ประกาศราคากลาง (สำนักงาน ป.ป.ช.)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Title  StartDate   EndDate  File
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยพยุงร่างกายแบบมีรางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง ชนิดซิลิโคน No. 12 Fr. จำนวน 2 รายการ 06 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง Infusion pump Terumo จำนวน 4,200 ชุด 06 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุสำนักงาน รายการ ผ้าหมึกเครื่อง PRINTER OKI 380/390/391 จำนวน 6,000 ม้วน 06 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุบริโภค รายการ เวย์โปรตีน Isolate จำนวน 300,000 กรัม 06 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ ท่อเชื่อมระบบการไหลเวียนเลือดและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการผ่าตัดหัวใจปิดเปิด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ ชุดปอดเทียมและชุดสายยางเพื่อใช้ขึ้นการผ่าตัดหัวใจ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ ถุงพลาสติกสีดำ ขนาด 36x45 นิ้ว จำนวน 5,000 กก 05 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องชั่งสารเคมี ๕ ตำแหน่ง (Electronic Weight Scale) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทรวงอก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ PTA Guide Wire ทุกชนิด ทุกความยาว จำนวน ๑๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath) จำนวน 4,000 ชุด 12 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ (งานวิสัญญีพยาบาล) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ (งานวิสัญญีพยาบาล) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อชุดน้ำยาย้อม HER2 Dual ISH ด้วยหลักการ Dual in situ hybridization แบบอัตโนมัติ จำนวน 150 Test 04 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ 03 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Thoracic Catheter จำนวน 6 รายการ 04 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Ultrasound Gel ขนาด 280 gm จำนวน 3,600 หลอด 04 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ ยี่ห้อ Olympus รุ่น GIF-1TH190 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Needleless with Extension จำนวน 10,000 ชุด 04 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน รายการสติกเกอร์ชนิดม้วน ขนาด 8.16x4.7 ซม. จำนวน 500ม้วน 04 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Urethral Catheter จำนวน 6 รายการ 03 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดดูดเสมหะสำหรับผู้ป่วย จำนวน 140 ชุด 03 ต.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable Insulin 1cc. 100U จำนวน 50,000 ชุด 30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม I.V.Catheter No.24 x 3/4 นิ้ว - 1 นิ้ว จำนวน 30,000 อัน 30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสนับสนุนและกระตุ้นการไอ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทรวงอก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Total Plus ๒๓Ga Vitrectomy Pak Constellation Ultravit Stright ๗๕๐๐ CPM จำนวน ๔๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมหลอดเลือด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมหลอดเลือด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทรวงอก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก จำนวน 36,000 อัน 30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อสมอขนาดใหญ่ สำหรับยึดเนื้อเยื่อเข้ากับกระดูกแบบโลหะ (5.0 Fastin) จำนวน 20 ชิ้น 15 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุผ่าตัดข้อเทียมมะเร็งกระดูกต้นขาส่วนล่าง จำนวน 4 รายการ 15 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Valvulplastry balloon Z-Med II Balloon จำนวน 20 ลูก 08 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการน้ำมันเตา เกรด C จำนวน 15,000 ลิตร 29 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อStellant Dual Syring kit จำนวน 200 ชุด 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อCAP/CTM CMV Test จำนวน 72 Test 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ โปรแกรม Comet Assay Analysis Software จำนวน 1 โปรแกรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Excelsior1018-SL-10 จำนวน 12 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Elutax 3 Balloon DCB 0.018 จำนวน 17 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา Cooling Tower อาคารเฉลิมพระบารมี, อาคารรัตนชีวรักษ์, อาคารศรีเวชวัฒน์ และอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อCoronary balloon Ditatation Carheter (Sequent please NEO drug coated balloon) จำนวน 10 ลูก 15 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (X-ray Digital) แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Samsung รุ่น XGEO GC๘๐ จำนวน ๓ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (Digital X-ray) แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Samsung รุ่น GC๘๕A จำนวน ๓ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (Digital X-ray) แบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Hitachi รุ่น Radnext80 จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (C-ARM) แบบรวมอะไหล่และแบตเตอรี่ ยี่ห้อ Philips รุ่น Veradius จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ ผ้าพันแผลชนิดติดได้ในตัว จำนวน 4 รายการ 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงเก็บปัสสาวะผู้ใหญ่ปลอดเชื้อแบบเทล่าง จำนวน 10,000 ชุด 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้เลือด Administration จำนน 28,000 ชุด 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ขนาด 36 นิ้ว จำนวน 42,000 เส้น 28 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทรวงอก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างตรวจสอบเบื้องต้นและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น ARTIS ZEEGO S/N ๑๖๐๙๖๐ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องล้างและฆ่าเชื้ออุปกรณ์กล้องเอ็นโดสโคปโดยอัตโนมัติ (EVOTECH) แบบโกล์ด จำนวน ๒ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Tc-99 Generator 900 mCi จำนวน 25 Each 12 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ น้ำยาตรวจหาระดับโลหะในเลือด จำนวน 2 รายการ 21 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อScoreflex Focused Force Angioplasty Balloon จำนวน 50 ชุด 27 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อGuide extension catheter (Guide Zilla) จำนวน 50 ชิ้น 27 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) จำนวน 3 รายการ 27 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Steri-Drape Femoral (ผ้าคลุมคนไข้ขณะทำหัตถการ) จำนวน 3,000 ชุด 27 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ AngioSculpt RX PTCA Scoring Balloon Catheter จำนวน 30 ชิ้น 27 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ FASTVIEW IMAGING CATHETER (OCT Dragonfly opStar/optis) จำนวน 200 ชุด 27 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ FASTVIEW IMAGING CATHETER (OCT Dragonfly opStar/optis) จำนวน 200 ชุด 27 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อIntravascular or Intracardiac ultrasound สายสวนเพื่อการตรวจภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 200 ชุด 27 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิเลือดและสารละลาย (Blood/IV set Warmer) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ หมวกใช้ครั้งเดียวแบบขอบยางยืด จำนวน 2 รายการ 26 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Lacrimal Intubation Set oliver tip 11 cm. with Retriving device CAT.K20-3900 จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Endo gia ไส้ 60-3.5 mm. แบบ Tri stapler สีดำ จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมหลอดเลือด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500KVA ยี่ห้อ DUCTH อาคารเฉลิมพระบารมี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอจิเซล ฟิบริลาร์ 2x4 inch (1962) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอจิเซล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ จำนวน 890 กล่อง 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมประสาท) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing wiht M/F ขนาด 36 นิ้ว จำนวน 3,000 เส้น 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ลูกสูบยางแดง จำนวน 4 รายการ 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าพันเคล็ด จำนวน 3 รายการ 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดผ้าไม่ยืด จำนวน 3 รายการ 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Antiseptic cap จำนวน 2 รายการ 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกจักษุ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมประสาท) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุบริโภค รายการ เวย์โปรตีน Isolate จำนวน 300,000 กรัม 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ แถบกาวทดสอบการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 1/2 นิ้ว (Autoclave Tape) (ยาว 60 หลา/ม้วน) จำนวน 2,000 ม้วน 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP จำนวน 2 รายการ 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เฝือกไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 รายการ 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ สำลีรองเฝือกชนิดฝ้ายล้วน จำนวน 4 รายการ 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เทปทางการแพทย์ สำหรับยึดท่อช่วยหายใจ ขนาด 1 นิ้ว (ยาว 5 เมตร/ม้วน) จำนวน 2,400 ม้วน 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษต่อเนื่องใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 800 กล่อง 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อพื้นผิว จำนวน 2,160 กระป๋อง 23 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า คลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับเครื่องพ่วงอิเลคโทรดแบบสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP จำนวน 2 รายการ 22 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ หลอดไฟซีนอน ๓๐๐W (Xenon) Lamp container HLQ300W+/CP สำหรับกล้องผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์รายการเครื่องมือและอุปกรณ์สแตนเลสทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุซับเลือด Cellulose ละลายในเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ซม. x 7.5 ซม. จำนวน 7,200 ซอง 21 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง หม้อต้มแผ่นให้ความร้อนพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุ 24 แผ่น 20 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Floseal VSHD 5 ml. NDLFREE จำนวน 30 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Simpson C-section 235 mm. จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมองระยะเดียวพร้อมใช้ ชนิด 1-Piece รุ่น GCB00V จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Custom made device) จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากสำหรับพ่นยา (aerosol mask) จำนวน 2 รายการ 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ ชนิด Ultrapure water ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable หัว Lock จำนวน 5 รายการ 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Tracheal Tube โลหะ Short length จำนวน 6 รายการ 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางทางการแพทย์ สำหรับศัลยกรรมชนิดไม่มีแป้ง No.7 จำนวน 18,000 คู่ 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงเก็บปัสสาวะผู้ใหญ่ ชนิดถุงพลาสติก ขนาด 10 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน 2,400 ห่อ 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Sterigage Steam intergrator จำนว 115,000 ชิ้น 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบน้ำบริสุทธิ์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ Portable RO (3 เครื่อง) จำนวน 12 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Hydrocellular Polyurethane Dressing ขนาด 15 ซม. x 20 ซม. หรือ 20 ซม. x 20 ซม. จำนวน 400 แผ่น 15 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง วัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (Foldable intraocular lens) รุ่น AT LISA TRI 839MP 15 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Concerto detachable coil all size จำนวน 25 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดฝึกการหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4,320 ชุด 15 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง เครื่องกรองอากาศสำหรับการเจาะกระดูกด้วยลม (Exhaust Air Diffusor) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เข็ม Disposable จำนวน 4 รายการ 14 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องมือกระดกมดลูก (Donnez Uterine Manipulator) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ ในหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10 จำนวน 1 รายการ 09 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุสำนักงาน รายการ แฟ้มเอกสาร จำนวน 7 รายการ 09 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ 09 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ อะไหล่ซ่อมกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 16 เครื่อง 09 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 160 KVA (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ Vertiv (Emerson) รุ่น NXR 160KVA จำนวน 4 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุบริโภค รายการ น้ำดื่ม ขนาด 550 - 750 ซีซี. จำนวน 780,000 ขวด 08 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ชนิด Micro ขนาด 12 - 20 นิ้ว แบบมีเกลียว จำนวน 8,000 เส้น 07 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Sterile Gel ขนาด 7.5 gm จำนวน 28,800 หลอด 07 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างทำครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านการติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ถุงร้อนเย็นแบบเยลลี่ จำนวน 3,500 ถุง 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอุณหภูมิร่างกายพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง จำนวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไหมเย็บเอ็นแบบพร้อมใช้ Speedtrap (SPEEDTRAP Graft Prep) จำนวน 100 ชิ้น 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมมีเบ้าแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 8 รายการ 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อไหมเย็บลักษณะแผ่น (ไม่ละลาย) Permatape Suture จำนวน 50 ชิ้น 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Hinge Knee Support (long) ชนิดปรับอาศา จำนวน 2 รายการ 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Sterile Gel ขนาด 50 gm. จำนวน 10,800 หลอด 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษนอนวูเวนห่อเครื่องมือแพทย์ ขนาด ๗๕ x ๗๕ ซม. จำนวน ๓๕๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Adhesive Non-Woven Tape จำนวน 2 รายการ 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bowie Dick Test Packs จำนวน 3,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อชุดป้องกันรังสี (เสื้อและกระโปรงป้องกันรังสีและที่ป้องกันรังสีบริเวณลำคอ Thyroid collar) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้ออะไหล่ตู้อบเด็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ่าตัดแผนกศัลยกรรมทั่วไป) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เฝือกปูน (Plaster of Paris) จำนวน 4 รายการ 06 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Laryngeal Forcep 19 oval,cups,vertical tubular,irrigation channel,wl 16.5 cm จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ กล่องพลาสติกสำหรับทิ้งเข็ม จำนวน 13,000 ใบ 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Bone Wax ขนาดไม่น้อยกว่า 2 กรัม จำนวน 1,500 ซอง 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุเครื่องแต่งกาย รายการ ปลอกหมอน Disposable 45 x 75 ซม. จำนวน 10,000 ใบ 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ชุด Radi Vac ชนิด Disposable จำนวน 3 รายการ 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นรองซับ ขนาดใหญ่ (Doss Pad) จำนวน 48,000 ผืน 05 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง Cobas SARS-CoV-2 & Infiuenza A/B Assay จำนวน 360 Test 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังส่วนอกเอว แบบแผลเล็ก จำนวน 9 รายการ 31 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า จำนวน 4 รายการ 31 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียมมีเบ้าแบบไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 5 รายการ 31 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมหมอนรองกระดูกข้อเข่าโดยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ ชนิดก้านแข็ง (OMNISPAN MINISCAL REPAIR 12 -DEGREE) จำนวน 50 ชิ้น 31 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อหัวกระดูกเรเดียส สกรูแบบมีรูผ่านตลอด และ Suture anchor จำนวน 7 รายการ 31 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ ชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุงหัวใจ และปอดที่ใช้ภายนอก (ECMO Set) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากออกซิเจนชนิดมี Bag จำนวน 2 รายการ 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ Poseclean จำนวน 360 แกลลอน 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางเรื่องจ้างเหมาแรงงาน เพื่อเก็บ-ขนย้ายขยะทั่วไป บริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ2 (BSL2) และ ระดับ3 (BSL3) สำหรับอาคารวิจัยฯ จำนวน 1 รายการ 02 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมหลังคาและรางน้ำฝน ห้องเจาะเลือด 01 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 01 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ LS-2 Way Connector จำนวน 6,000 อัน 01 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Drape สำหรับปูผิวหนังก่อนผ่าตัด ขนาด 15 ซม. x 28 ซม. จำนวน 6,600 แผ่น 01 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อจี้ทองคำ 1 สลึง จำนวน 93ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก 17 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าม่าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้าง Pipe Trench บริเวณฝั่งสนามฟุตซอล จำนวน 1 รายการ 31 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุสำนักงาน รายการ แถบกาวใส จำนวน 2 รายการ 30 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เข็มเจาะปลายนิ้วใช้กับปากกา (Terumo) จำนวน 180,000 อัน 30 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ใบมีดผ่าตัด จำนวน 4 รายการ 30 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีรูล็อค พร้อมสกรูยึดแผ่นโลหะ จำนวน 9 รายการ 19 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 3 เครื่อง 29 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ 29 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารหอพักบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ 29 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบสามมิติ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 เครื่อง 29 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุข้อเข่าชนิดพิเศษเฉพาะบุคลล จำนวน 5 รายการ 19 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบสามมิติ ชนิดนั่งตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 26 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อรถตู้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ๒% Chlorhexidine gluconate in ๗๐% Ethyl alcohol จำนวน 60,000 ขวด 25 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการ แก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร 25 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ 25 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีรูล็อค พร้อมสกรูยึดกระดูก  จำนวน 7 รายการ 19 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุผ่าตัดข้อสะโพกเทียม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยาแก้ว Irrigate 50 cc. จำนวน 1,200 ชุด 24 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Dressing ยึดสาย Central Line ชนิดมี Chlorhexidine 8.5 x 11.5 ซม. จำนวน 2,000 แผ่น 24 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Transparent Dressing with Pad ขนาด 5 x 7 cm. จำนวน 14,400 แผ่น 24 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานให้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า ในพื้นที่บริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ 23 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เจลทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ต้องใช้น้ำ จำนวน 2 รายการ 23 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ป้ายผูกข้อมือพร้อมกระดาษ จำนวน 2 รายการ 23 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุสำนักงาน รายการ สติกเกอร์ต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ 22 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อชุดน้ำยาตรวจ HLA Typing จำนวน 4 รายการ 19 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
อะไหล่ซ่อม Detector สำหรับเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน 1 อัน 16 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อกาโดวิสต์ 1.0 (15 ml) จำนวน 100 ขวด 16 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุสำนักงาน รายการ ซองจดหมาย จำนวน 7 รายการ 19 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อโพลีพรอพพีลีน หนา 4 มม. จำนวน 20 แผ่น 16 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุซ่อมแซมหมอนรองกระดูกข้อเข่าโดยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ ชนิดก้านแข็ง (OMNISPAN MINISCAL REPAIR 12 -DEGREE) จำนวน 50 ชิ้น 16 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุงานบ้านงานครัว รายการ น้ำยาล้างจาน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 800 มล. จำนวน 4,800 ขวด 19 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อExtention Pressure tube 12 นิ้ว จำนวน 3,000 อัน 10 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อเลนส์กล้องจุลทรรศน์ เลนส์วัตถุ จำนวน 1 อัน 10 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อAllplex Respiratory Full Panel Assay จำนวน 100 Test 10 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมด้วยเครื่องสกัดอัตโนมัติ จำนวน 480 Test 10 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางเรื่องซื้อกระดาษนอนวูเวนห่อเครื่องมือแพทย์ ขนาด ๙๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๒๑๕ กล่อง 17 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางเรื่องซื้อกระดาษนอนวูเวนห่อเครื่องมือแพทย์ ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๕๐ กล่อง 17 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Bacteria Filter ผู้ใหญ่ จำนวน 15,000 อัน 17 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Oxygen Tube จำนวน 15,000 เส้น 16 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Oxygen Cannular จำนวน 3 รายการ 16 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ BARD Biopsy Needle (Bard Magnum) จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Co-AXIAL จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Eviva needle จำนวน 280 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Trimark Eviva จำนวน 300 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ หน้ากากชนิดครอบจมูก รุ่น Pico จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP แบบอัตโนมัติ รุ่น TOP จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ หน้ากากชนิดครอบจมูก รุ่น Eson2 จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุบริโภค รายการ เวย์โปรตีน Isolate จำนวน 3,105,000 กรัม 09 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุงานงานงานครัว รายการ ถุงพลาสติกใสขุ่น จำนวน 2 รายการ 08 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Lumen Catheter Central Venous set จำนวน 4 รายการ 08 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Tc-99m Generator จำนวน 5 mci 04 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อกาโดวิสต์ 1.0 (15ml) จำนวน 170 ขวด 04 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อVascular closure device Proglide จำนวน 1,000 ชุด 16 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาตรวจคัดกรองการติดเชื้อทางการให้โลหิต จำนวน 4 รายการ 03 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานสาขาวิชาฯ ชั้น 12 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ 03 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ขนาด 36 นิ้ว แบบมีเกลียว จำนวน 12,000 เส้น 03 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Umbilical Catheter จำนวน 2 รายการ 02 ส.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อพลาสติกดามข้อเท้า จำนวน 3 รายการ 26 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุไฟฟ้า อะไหล่ รายการ ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ จำนวน 5 รายการ 27 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจดีเอ็นเอชนิด autosomal STR สำหรับพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก จำนวน 1 ชุด 20 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางพลาสติกจัดท่าผู้ป่วยรังสีรักษา ชนิดคลุมศีรษะและลำคอ (3 มิติ) จำนวน 100 แผ่น 20 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางอะไหล่ซ่อม Detector สำหรับเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน 1 อัน 20 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลาง เช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 400 เครื่อง 26 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 3,000 ขวด 20 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อTriple Blood Bag 450 cc. ชนิดมี Diversion Pouch จำนวน 1,440 bag 20 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อชุดน้ำยาตรวจ HLA Typing จำนวน 4 รายการ 20 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Port access infusion set จำนวน 2 รายการ 23 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 14 รายการ 26 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ 20 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Air Film Coil สำหรับเครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า Megnetic Stimulation (TMS) จำนวน 1 ชิ้น 07 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 4 รายการ 07 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ฝาปิดจุก Threeway จำนวน 90,000 อัน 19 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาสราคากลางอุปกรณ์ซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านทางสายสวน (Mitral Clip Trans Catheter Mitral Valve) จำนวน 5 ชิ้น 11 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางอุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจห้องบนซ้าย (Left Atrial Appendage Closure Device) จำนวน 5 ชุด 11 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อเสื้อโปโลแขนสั้นสีเขียวในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๖,๐๔๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Quick Filltube (Low pressure connector tube) จำนวน 4,500 ชิ้น 06 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาตรวจหาระดับ Zinc จำนวน 3,375 Test 06 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาตรวจหาระดับ Copper จำนวน 1,800 Test 06 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 11 เม.ย. 2565 29 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Xience Xpedition Everolimus ,Xience Sierra จำนวน 500 ชุด 11 เม.ย. 2565 29 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ หน้ากากชนิดครอบจมูก จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP แบบอัตโนมัติ รุ่น TOP จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อไวรัส HHV type 1-6 (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 256 Test 30 มิ.ย. 2565 29 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาตรวจหาระดับยา Cyclosporine ในเลือด จำนวน 300 Test 30 มิ.ย. 2565 29 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ Pacemaker permant (PP) จำนวน 8 รายการ 05 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable Irrigate 50cc. จำนวน 47,880 ชุด ผลิตภัณฑ์ NIPRO 04 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เจลทำความสะอาดมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ แบบหัวปั๊ม (Alcohol Hand Gel) จำนวน 790 ลิตร 01 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่ แบบล็อค จำนวน 20,000 ชุด 01 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ หลอด X-Ray สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หลอด 20 พ.ค. 2565 30 มิ.ย. 2566 File
ประกาศราคกลางซื้อน้ำยาตรวจ Vitamin D จำนวน 400 Test 22 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ชนิด MicroTube จำนวน 4 รายการ 28 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing จำนวน 4 รายการ 28 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุงานบ้านงานครัว รายการ น้ำยาทำความสะอาด และสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 4 รายการ 28 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
วัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยาพลาสติก (Disposable Needle) จำนวน 10 รายการ 28 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File
ประกาศราคากลางซื้อ แผ่นผิวหนัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 File