเนื้อฝึกทักษะแทงเส้นโดยใช้อัลตราซาวด์สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งาน Internet ระบบLan อาคารเรียนรวมฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อขวดพลาสติก PET ขนาด ๕๐๐ cc. สีฟ้าทรงสี่เหลี่ยม (บรรจุ ๑๘๐ใบ/แพ็ค) จำนวน ๒๙๕,๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เทปกาวย่น จำนวน 3 รายการ 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP จำนวน ๒ รายการ 11 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จัดจ้าง เปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบการทำงานเครื่อง Engine Fire Pump จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดครรภ์แฝด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เข็มเจาะปลายนิ้วใช้กับปากกา (Terumo) จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ อัน 07 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
กระบอกฉีดยา Disposable Insulin ๑cc. ๑๐๐U จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุด 07 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง Infusion Pump Fresenius Kabi จำนวน ๓,๖๐๐ ชุด 07 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Hemodialyzer ชนิด reuse จำนวน ๔๘๐ ชุด 07 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ใบมีดผ่าตัด 4 รายการ 05 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ของที่ระลึก สำหรับผู้บริจาคโลหิต (ข้าวกล้องปลอดสารพิษ 1 กิโลกรัมและไข่ไก่ 10 ฟอง) จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ (จัดซื้อผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทั่วไป) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ (จัดซื้อผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทรวงอก) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย รายการ ผ้าซันฟอไรซ์ สีขาว หน้ากว้าง ๔๕ นิ้ว พิมพ์ชื่อ “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” ปีพ.ศ. ปัจจุบัน จำนวน ๘,๓๐๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
แก๊ส Ethylene Oxide ๑๐๐% ขนาด ๑๗๐ กรัม จำนวน ๑,๒๙๖ หลอด 04 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Spore test ใช้กับเครื่องอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน ๑๒๐ กล่อง 04 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้ออินเตอร์คอมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อสติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด ๒.๕x๕ ซม. สีส้มและสีฟ้า จำนวน ๒๐๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อจุกยาง ขนาด ๒๘ มม. จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ (จัดซื้อผ่าตัดแผนกศัลยกรรม) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง เช่าสัญญาณอินเตอร์ Corporate Internet ๒๐๐/๒๐๐ Mbps. จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ฝึกทำหัตการ ปี ๔-๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อBlue phantom ชิ้นเนื้อฝึกทักษะแทงเส้นโดยใช้อัลตร้าซาวด์สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๖ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทรวงอก) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือศัลยกรรม สำหรับผู้แพ้แป้ง No.๖ ๑/๒ จำนวน ๑๘,๐๐๐ คู่ 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เข็มเจาะปลายนิ้ว (Softclix) จำนวน ๗๐,๐๐๐ อัน 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Bacteria Filter ผู้ใหญ่ จำนวน ๑๔,๐๐๐ อัน 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
กระบอกฉีดยาแก้ว Irrigate ๕๐ cc. จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
วัสดุห้ามเลือดสำหรับกดแผลหลังผู้ป่วยทำหัตถการ ขนาด ๑.๕ นิ้ว x๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ ชิ้น 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
น้ำมันเตา เกรด C จำนวน ๗๓๐,๐๐๐ ลิตร 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
จ้างซ่อมปะผุลอกสีตรงรอยบวมตัวถังใต้ขอบกระจกซ้าย – และฝาเก๊ะพร้อมทำสีใหม่ รถบัส 40 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๔๒๓ สงขลา 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานให้บริการลานจอดรถยนต์แบบเก็บค่าจอด อาคารศรีเวชวัฒน์ ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
วัสดุห้ามเลือดสำหรับกดแผลหลังผู้ป่วยทำหัตถการ ขนาด 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 300 ชิ้น 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
กระบอกฉีดยาแก้ว Irrigate ๕๐ cc. จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Bacteria Filter ผู้ใหญ่ จำนวน ๑๔,๐๐๐ อัน 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เข็มเจาะปลายนิ้ว (Softclix) จำนวน ๗๐,๐๐๐ อัน 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือศัลยกรรม สำหรับผู้แพ้แป้ง No.๖ ๑/๒ จำนวน ๑๘,๐๐๐ คู่ 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงร้อนเย็นแบบเยลลี่ จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง 29 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
กระบอกฉีดยา Disposable Irrigate 50cc. จำนวน 42,000 ชุด 29 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ (จัดซื้อผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทั่วไป) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อGIA ไส้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงโครงสร้างหอพักบุคลากรปิ่นสงขลา 1,2 และดาราคาม 1,2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัด CVT ชุดที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัด PED URO ชุดที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อ Guide extension catheter (Guide Zilla) จำนวน ๒๐ ชิ้น 20 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าซันฟอไรซ์ สีเขียวแก่ หน้ากว้าง ๔๔ นิ้ว จำนวน ๘,๓๐๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อLYOSTYPT ๕x๘ CM. (๖PC/PK) จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อSurgicel fibrillar ขนาด ๔x๔ inch จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อFloseal VSHD ๕ml. NDLFREE จำนวน ๑๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 นิ้ว x 11 นิ้ว จำนวน 2 รายการ 23 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Adhesive Non-Woven Tape จำนวน 2 รายการ 23 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Gamgi สอดไส้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ 23 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
bone wax ขนาด 2 กรัม 23 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Transparent Dressing (Tegaderm) จำนวน ๒ รายการ 23 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซองสำหรับบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน ๘ รายการ 23 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ค่าบำรุงรักษาการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส ระยะเวลา ๑ปี 20 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อพลาสเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 20 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ฝาปิดจุก Threeway จำนวน ๘๐,๐๐๐ อัน 20 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Extension Tube ขนาด ๓๖ นิ้ว แบบมีเกลียว จำนวน ๑๒,๐๐๐ เส้น 20 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวแบบสายคล้อง จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชิ้น 20 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
FASTVIEW IMAGING CATHETER (OCT Dragonfly) จำนวน ๕๐ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Steri-Drape Femoral (ผ้าคลุมคนไข้ขณะทำหัตถการ) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
วัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Intravascular or Intracardiac ultrasound จำนวน ๕๐ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
น้ำยาอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓๖๐ ชุด 01 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Attest Super Rapid ๕ PCD,ST จำนวน ๑๕๘ กล่อง 01 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Guide extension catheter (Guide Zilla) จำนวน ๒๐ ชิ้น 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ขวดพลาสติก ชนิด Drip จำนวน ๑๕๑,๒๐๐ ใบ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
จ้างค่าบำรุงรักษาการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส ระยะเวลา ๑ปี 20 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เวย์โปรตีน Isolate จำนวน ๒,๒๔๔,๐๐๐ กรัม 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เคมีภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว จำนวน ๖ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ใบมีดกำจัดขน (Cilpper) จำนวน ๖,๒๐๐ ใบ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Hemodialyzer จำนวน ๒ รายการ 03 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No. S, M, L (๓ รายการ) 01 พ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Hemodialyzer (๒ รายการ) 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผ้าหมึกเครื่อง Printer OKI ๓๘๐/๓๙๐/๓๙๑ จำนวน ๔,๕๐๐ ม้วน 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เฝือกไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
กระดาษต่อเนื่องใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน งานเงินรายได้ จำนวน ๖๐๐ กล่อง 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดให้เลือด Administration จำนวน ๒๕,๐๐๐ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ลูกสูบยางแดง จำนวน ๓ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดพ่นยา with mouth piece จำนวน ๗๗๕ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Hydrocolloid Dressing ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว จำนวน ๗,๐๐๐ แผ่น 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดฝึกการหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๓,๖๐๐ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่ แบบล็อค จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
แถบปิดแผลแทนการเย็บ (Steri-Strip) จำนวน ๓ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ ขนาด ๐.๓๕ กรัม (๒ ก้อน/ซอง) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ซอง 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ข้อต่อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Needleless Connector) จำนวน ๘,๐๐๐ อัน 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวแบบสายคล้อง จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชิ้น 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อพลาสเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เจลทำความสะอาดมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ แบบหัวปั้ม จำนวน ๗๙๐ ลิตร 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Extension Tube ขนาด ๓๖ นิ้ว แบบมีเกลียว จำนวน ๑๒,๐๐๐ เส้น 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ฝาปิดจุก Threeway จำนวน ๘๐,๐๐๐ อัน 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
แอลกอฮอล์สำเร็จรูป ชนิดแผ่น จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ ซอง 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Oxygen Tube จำนวน ๑๒,๐๐๐ เส้น 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ไหม Pc,Pg.No.๑ Tapercut ๑/๒C ๔๐ mm. จำนวน ๑,๐๘๐ ซอง 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Hydrocolloid Dressing ขนาด ๖ นิ้ว x ๘ นิ้ว หรือ ๘ นิ้ว x ๘ นิ้ว จำนวน ๑,๕๐๐ แผ่น 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดควบคุมปริมาตรสารละลายใช้กับเครื่องปั๊ม TERUMO จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดเก็บเสมหะผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดทำแผลสำเร็จรูปชนิดปลอดเชื้อ จำนวน ๒ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซองจดหมาย จำนวน ๗ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Dressing ยึดสาย Central Line ชนิดมี Chlorhexidine ๘.๕ x ๑๑.๕ ซม. จำนวน ๑,๕๐๐ แผ่น 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผ้าพันแผลชนิดติดได้ในตัว จำนวน ๔ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
LS-๒ Way Connector จำนวน ๕,๐๐๐ อัน 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Hinge Knee Support จำนวน ๒ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
สายสวนปัสสาวะ (Foley Catheter) จำนวน ๘ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อพลาสเตอร์ชนิดผ้าไม่ยืด จำนวน ๓ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Sterile Gel ขนาด ๗.๕ gm. จำนวน ๑๖,๘๐๐ หลอด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ป้ายผูกข้อมือเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมกระดาษ (แบบกระดาษสอด) จำนวน ๒ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงเก็บปัสสาวะผู้ใหญ่ปลอดเชื้อแบบเทล่าง จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
น้ำยาล้างจาน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มล. จำนวน ๔,๒๐๐ ขวด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Multi Lumen Central Venous Set ๕-๕.๕ Fr.length ๘ cm จำนวน ๑๖๐ ชุด 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๒ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Disposable จำนวน ๒ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดให้น้ำเกลือและชุดควบคุมปริมาตรสารละลายใช้กับเครื่องปั้ม 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable จำนวน ๒ รายการ 01 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ข้าง 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ข้าง 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดฝึกการหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๔๐๐ ชุด 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อพลาสเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Hemodialyzer ชนิด reuse จำนวน ๖๑๔ ชุด 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Sterigage Steam integrator จำนวน ๑๑๖,๐๐๐ ชิ้น 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เจลทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ต้องใช้น้ำ แบบหัวปั๊ม จำนวน ๗๙๐ ลิตร 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว แบบสายคล้อง จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชิ้น 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อพลาสเตอร์ ชนิดกระดาษ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑๐,๒๐๐ ม้วน 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด จำนวน ๘ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
แอลกอฮอล์สำเร็จรูป ชนิดแผ่น จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ ซอง 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP จำนวน ๒ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อ ECG Electrode จำนวน ๒ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อพลาสเตอร์ ชนิดพลาสติกใส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔,๘๐๐ ม้วน 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว แบบสายคล้อง จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ ชิ้น 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อพลาสเตอร์ชนิดกระดาษ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๙,๖๐๐ ม้วน 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
Transparent Dressing จำนวน ๒ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง Infusion pump Terumo รุ่น LM๗๐๐ จำนวน ๔,๒๐๐ ชุด 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP จำนวน ๒ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อ Hemodialyzer ชนิดสามารถใช้ซ้ำได้ จำนวน ๖๑๒ ชุด 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
เจลทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ต้องใช้น้ำ แบบหัวปั๊ม จำนวน ๗๙๐ ลิตร 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อถุงมือยางทางการแพทย์ สำหรับการศัลยกรรมชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๒ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable เบอร์ M จำนวน ๑๘๕,๐๐๐ ข้าง 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อกระบอกฉีดยา Disposable ๕ cc. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชุด 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อท่อหายใจ (Endotracheal Tube) ชนิดมี Cuff จำนวน ๓ รายการ 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ซื้อ Hemodialyzer ชนิด reuse จำนวน ๖๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิ.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ผ้าหมึกเครื่อง Printer OKI ๓๘๐/๓๙๐/๓๙๑ จำนวน ๔,๕๐๐ ม้วน 20 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อสติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด ๕x๔.๘ ซม. สีเขียวธรรมดา จำนวน ๕๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษนอนวูเวนห่อเครื่องมือแพทย์ ขนาด ๙๐x๙๐ ซม. จำนวน ๒๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ราคากลางถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S, M,L (๓ รายการ) 14 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนักศึกษาแพทย์บินหลา 4 ประจำปี 2565 13 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำลายเชื้อจุลินทรีย์ เครื่องล้างอัตโนมัติ และเครื่องผลิตไอน้ำ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 06 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงาน เพื่อเก็บ-ขนย้ายขยะทั่วไป ในพื้นที่บริเวณคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระยะเวลา 12 เดือน 24 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 24 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลา 12 เดือน  23 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File
ปราะกาศราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลทอด จำนวน 49 รายการ 13 ก.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 File